Qurbanov M.

 

Erməni xisləti və tarixi təhriflər

 

Başqa mədəniyyətə iddianın "qədimliyi və mədəniliyi"

 

Erməni xisləti dünyada analoqu olmayan mahiyyətə malikdir. Ermənilərin qüsurları çoxdur, ancaq onların bir elmi izahı ola bilir. Onların "abidə xəstəliyi"nin isə, deyəsən, insani izahı yoxdur. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında süni dövlət yaradandan sonra ermənilərin iştahası daha da artıb. İndi onlar dünyanın bir çox yerlərinə, əsasən də qonşu dövlətlərin ərazilərinə özlərinin "qədim və mədəni abidələrlə dolu" əraziləri kimi baxırlar. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinə erməni iddiası başlamazdan bir az öncə uyğun "mədəni-tarixi" hücum oldu. Ermənilər ölkəmizin müxtəlif yerlərində, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisində bəzi daşlar basdırıb, sonra onları "arxeoloji axtarış" nəticəsində "tapaq" buraların onların qədim torpaqları olduğu haqqında nağıllar uydurdular. Bizlər buna elə də fikir vermədik və indi həmin torpaqlarımız işğal altındadır. Görünür, bu olay erməniləri çox həvəsləndirib. İndi onlar Quzey Qafqazda "qədim erməni abidələri tapırlar", Türkiyənin demək olar ki, hər yerində "erməni izi" bulurlar, Gürcüstanın 650 (!) kilsəsinə iddia edirlər, Naxçıvanda "qədim erməni abidələri" haqqında beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırırlar. Ermənilər paralel olaraq Avropa və Amerikada abidələr açmaqda davam edirlər. Alınan mənzərəyə geniş prizmada dıqqət edək.

Ermənilər hər bir qonşu dövlətə mədəni-tarixi "dəlillər" əsasında iddialar edirlər (oxucu İrana münasibətdə belə olmadığını düşünməsin, çünki lap bu yaxınlarda erməni keşişlərdən biri demişdi ki, "İranın bizim əraziləri işğal etdiyini və mədəniyyətimizi dağıtdığını unutmamışıq"). Onların Türkiyəyə qarşı irəli sürdükləri ittihamları artıq bütün dünya bilir. Mədəni-tarixi iddialardan tutmuş "soyqırımı"na qədər çeşidli sarsaqlamalarının sonu görünmür. Ermənilərin Azərbaycana qarşı etdiyi nankorluğu heç zaman unutmaq olmaz. Çünki Azərbaycan Qarabağda onlara yer verdi, öncə at tövlələrində yerləşdilər, sonra xan evlərimizə buraxdıq, indi həmin Qarabağda azərbaycanlı qoca, qadın, uşaqları vəhşicəsinə qətlə yetirərək, oranın sahibi olmaq iddiasındadırlar. Azərbaycanın günahı erməniləri öz torpağına buraxmaq olub. Bundan keçib, Naxçıvanda abidələrinin olduğunu deyirlər və ora Avropadan monitorinq qrupu göndərməyi qarşılarına məqsəd kimi. qoyublar. Ermənilər xristian gürcülərə qarşı da qəribə iddiada bulunmaqdadırlar. Onlar bütün Gürcüstan ərazisinə səpələnmiş 650 kilsənin ermənilərə aid olduğunu deyirlər. Yəni, Qafqazda nə türklər olub, nə də gürcülər, olublərsa da, ermənilərdən başqa heç kəsin mədəni abidəsi olmayıb. Bu xəstə adamlar Quzey Qafqazda da "mədəni abidələrini" tapıblar. Sən demə, ermənilər dağlarda da yaşaya bilirlərmiş, ancaq nədənsə at çapmaq, dağlılara məxsus mətbəxə sahib olmaq, mərdlik, qürur onlarda yoxdur. İndi növbə Avropanındır. Ermənilər gündə bir Avropa ölkəsində kiçik bir abidə açır. Ora toplaşıb, zırıldaşırlar.

50-100 ildən sonra bunların nəvələri deyəcəklər ki, Fransa, Uels, İsveçrə, Almaniya (bəlkə "Almaniyan") qədim erməni torpaqları olub, çünki həmin yerlərdə erməni yazılı "mədəni abidələr"! var. Ola bilsin, avropalı üçün bu gün bu fikir absurddur, ancaq bir neçə ildən sonra ermənilər bunu yaxşıca "həqiqətə" çevirərlər.

Doğrudan da erməni xisləti çox qəribə bir kabusdur. Onu da deyək ki, bu kabusun dolaşmasında Qərbin Rusiyanın günahı az olmayıb. Onlar yalanı, şizofrenik iddiaları xristianlıq naminə həqiqət kimi qəbul etməyə başlayıblar indi özləri nəyin olduğunu müəyyən edə bilmirlər. Yəni, artıq erməni xisləti onların da mənəviyyatına hopub. Sonu maraqlıdır.

 

Xəzər.- 2007.- 10 noyabr.- S. 14.