Türkiyədə Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir

 

Bu yaxınlarda Azərbaycanın tanınmış fırça ustalarından Lətif Məmmədovun, Əbülfəz Fərəcoğlunun, Teymur Rzayevin, Sadiqə Babayevanın, Əli Eminoğlunun və Məmməd Şirzadovun İstanbulun "Tuyap" sərgi mərkəzində nümayiş etdirilən əsərləri türk tamaşaçıları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Türkiyəli rəssamlar öz azərbaycanlı sənət dostlarının əsərlərini yüksək qiymətləndirmiş və onları çox haqlı olaraq "Azərbaycanın qədim, keşməkeşli tarixinin, milli adət və ənənələrimizin, habelə müstəqillik dövründə həyatın müxtəlif sahələrində qazandığımız misilsiz nailiyyətlərin fırçanın ecazkar dili ilə yüksək poyetik tərənnümü" adlandırmışlar. İstanbulun Auditor Palatasının İncəsənət Qalareyasında türk dünyasının öndəri Mustafa Kamal Ataturkün ömrünün müxtəlif dövrlərini əks etdirən portretlərindən ibarət sərgi də qardaş ölkənin sənət adamları tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir. Sərgidə nümayiş etdirilən bütün portretlər yalnız bir nəfər istedadlı fırça ustasının - hazırda Türkiyədə yaşayıb-yaradan, Yedditəpə Universitetinin müəllimi, həmrəyliyimiz Rafiq Əzizovun zəngin yaradıcılığının bəhrəsidir.

 

Azərbaycan.- 2007.- 17 noyabr.- S. 6.