Dünyamalıoğlu F.

 

Ot kökü üstdə bitər

 

Qızıl kitabımızdan

 

1992-ci il iyunun 2-də Bakı şəhərində dünyaya gələn Mustafa böyüdükcə istedadı ilə seçildi. Anası Zülfiyyə xanım uşaqları başına yığışıb, qazanları çubuqla döyəcləməsi Mustafanın xoşuna gələrdi. Piano arxasına keçib önun dillərini döyəcləyər, ürəyinə yatan mahnıları ifa edərdi. Bunları öz-özünə öyrənmişdi. Beş yaşı olanda valideynləri onu 22 saylı musiqi məktəbinə gətirirlər. Məktəbin direktoru Natiq müəllim məsləhət bilir ki, Mustafa skripka ilə məşğul olsun. Skripka şöbəsində Əməkdar artist, professor Bayandur Mehdiyev onun ilk müəllimi olur. Qısa vaxt ərzində skripkanın bütün incəliklərini mənimsəyən Mustafa, beləcə, skripkaçı olur.

Mustafa Mehmandarov sonra Əməkdar artist, professor Zəhra Quliyevanın sinfində oxuyur. 2003-2006-cı illərdə bir sıra müsabiqə festivallarda iştirak edib. Fəxri fərmanlar dipiomlar alır, Rus cəmiyyətinin təşkil etdiyi rus klassiklərinin xalq mahnılarının müsabiqəsində 3-cü yeri tutur, laureat adını qazanır, 2003-cü ildə Nazim Əliverdibəyovun xatirəsinə həsr olunmuş Gənc İfaçılarıb IV Ümumşəhər müsabiqəsinin qalibi, 2005-ci ildə yəhudi cəmiyyətinin Bahar bayramı ilə əlaqədar təşkil etdiyi gənc ifaçılar müsabiqəsində 1-ci yerə, Respublika günü ilə əlaqədar, Gəncədə keçirilən konsertdə isə Fəxri fərmana, Bakı Musiqi Akademiyası nəzdindəki Orta ixtisas Musiqi məktəbinin 25 illiyinə həsr olunmuş uşaq musiqi festivalının qalibi adına layiq görülür. 2006-cı ildə Rusiyanın Suzdal şəhərində YUNESKO-nun xətti ilə təşkil olunmuş Yeni adlar təkmilləşdirmə kursunun dinləyicisi olur.

Ot kökü üstə bitər demiş babalarımız, Mustafa Mehmandarov Azərbaycanın tanınmış bir nəslinə mənsubdur.

Ana nənəsi Leyla Zeynal qızı Tağıyeva məşhur Bakı milyoncusıı, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəvəsi olub uzun illər Bakı Musiqi Akademiyasında musiqi nəzəriyyəsindən dərs deyib,

Ata babası Kərim bəy Mehmandarov Qarabağın ilk həkimi olub. Onun qardaşı Səməd bəy Mehmandarov isə Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Cumhuriyyətinin Müdafiə naziri olub.

Belə bir tanınmış nəslinə mənsub Mustafa Mehmandarov məşhur skripkaçı olmaq arzusundadır.

Mustafa Adil oğlu Mehmandarovun adı Qızıl kitaba yazılmış, özü isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.

 

Mədəniyyət.- 2007.- 13 noyabr.- S. 2.