Qarabağlı S.

 

60 yaşın təntənəsi

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə M.Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasında respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış bəstəkar Rauf Əliyevin anadan olmasının 60 illiyinə həsr edilmiş yaradıcılıq gecəsi keçirildi.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, musiqişünas, professor Ramiz Zöhrabov görkəmli bəstəkarın 60 illik yubileyi münasibətilə ona ünvanlanan təbriki oxudu və Rauf Əliyevin yaradıcılığına ekskurs edərək, sənətkara yeni uğurlar arzuladı.
Rauf Əliyev çox məhsuldar musiqi xadimidir. O, müxtəlif janrlarda əsərlər yazır. Simfoniyaları, konsertləri, xor və kamera əsərləri, mahnıları, kino musiqisi geniş ictimaiyyətə yaxşı tanışdır. R.Əliyev 30-a yaxın çeşidli kinofilmlərə bir-birindən maraqlı musiqilər bəstələmişdir. Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyasının rektoru Səyavuş Kərimi tanınmış bəstəkarın yaradıcılığına yüksək qiymət verərək qeyd etdi ki, Rauf Əliyev uzun illərdir C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının baş musiqi redaktorudur. O, bir çox filmlərə gözəl musiqilər yazmışdır. Özü də bu musiqilərin hamısı simfonik orkestrin ifasında səslənmişdir. Hər bir bəstəkar yaxşı bilir ki, bu nə qədər çətin və zəhmət tələb edən prosesdir. Amma buna baxmayaraq R.Əliyev çox da asan olmayan işin öhdəsindən məsuliyyətlə və bacarıqla gəlir.
Konsertdə yüksək professionallıqla səslənən "Ata yurdum - Azərbaycan" odası, "Türk oğlu irəli" marşı, Qarabağda həlak olan şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş "Memorial - Qarabağ" əsərləri bəstəkarın böyük sənətkarlığından, vətənə, torpağa, millətə bağlılığından, tükənməz vətənpərvərliyindən xəbər verir.
Xalq musiqisini dərindən bilən sənətkar həm də simfonik orkestrə yaxşı bələddir. O, orkestrdə simli, zərb və nəfəs alətlərinin yerini çox gözəl bilir. Bu alətlərin hər birinin səsini incəliyinə qədər duymağı bacarır. Buna görə də R.Əliyev əsərlərini məharətlə orkestrləşdirir.
Rauf Əliyevin yaradıcılıq konsertinin ikinci şöbəsində onun böyük həcmli əsərləri "Simfoniya"sı və simfonik orkestr üçün "Konsert"i səsləndi. Hər iki əsər, xüsusilə simfonik orkestr üçün "Konsert" özünün forma və məzmunu etibari ilə qeyri-adi təsirə malikdir. Burada bəstəkarın virtuozluğu aydın hiss olunur. Təbii ki, virtuoz əsərlər yaradan, istedad və hünər sahibi olan hər bir bəstəkarın daxili aləmi də çox zəngin olmalıdır. Rauf Əliyev məhz belə sənətkarlardandır. Zəmanəmizin böyük sənətkarlarından biri, sağlığında klassik bəstəkar titulunu qazanmış professor Arif Məlikov yubilyar haqqında belə deyir: "Rauf Əliyev gözümüzün qarşısında püxtələşmiş bəstəkardır. O, yeganə sənətkarlardan biridir ki, sənəti və şəxsiyyəti həmişə yüksək səviyyədə olmuşdur".
Görkəmli bəstəkarın yaradıcılıq gecəsinin yüksək səviyyədə keçməsinin əsas səbəbkarlarından biri də sənəti və sənətkarlığı ilə hər zaman qürur duyduğumuz, dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan, türk və Avropa bəstəkarlarının əsərlərini öz interpretasiyasında ustalıqla idarə edən sevimli dirijorumuz Fəxrəddin Kərimov idi. Məhz onun zəhməti nəticəsində Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri və Dövlət Xor Kapellası öz məharətlərini göstərdilər, əsərləri çöx gözəl ifa etdilər.
Azərbaycan xalqı hər zaman böyük sənətkarları ilə fəxr etmişdir. Bu gün də gözəl ənənə davam edir. Sözün əsl mənasında qürur duyulası sənətkarlarımız var və onların dəyərini layiqincə bilməliyik. Arzu edərdik ki, belə konsertlər mütəmadi olaraq keçirilsin. Rauf Əliyev kimi bəstəkarın əsərlərini, Fəxrəddin Kərimov kimi dirijorun sənətini mədəniyyət ocaqlarının səhnələrindən canlı olaraq tez-tez eşidək və görək. Çünki yüksək mədəniyyətə və intellektə sahib olan sənətkarların yaradıcılığına xalqımızın çox ehtiyacı var. Dahi bəstəkarımız Üzeyir bəy Hacıbəyov ənənələrinin qorunub saxlanması bu gün həmişəkindən daha çox lazımdır və vacibdir

Azərbaycan.- 2007.- 9 noyabr.- S. 7.

 

.