Bakıda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq konfrans başlanmışdır

 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı


Hörmətli ülyahəzrət!
Hörmətli iştirakçılar!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən İslam Konfransı Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər Forumu ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunmuş gənclərin yüksək səviyyəli tədbirində Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə konfransında bütün iştirakçıları salamlayıram. Bu konfransda iştirak etmək üçün dəvətimizi qəbul etdiklərinə görə Qətərin birinci xanımı ülyahəzrət Şeyxa Mozaya, BMT Baş katibinin Sivilizasiyaların İttifaqı üzrə yüksək nümayəndəsi zati-aliləri cənab Jorj Sampayoya və İSESKO-nun baş direktoru zati-aliləri cənab Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycriyə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqlarımıza Xoş gəlmisiniz! deyirəm və bu gün burada bizimlə olduqlarına görə onlara təşəkkür edirəm. İttifaqın gənclər düşərgəsinin iştirakçılarını və gənc liderləri yeni qlobal gənclər hərəkatının qurulması məqsədi ilə dünən öz işlərini əla nəticələrlə başa çatdırmaları münasibətilə təbrik edirəm.
Bu cür əhəmiyyətli konfransın Azərbaycanda keçirilməsi böyük rəmzi xarakter daşıyır. Təqribən 50 ölkənin gənc liderləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, siyasətçilər, alimlər və ictimai xadimlər yeni beynəlxalq hərəkatın təsis edildiyi yerə Bakı şəhərinə toplaşmışlar. Hələ qədim vaxtlardan Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə hörmətlə yanaşma və dözümlülük ənənələri ilə tanınmışdır. Biz uzun illər ərzində əmin-amanlıq şəraitində yan-yana yaşamışıq.
Azərbaycan tarixən çoxmillətli ölkə olmuşdur. Konstitusiyaya uyğun olaraq, burada bütün milli azlıqlar bərabər hüquqlara malikdirlər və bir ailə kimi yaşayırlar. Dini və etnik dözümlülük bütün nailiyyətlərimizin əsas elementlərindən biridir. Biz bundan çox fərəhlənirik.
Məlumdur ki, Heydər Əliyev Fondu təhsil, elm, mədəniyyət, səhiyyə və sosial sfera kimi prioritet sahələrdə iş aparır. Fondumuz həmin sahələrdə bir çox genişmiqyaslı layihələri həyata keçirmişdir. Bu gün biz gənclərin təhsilinə xüsusi diqqət yetiririk. Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb proqramımız çərçivəsində ölkədə 200-dən çox yeni məktəb binası tikilmişdir. Bizim təşəbbüsümüzü hökumət dəstəkləmişdir və son üç il ərzində ölkəmizdə 1200 yeni məktəb inşa edilmişdir.
Fondumuzun beynəlxalq təşkilatlarla YUNESKO, İSESKO, BMT-nin İnkişaf Proqramı və digər təşkilatlarla güclü əlaqələri var. Ümid edirəm ki, gələcəkdə biz Sivilizasiyalar İttifaqı ilə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirəcəyik və bunu çox faydalı, vaxtına düşən bir təşəbbüs kimi qəbul edirik.
Mən bu cür vacib konfransın Bakıda təşkil olunmasını ölkəmizin nailiyyətlərinin tanınması kimi və ölkələr, xalqlar, dinlər arasında ittifaqın qurulması yolunda mühüm bir nailiyyət kimi hesab edirəm. Hazırda biz çox mürəkkəb və ziddiyyətli dünyada yaşayırıq və bəzən burada anlaşma, etimad və bir-biri haqqında obyektiv biliklər çatışmır. Son vaxtlar ksenofobiya, xilafi fikirlər, mənfi stereotiplər geniş yayılmışdır. Sosial ədalətsizlik və qeyri-bərabərliklə yanaşı, bu, zorakılıq, münaqişə ilə nəticələnə və beynəlxalq sabitliyi poza bilər.
Bu gün dünya bir dilemma qarşısındadır: ya dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoq, tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın qurulmasına doğru addımlamaq, yaxud da qeyri-dözümlülük, bölünmə və gərginliyə sürüklənmək. Sivilizasiyalar İttifaqının məqsədi etimad qurmaq, dialoq yaratmaq, etnik mədəni dəyərləri, bəşəriyyətin müxtəlifliyini tanımaq və ona hörmətlə yanaşmaqdan ibarətdir. Mədəniyyətlər arasında ideya mübadiləsinin böyük fayda verməsi ilə bağlı tarixdə bir çox misallar olmuşdur. İslam və dünyanın digər böyük dinləri arasında bir çox ümumi əsaslar və dəyərlər mövcuddur. Həmçinin həqiqətdir ki, bu gün dünyanın üzləşdiyi terrorçuluq, qlobal istiləşmə və QİÇS kimi problemlərin bir ölkə tərəfindən həll olunması həddindən artıq çətindir. Ona görə biz irəliləyiş üçün səylərimizi səfərbər etməliyik.
Əminəm ki, indiki mühitdə sivilizasiyaların ittifaqı uğrunda həmin qlobal gənclər hərəkatını təsis etmək labüddür. Dünyada baş verən hadisələr, əsasən, hər bir müasir cəmiyyətdə gənclərin işi və davranışından asılıdır. Bu gün gənclər sosial qüvvə, müsbət sosial dəyişikliyə aparan qüvvədir. Bu gün gənc liderlər əhalinin ən fəal hissəsidir və onlar mütərəqqi ideyalara daha açıqdırlar. Gənclər öyrənmək və təcrübədən keçirmək arzusundadırlar. Bu səbəblərə görə gənclər sivilizasiyalar ittifaqının ideyaları, prinsipləri və dəyərlərinin təşviqində böyük rol oynamalıdırlar.
Qeyri-dözümlülüyə və ekstremizmə qarşı mübarizədə gənclərin səylərinin birləşdirilməsi vacibdir. Biz bu təşəbbüsü dəstəkləyirik və Bakıya toplaşmış akademik media dairələrini və sosial sahədəki fəalları alqışlayırıq. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, konfransa öz təcrübələrini gətirmiş həmin şəxslərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu forum gənclərdən ötrü ekspertlər, alimlər, siyasətçilər ilə bir çox aktual problemləri müzakirə etmək üçün xüsusi bir fürsətdir. Ümid edirəm ki, qarşıya qoyduğumuz məqsədin tədbirlərə yönümlü hərəkat yaratmaqdan ibarət olduğunu nəzərə alaraq, bu təcrübə gənclərə işlərinin yol xəritəsini nəinki müzakirə etmək, həm də onları müəyyən etmək imkanı verəcəkdir. İnanıram və ümidvaram ki, gənclərin və təcrübənin olması bizə böyük nəticələr əldə etməyə imkan yaradacaqdır. Bu müzakirələr nəticəsində formalaşacaq ideyalar Bakı Nəsillərarası Bəyannaməsində əks olunacaqdır. Lakin ən önəmlisi odur ki, ideyaların real həyatda və siyasətdə reallaşdırılmasını görək. Bu baxımdan forum gənclər üçün hökumətlər, beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektorda qərarları qəbul edən dairələrə öz rəylərini bildirmək imkanı yaratdı.
Ümid edirəm ki, yalnız konstruktiv təsir etmək yolu ilə biz siyasi dəstəyi inkişaf etdirə və yeni
təşəbbüsləri həyata keçirə bilərik. İndi biz elə etməliyik ki, Sivilizasiyalar İttifaqı üzrə növbəti illik sammit tövsiyələrimizi nəzərə alsın və bu yeni hərəkatı öz çərçivəsinə daxil etsin.
Hörmətli dostlar, əminəm ki, bu mötəbər forum müxtəlif mədəniyyətlərə, ənənələrə və dinlərə malik olan gəncləri bir araya gətirəcək, mədəniyyətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirəcəkdir.
Mən yekunda bu tədbirin hazırlanmasında iştirak etmiş bütün şəxslərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, siz gözəl şəhərimizdə olmağınızdan razı qaldınız.
Mən sizə uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.
Diqqətinizə görə sağ olun.
Noyabrın 1-də Gülüstan sarayında Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə beynəlxalq konfrans başlanmışdır.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın himayəsi ilə keçirilən konfransda Qətər Dövləti Əmirinin xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd və bir sıra beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri iştirak edirlər.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qətər Dövlətinin birinci xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnədi səmimiyyətlə qarşıladı.
Konfrans Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə: arzular həyata keçir filminin nümayişi ilə başlandı. Filmdə Azərbaycanda mədəniyyətə göstərilən diqq
ət və qayğıdan bəhs olunur, sivilizasiyalar arasında ittifaqın yaradılması təşəbbüsünün əsas məqsədləri vurğulanır.
İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun baş katibi Elşad İsgəndərov konfransı açaraq, beynəlxalq tədbirin Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini vur
ğuladı və konfransı dəstəklədiyinə görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına təbrikini oxudu.
(Təbrik məktubunun mətni qəzetin bugünkü nömrəsinin birinci səhifəsində dərc olunur).
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarslıoğlu Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın konfrans iştirakçılarına təbrikini çatdırdı.
İKT Gənclər Forumunun baş katibi ELŞAD İSGƏNDƏROV iştirakçıları bir daha salamlayaraq dedi:
Çətin anlarda mötəb
ər təşəbbüslərin həyata keçirilməsi və qeyri-düzgün konsepsiyanın, ədavət və nifrətin aradan qaldırılması üçün böyük qarşılıqlı etimad və bir-birimizə inam lazımdır. Mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında Gənclər Forumunu tanınmış şəxsiyyətlər dəstəkləmişlər. Ona görə də biz bunu xüsusi vurğulayır və onların bu gün burada iştirakını yüksək dəyərləndiririk.
Xanım Mehriban Əliyeva da bizim dəvətimizi xeyirxahlıqla qəbul etdi və idarə heyətinin üzvü oldu. Bu, bizim fəaliyyətimizin ilkin mərhələsində oldu və təbii ki, təşəbbüsün həyata keçirilməsinə, ümumiyyətlə, təşkilatımıza böyük töhfə verdi. Ona görə mən bu təşəbbüsün bu gün gözəl səviyyədə təşkil edilməsinə görə Mehriban xanıma bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz böyük fərəh hissi ilə ilk sözü Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya veririk. O, sivilizasiyalararası ittifaqın daha qlobal səviyyəyə qaldırılmasında öz rolunu oynamışdır

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 2 noyabr.- S. 4.