Anar

 

Düşürsən yadıma...

 

Emin Sabitoğlu - 70

60-cı illərdə Moskvada oxuduğum zaman tez-tez Emindən, Vaqifdən məktublar alırdım. Vaqif Səmədoğlu çox vaxt məktublarının içində yeni şeirlərini göndərirdi. Onların arasında cəmi iki sətirlik şeir də vardı:

Yağış yağır,
Yadıma düşdün, bağışla.

Bizim bayatılar kimi tutumlu, yapon hokkuları kimi dərin təəssürat oyadan bu misralar uzun zaman içimdə dolaşdı və qeyri-ixtiyari onları ənənəvi şeir biçiminə salmağa başladım. O vaxtlar şairlik etmək niyyətim yoxdu (elə indi də yoxdur). Amma ilk şeir yazma təşəbbüsüm Vaqifin məhz bu iki sətrindən doğuldu.

Unut məni səhərlər, gündüzlər unut dedi,
Ulduzlu gecələrdə unut məni əbədi.
Axşamlar yada salma,
Xatirələrə dalma.

Yaxşı, yaxşı, unutdum, amma
Düşürsən yadıma yağanda yağışlar,
Bağışla, gözəl yar, bağışla, bağışla.

Unut məni payızda, baharda unut dedi,
Könlündən uzaq elə kədəri, qəmi, dərdi.
Ötən günləri anma, həsrət oduna yanma.

Yaxşı, yaxşı, unutdum, amma
Düşürsən yadıma yağanda yağışlar
Bağışla, gözəl yar, bağışla, bağışla.

Mən də bu şeri Vaqifə və Eminə məktublarımın içində göndərmişdim. Bir müddət sonra bildim ki, Emin həmin mətnə musiqi bəstələyib. Gözəl melodiyası olan bir mahnı alınıb, Mirzə Babayev də onu gözəl oxuyub. Sonra Mirzə Babayevin və flora xanımın duet ifasında bu mahnı Gün keçdi filmində səsləndi. Uzun zaman mahnının mətn müəllifi kimi Vaqifi elan edirdilər. Eminin bəstələdiyi və Qaya vokal kvartetinin ifa etdiyi Bəlkə də mahnısının mətnini isə mənə aid edirdilər. Halbuki Bəlkə də mahnısını Keçən ilin son gecəsi tamaşası üçün Vaqif yazmışdı. Gün keçdi filmində səslənən Bir axşam taksidən düşdük payıza mahnısının sözləri də V.Səmədoğlunundur, Evləri köndələn yar teletamaşasında səslənən bütün mahnıların sözləri Vaqifin, musiqisi Eminindir.
Bu nəğmələr Vaqifçün də, mənimçün də yalnız sadəcə mahnı, həm də çox məlahətli, incə, təsirli mahnılar deyil, daha böyük anlamda ömrümüzün bir parçasıdır, birgə yaradıcılıq işlərimizin işıqlı günlərini, gecələrini oyadan, uzaq gəncliyimizin munis xatirələrini canlandıran, Eminsiz qalıb Eminsizliyin acısını duyduğumuz anlarda Eminimizi bizə qaytaran möcüzələrdir. Düşürsən yadıma...

Ədəbiyyat qəzeti.- 2007.- 2 noyabr.- S. 3.