Əliyev İ.

 

"Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə" beynəlxalq konfransın iştirakçılarına

 

Hörmətli gənclər!

Əziz qonaqlar!

Sizi - "Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə" beynəlxalq konfransın iştirakçılarını ürəkdən salamlayır, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram.

Müasir dövrün realqları gənclərlə sahəsində daha çevik siyasət apalması tələb edir. Gənclərin problemlərinin öyrənilməsi həlli üçün yeni üsullarının tətbiq edilməsi tarazlaşdırılmış dünyəvi prinsiplərə əsaslanan gənclər siyasətinin formalaşdırılması zərurətini meydana çıxarırr. Müstəqil Azərbaycanda gənclərə diqqət qayğı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Görülən işlər gənclərin maraqlanın hərtərəfli inkişafının təmin olunması üçün siyasi, sosial-iqtisadi, təşkilati-hüquqi şərait yaradılmasını sürətləndirmiş, gənclərin təşkilatlanmasına ictimai-siyasi fəallıqlarının artmasına təkan vermişdir.

Bu gün Azərbaycan daimi mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub yaşadan, eyni zamanda, ümubəşəri ideyalan mənimsəyərək, dünyanın qabaqcıl gəncliyi ilə inteqrasiya etməyə qadir olan nəsil yetişmişdir. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində erməni qəsbkarlan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması naminə vvə bacaqlarının səfərbər edərək fəaliyyət göstərirlər. Son illərdə ölkəmizin iqtisadiyyatının misli görünməmiş yüksəlişi gənclərimiz qarşısında geniş üfüqlər açmış onlara bəslənilən ümidləri daha da artırmışdır.

2007-ci ilin Azərbaycanda "Gənclər ili" elan edilməsi ilə əlaqədar ölkəmizdə müxtəlif səviyyəli tədbirlər təşkil olunmaqdadır. Dialoq Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun təşəbbüsü ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, Avropa Şurası, İSESKO kimi beynəlxalq təşkilatla Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkil etdiyi "Gənclər sivilizasiyalarının alyansı naminə" Beynəlxalq konfransın bu baxımdan ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yeri vardır.

Belə bir tədbirin sivilizasiyaların qovuşuğunda yerləşən, özündə Şərq Qərb mədəni dəyərlərini cəmləşdirən Azərbaycanda keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümidvaram ki, elm, mədəniyyət sosial sahələrdə tanınmış alimlər tərəfındən sivilizasiyalan qarşılıqlı münasibətləri, siyasi, ictimai-mədəni problemləri haqqında apalacaq müzakirələr fıkir mübadilələri gənc liderlərin formalaşmalarına bu sahədə onların dünya təcrübəsini öyrənmələrinə öz töhfəsini verəcəkdir. Mən "Gənclər sivilizasiyalan alyansı naminə" beynəlxalq təşəbbüsün nəticəsi olaraq, eyni adlı hərəkatın yaradılması ideyası da alqışlayıram.

Bir daha konfransızın işinə müvəffəqiyyətlər arzulayır, hamıza cansağlığı, uzun ömür ölkələrimizdə bu beynəlxalq gənclər hərəkatının geniş vüsət alması naminə uğurlar diləyirəm.

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 2 noyabr.- S. 1.