Xəlilzadə F.

 

Kimsəyə qalmayan dünya

 

Tofiq Quliyev – 90Sələflərinin yolunu ləyaqətlə davam etdirərək xələfləri üçün böyük irs, əsl məktəb yadigar qoyan xalq artisti, bəstəkar Tofiq Quliyev Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli simalarından biridir. Bu gün unudulmaz bəstəkarımızın doğum günüdür. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən musiqisevərlər dahi bəstəkarın anadan olmasının 90 illiyini yüksək səviyyədə qeyd edirlər.
Hələ sağlığında adı dahilər sırasında çəkilən Tofiq Quliyev Azərbaycan estrada musiqisinin yaradıcılarından sayılır. Onun musiqisi dərin lirizmi, melodik vüsətinin genişliyi, təsirliyi ilə seçilərək Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yeni və unudulmaz səhifələrini təşkil etdi. Ustadı Üzeyir Hacıbəyov olan Tofiq Quliyev Azərbaycan bəstəkarlarının sırasında elə bir ləyaqətli yerini tutdu ki, bu gün onun yoxluğu duyulmaqdadır. Çünki Tofiq Quliyev, sözün əsl mənasında, böyük bəstəkar idi. O, bir tərəfdən nəhəng əsərlər, operettalar, fortepiano üçün süitalar yaradırdısa, digər tərəfdən də qəlbi riqqətə gətirən, insan duyğularını təsirli ifadə edən mahnılar bəstələyirdi.
Tofiq Quliyev 7 noyabr 1917-ci ildə Bakıda anadan olmuşdu. Onun həyata gəlişi ilə dövrün, zamanın ziddiyyətləri, quruluşun dəyişməsi üst-üstə düşmüşdü. Təbii ki, bu hadisələr onun da uşaqlıq xatirələrində dərin iz salmışdı. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra bütün həyatını musiqiyə bağlamışdı. Bu sahədə daha peşəkarcasına çalışmaq üçün Tofiq Quliyev 1936-cı ildə Azərbaycan, 1951-ci ildə Moskva dövlət konservatoriyalarını bitirmişdi. Uzun illər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik etmişdi. Bu qurumda birinci katiblikdən sədr vəzifəsinə qədər yüksələn Tofiq Quliyev həmişə dövlətin və xalqın rəğbətini qazanan sənətkarlardan olmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Tofiq Quliyevin musiqisini ürəkdən sevərək onun mahnılarının adını həmişə fəxrlə çəkərdi. Ulu öndərin sevdiyi mahnılardan biri də Tofiq Quliyevin musiqi həyatı verdiyi "Sənə də qalmaz" idi. Tofiq Quliyevin bir neçə dəfə yubileyi dövlət səviyyəsində keçirilmişdir. O yubileylərin bir neçəsində iştirak edən ümummilli liderimiz Tofiq Quliyevin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək onu Azərbaycan bəstəkarlarının ən nəhəng nümayəndəsi adlandıraraq hələ sağlığında dahilik zirvəsinə yüksəldiyini xüsusi vurğulamışdır.
Tofiq Quliyevin Azərbaycan kinosunun inkişafında da müəyyən zəhməti olmuşdur. "Sevimli mahnı", "Görüş", "Qızmar günəş altında", "Ögey ana", "Telefonçu qız" və başqa filmlərə yazdığı musiqilər əsl sənət əsərləridir. "Nəsimi" filminə bəstələdiyi musiqi böyük şairin poeziyasını, onun nəhəng ideyalarını əks etdirmək baxımından çox uğurlu və təsirli alınmışdı. Xalq şairi Məmməd Araz deyirdi ki, Tofiq Quliyev bu filmə elə bir musiqi yozumu verib ki, gözünü yumub sadəcə dinlədikdə belə özünü döyüş meydanında hiss edir, hər notda, hər ritmdə, ahəngdə Nəsimi sözünün qüdrətini duyursan. Bu film həm də ona görə müvəffəqiyyət qazandı ki, Tofiq Quliyev Nəsiminin yaşadığı dövrün ziddiyyətlərini dərindən bilirdi. Sovet rejiminin sərt diktələri altında milli kökümüzlə, mübarizəmizlə, itkilərimizlə bağlı olan bir filmdə sözlə musiqini qovuşdurub tamaşaçıya hansısa həqiqətləri çatdırmaq böyük şücaət idi. Həmin ekran əsərində xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ifa etdiyi mahnı Azərbaycan musiqi sənətinin ən qiymətli incilərindən biri oldu.
"Qızılaxtaranlar", "Ella", "Sabahın xeyir" kimi operettaların müəllifi olan Tofiq Quliyev Azərbaycan xalq mahnı və rəqslərinin də toplanılmasında, nota salınmasında gərgin əmək sərf etmişdir. Həmkarı Zakir Bağırovla birlikdə "Rast" və "Zabul" muğamlarını nota saldıran Tofiq Quliyev həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olurdu. O, uzun illər Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru olub. Bu bəstəkardan dərs alan insanlar öz yollarını ləyaqətlə davam etdiriblər.
Bir vacib fakt da var ki, Tofiq Quliyev mahnı seçimində çox məsuliyyətli və tələbkar idi. O, hər sözə musiqi bəstələməzdi. Bu səbəbdən də onun ruhunun, daxili aləminin əks-sədası olan mahnıları ölümsüzlük qazanıb. Ustad korifeylərin ifa etdiyi mahnılar bu gün də dillər əzbəridir. "İlk bahar", "Sevgilim", "Sən mənim, mən sənin", "Bəxtəvər oldum", "Sənə də qalmaz" kimi mahnılar illərdir ki, müğənnilərin repertuarından düşmür. Hətta bəzən uğur qazanmaq, hansısa müsabiqədə qalib çıxmaq istəyənlər də Tofiq Quliyevin mahnılarına üz tuturlar. Etiraf edək ki, böyük bəstəkardan yadigar qalan mahnılar sadəcə ifa üçün deyil. Onun ən kiçik nəğməsi də ifaçının yetişməsində, öyrənməsində, müxtəlif boğazlar etməsində ən təsirli vasitədir. Əlbəttə, hər kəs Tofiq Quliyev mahnılarını dərinliyi ilə ifa etməyi bacarmaz. Bunun üçün birinci şərt səsdirsə, ikinci mühüm amil həmin ifaçının milli ənənəyə, kökə, soya bağlılığı və peşəkarlığıdır.
Tofiq Quliyev Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin elə bir zirvəsində dayanıb ki, bu gün o ucalıqdan süzülən işığın, nurun təsiri səngimək bilmir. Hərdən fikirləşirsən ki, ekranı, efiri bürümüş şoulara dahi sənətkarın münasibəti necə olardı? Yəqin ki, sakit və mülayim təbiətli Tofiq Quliyev əsəbiləşərdi. Öz ustadlarından nümunələr gətirər, "bizi belə öyrədiblər. Bəs sizə nə olub? Məgər nümunə yoxdur?" söylərdi. Üzeyir Hacıbəyovdan üzü bəri Azərbaycan musiqi dünyası heç zaman nə bəstəkar, nə də ifaçı sarıdan korluq çəkib. Sadəcə olaraq, qeyri-peşəkarların çoxluğu, peşəkarların isə susqunluğu meydanı qızışdırıb.
Haqq dünyasına qovuşmuş insanlar barəsində düşünəndə həmişə xiffətlə bu sözləri işlədirik: "Kimsəyə qalmayan dünya!" Amma bu düşündüyümüz insan sənətkar olarsa, qəlbimizdə kədərqarışıq bir təsəlli də yaranır. Sənətkar getsə də, sənəti əbədilik qalır. Tofiq Quliyev də belə. Onun min bir əziyyət və zəhmətlə yaratdığı musiqi əsərləri incəsənət tariximizin ən unudulmaz səhifələrindəndir. Tofiq Quliyevin mahnılarını hər gün eşidiriksə, onu sevə-sevə dinləyiriksə, bəzən özümüz də ifaçıya qoşulub həzin zümzümə ediriksə, deməli, Tofiq Quliyev yaşayır. Bəli, kimsəyə qalmayan dünya sənətə qalır!

Azərbaycan
.- 2007.- 7 noyabr.- S. 7.