Əhmədova L.

 

Operalara yeni səhnə ömrü bəxş edən istedad

 

Dahi Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən əsası qoyulan milli opera sənətimiz möhkəm özülə malik olduğu üçün öz qiymətli ənənələrilə bu gün də inkişaf dövrünü yaşayır. Bu ənənələr bir çox görkəmli sənətkarların yetişməsinə və tanınaraq şöhrət qazanmasına təkan verib. Belə sənətkarlardan biri də əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyevdir. Hələ İncəsənət İnstitutunda oxuyarkən Səməd Vurğunun "Vaqif" dramını səhnələşdirən gənc H.Quliyev oranı bitirəndən sonra təyinatla Opera və Balet Teatrına gələrək bir müddət rejissor assistenti işləyib. Özündən əvvəlki sənətkarlardan bəhrələnərək fərdi üslubunu müəyyənləşdirən H.Quliyev bir çox əsərlərə səhnə həyatı bəxş edib. Bununla yanaşı, bir neçə tamaşanı bərpa edərək tamaşaçıların ixtiyarına buraxan gənc rejissor ustad sənətkar Mehdi Məmmədovun quruluşunda "Leyli və Məcnun" tamaşasını da gənclərdən ibarət heyətlə hazırlayıb. Məcnun rolunda çıxış edən xalq artisti Mənsum İbrahimov Hafiz Quliyev haqqında danışarkən bu fikirləri önə çəkir: "Məcnun rolunu hazırladığımız 8 ay müddətində hər gün 6 saat məşq edirdik. Hafiz müəllim bizə əsərin incəliklərini başa salır və öz fikrini bildirirdi. O, məşqdə hər bir xırda elementə diqqət verir, onun mükəmməl olması üçün yorulmadan çalışırdı". Leyli rolunun ifaçısı, xalq artisti Nəzakət Teymurova isə öz düşüncələrini belə ifadə edir: "Leyli obrazı üzərində işləyərkən çox çətinliklər çəkdim. Biz aktyor sənəti fənnini keçməmişdik. Daha çox musiqiyə fikir verirdik. Səhnə hərəkətlərini bilmirdik. Aktyor sənətinin incəliklərini bizə Hafiz Quliyev öyrətdi". Rejissorun ilk müstəqil işi Süleyman Ələsgərovun "Solğun çiçəklər" tamaşası olub. C.Cabbarlının eyniadlı əsəri əsasında yazılmış bu opera bəstəkar işinin və rejissor yaradıcılığının vahid ahəngində tamaşaçıların ixtiyarına verilib. H.Quliyevin quruluş verdiyi Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" operettasını öz möhtərəm qonağı İhsan Doğramacı ilə birgə seyr edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tamaşa haqqında rəyini bu cür dilə gətirmişdi: "Mən daha öncə də "Arşın mal alan" filminə və tamaşasına baxmışam. Bu tamaşaya da baxdım, rejissor və aktyorlar gənc olmasına baxmayaraq, tamaşanın öhdəsindən layiqincə gəlmişlər". Qonaq İ.Doğramacı da tamaşa haqqında təəsüratlarını bölüşmüşdü: "Mən dünyanın bir çox ölkəsində olmuşam və çox tamaşalara baxmışam, belə lətif, belə gözəl, incə bir səhnə işi görməmişəm". Bundan əlavə rejissor Moskvada və Türkiyədə də Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" komediyasına quruluş vermişdi. Sevindirici haldır ki, H.Quliyevin Ankara Dövlət Teatrında səhnələşdirdiyi "Arşın mal alan"la teatr bir neçə dəfə xarici qastrollara çıxıb. Tamaşa yenə də teatrın repertuarındadır. 1998-ci ildə H.Quliyev F.Əmirovun "Sevil" operasına müraciət etdi. Bu quruluş müasirliyi və yenilikləri ilə fərqlənir. Bu tamaşanı da maraqla izləyən ümummilli liderimiz H.Əliyev tamaşa haqqında belə demişdi: "Mən 1959-cu ildə Mehdi Məmmədovun quruluş verdiyi "Sevil" operasına da baxmışam. Hər iki quruluş yüksək səviyyədədir. Rejissor gənc olmasına baxmayaraq, əsərin öhdəsindən layiqincə gəlib. Əminəm ki, teatrımızın gələcəyi etibarlı əllərdədir". Sənəti və sənətkarları çox dəqiqliklə dəyərləndirən ulu öndərin H.Quliyev yaradıcılığına verdiyi bu yüksək qiymət həm də böyük məsuliyyət hissi yaradır. Rejissorun müraciət etdiyi tamaşalardan biri də Z.Hacıbəyovun "Aşıq Qərib" operasıdır. H.Quliyev müasir tamaşaçının həyat dinamikasını nəzərə alaraq 1996-cı ildə tamaşaya yeni quruluş verdi. Bu tamaşa da özünün bir sıra müsbət cəhətlərilə diqqəti çəkdi, maraqla qarşılandı. Bu günə qədər Ü. Hacıbəyovun "O olmasın, bu olsun" əsərinə dəfələrlə müxtəlif quruluşlar verilib. H.Quliyevin quruluşunda "O olmasın, bu olsun" özünəməxsusluğu ilə seçilir. Əsərə verilən quruluş hadisələrin bütövlüyünə xidmət edir və çox baxımlı təsir bağışlayır. Yorulmadan çalışan rejissor görkəmli bəstəkarlarımızdan Müslüm Maqomayevin "Şah İsmayıl" operasına, Ramiz Mustafayevin "Vaqif", Şəfiqə Axundovanın "Gəlin qayası", Üzeyir Hacıbəyovun"Koroğlu" tamaşalarına yeni səhnə ömrü verib. Rejissorluq fəaliyyəti ilə yanaşı, H.Quliyev pedaqoji işlə də ciddi məşğul olur. Ş.Axundovadan, Ə.Qədirovdan, görkəmli rejissor F.Hacıyevdən sənətin incəliklərini öyrənən H.Quliyev indi özü də tələbələr hazırlayır. O, 1998-ci ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rejissor sənəti fakültəsində dərs deyir. Mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri nəzərə alınaraq 2006-cı ildə ölkə prezidentinin fərmanı ilə Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görülən H.Quliyev hazırda Üzeyir Hacıbəyovun "Əsli və Kərəm" operasının quruluşu üzərində işləyir. İnanırıq ki, istedadlı rejissor bu yaradıcılıq işinin də öhdəsindən layiqincə gələcək.

 

525-ci qəzet.-2007.- 2 noyabr.- S. 7.