Əbülfəs Qarayev: Bizdə adi iş günü olmur

 

Hörmətli cənab nazir, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yeni nəşri olan Pəncərə (Mədəniyyətə baxış") səhifələrində Sizi salamlayır, belə bir nəşrin işıq üzü görməsi münasibəti ilə təbrik edirik.

- Çox sag olun. Məncə, hər hansı bir yüksək məramlı ciddi nəşrin meydana gəlməsi ölkəmizin mədəni həyatında əhəmiyyətli hadisə sayılmadır. Elə buna görə yaradıcı kollektivinizi oxucuları ürəkdən təbrik edirəm!

Bu jurnalın yaranması, Sizcə, hansı zərurətdən doğdu?

- Bilirsiniz ki, nazirliyin bir çox nəşrri, mətbuat orqanla, hətta struktura daxil nəşriyyatları var. Qəzetlərimiz daha çoxdur.

- Bununla belə, ölkəmizdə gedən mədəni proseslərin cağdaş bir üslubda, yüksək poliqrafiya ilə oxuculara çatdıran həm oxucuların geniş kütlərinin maraq göstərdiyi bir nəşrə ehtiyac duyurduq. Zərurət də elə bundan doğdu. Onu demək istəyirəm ki, yeni nəşrdə hər şey zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin uca məramına uyğun olmalıdır.

Məlum olduğu kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir, bu vaxt ərzində həm mədəniyyət, həm də turizm sahələrində olduqca çox iş görülüb. Fikrinizcə, bu işlərin arasında ən əhəmiyyətliləri hansılardır?

- Mədəniyyət Turizm Nazirliyi yeni statusda ömrünün ikinci ilini yaşayır. Qazanılmış uğurlar, mədəniyyət turizm sahəsində dəyərli nəticələr göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev dövlət qurumunun yaradılması haqqında qərar verməklə doğru addım atmışdır. Əhəmiyyətli tədbirlərin qısa icmalı ötən ilin sonunda hazırlanmış illik hesabatda ən yığcam şəkildə qruplaşdırılaraq ayrıca bir kitab şəklində nəşr edilmişdir bu hesabatı aşkarlıq naminə biz bütün əlaqədar qurumlara göndərmişik. Əhəmiyyətli sayılan işlər sırasında, əlbəttə, ilk növbədə böyük sürətlə həyata keçirilən struktur təşkilatlanmasını, nazirliyin dinamik aparatının yaradılmasını, kadr probleminin həllini, mədəniyyət turizm sahələrinin bir-birinə inteqrasiya edərək vahid idarəetmə mexanizminin formalaşdırılmasını qeyd edə bilərəm. Ən əsası odur ki, mədəniyyət turizm sahələrinin inkişafının əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bütün fəaliyyət istiqamətlərinin başlıca məqsədi yeni mədəni sərvətlərin yaradılması, mövcud mədəni intellektual varidatın qorunması, inkişaf etdirilməsi, xalqa çatdırılması, yaradıcı insanlara daha çox qayğı göstərilməsi, Azərbaycan turizminin imkanlarından maksimum istifadə edilməsindən ibarətdir. Mədəniyyət turizm sahələrinin inkişafında əldə olunan ilk uğurlarımız isə ictimaiyyətə məlumdur işimiz insanlar tərəfindən maraqla izlənilir.

Gənclər, İdman Turizm Nazirliyi ilə indi başçılıq etdiyiniz nazirliyin işi arasında fərqlər yetərincədir. İşin ümurni həcmi artdıqca onun çətinliyi məsuliyyəti artır bu halda işinizi necə, hansı prinsiplər üzərində qurursunuz?

- Asan yoxdur. Xalqın mədəni-mənəvi dünyası, estetik tələbatı, istirahəti, dünya-duyumu ilə bağlı bir sferada çalışmaq xüsusi bir məsuliyyət, məsələyə uyğun mövqelərdən yanaşma metodları tələb edir. Bilirsiniz ki, hazırda on minlərlə insan bizim struktura daxil olan təşkilatlarda çalışır, ölkə əhalisinə xidmət göstərir. Məncə, belə bir sahədə çalışarkən kollektivlərin, insanların qarşılıqlı anlaşması, ən istedadlı, bacarıqlı mütəxəssislərin işə cəlb edilməsi, başlıcası isə hər bir kəsin öz vəzifəsinə məsuliyyətlə yanaşması bütün hallarda Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasətinin xeyrinədir. Əlbəttə, mədəniyyət turizmin inkişafında fərdi düşüncələr önəmlidir, bu, axtarışları, yaradıcılıq uğurlarını təmin edən amildir. Lakin hər hansı bir dövlət qurumunda on minlərlə insan eyni platformanın, eyni komandanın varlığını hiss etməsə dəyərli nəticələr alınmaz.

Adi gününüz necə keçir?

- Azərbaycanda bu gün elə qlobal dəyişiklikbr baş verir, sivil dünyaya inteqrasiya elə sürətlə həyata keçirilir ki, hər hansı bir dövlət adamının adi günü yoxdur. Bütün günbr fövqəladədir. Mərkəzi aparatın idarə olunması, yerlərlə, təşkilatlarla əlaqələrin qurulması, kadrlarla , mədəniyyət turizmin inkişaf layihələrinin reallaşması üçün konkret tədbirlərin görülməsi, yaradıcı təşkilatların, yaradıcı insanların hər birinin qayğılarına adekvat cavabların tapılması, beynəlxalq mədəniyyət turizm əlaqələrinin qurulması, xüsusilə, bu sahələrin maddi-texniki bazasının inkişafına xidmət edən böyük yenidənqurma işlərinin yüksək səviyyədə uğurla başa çatdırılması adi rejimini unutdurur. Özünüz görürsünüz ki, son bir-iki ildə hörmətli Prezidentimiz mədəniyyətin turizmin inkişafına dair qədər mühüm dövlət sənədlərinə imza atıb. Bizim vəzifələrimiz o sənədlərin gərəkli müddəalarından irəli gəlir hər bir sənəd gərgin əmək tələb edir.

Tez-tez rəsmi səfərlərdə olursunuz. Bu səfərlər zamanı Sizi ən çox heyrətləndirən, yadınızda qalan hadisə ya görüş haqqında təəssüratlarınızı bölüşə bilərsiniznu?

- Hər bir səfər özünün xarakterinə görə məxsusi təəssürat yaradır. Böyük ya kiçikliyindən, yaxın ya uzaqlığından, inkişafının çağdaş səviyyəsindən asılı omayaraq hansı bir ölkədən Vətənə dönürəmsə Azərbaycanda istər siyasi-iqtisadi, istər sosial-mədəni inkişafın heyrətamiz dinamikası məndə qürur doğurur. Əlbəttə, dünya sivilizasiyasında elə uğurlar var ki, onlar bizə nümunə olmalıdır. Təbii, istəyirəm ki, Azərbaycanda da mədəniyyət sənayesi, turizm xidmətlərinin səviyyəsi dünya standartlarına çatsın inanıram ki, ölkəmiz ən müxtəlif iqtisadi-sosial problemlərini, xüsusilə, inkişafımıza əməlli-başlı əngəl törədən Dağlıq Qarabağ problemini ən yaxın zamanda həll edəcək biz böyük mədəni uğurlara sürətlə qovuşacağıq. Çünki bizim hədsiz imkanlarımız buna haqlı bir istəklə can atan insan potensialımız var.

Siz müasir gəncliyimizin problemləri, maraqları, zövqləri istəkləri ilə yaxından tanışsınız. Hazırda televiziya, radio mətbuatda aşağı səviyyəli "şou-biznes"in mövcudluğunu etiraf etməyə məcburuq. Bəsit zövqlərin cavan nəslə ötürülməsinin qarşısını necə almaq olar?

- Cəmiyyətimizin bütün sahələrində olduğu kimi, şübhəsiz, mədəniyyət sahəsində demokratik proseslər gücbnir. İstəyir gənc olsun, istəyir ortayaşlı yaxud yaşlı, hər kəs sərbəst surətdə özünü ifadə etmək, öz yaradıcı potensialını cəmiyyətə ötürmək ixtiyarına malikdir. Məncə, zövqsüz təqdimatlar o insanların pis məqsəd güdmələrindən deyil, qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bizim televiziyalarla birgə bəyanatımız var. Mətbuatla da birgə əməkdaşlıq haqqında sənəd hazırlamaq layihəsi üzərində düşünürük. KİV- əməkdaşlıq çərçivəsində bu məsələnin nizamlanmasını təmin edən bir mexanizm işlənməlidir.

Problemin fundamental uzunmüddətli həlli yaradıcılığa meylli gənclərin estetik təhsilinin təşkili nəticəsində mümkün ola bilər. İctimai rəyin fəallaşmasının da təsir imkanları önəmlidir.

Son illərdə Bakıda saysız-hesabsız evlər, ticarət mərkəzləri, şadlıq sarayları tikilir. Əksər hallarda bu tikililər şəhərimizin ümumi görünüşünü korlayır, şəhərsalma qaydalarına uyğun gəlmir, bəzi hallarda isə, ümumiyyətlə, təhlükə yaradır. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı.

- İnsanlar öz ehtiyaclarına görə hərəkət edirlər. olar, qoy quruculuq işləri genişlənsin, artsın. Tikilən qalır. Uzun illər boyu buna ictimai, iqtisadi, inzibati baxımdan imkan olmayıb. Lakin heç bir tikinti gözəl Bakımızın eybəcərləşdirilməsi hesabına aparıla bilməz. Hər yeni bina memarlıq baxımından ucaldığı yerə yeni bir görkəm gətirməlidir. Məncə, şəhərin tarixi yerlərində tikintidən daha çox bərpaya, həmin hissənin özəl prinsiplərinin qorunmasına diqqət verilməlidir. Bakıda yeni körpülər salınır. Onların nəyi pisdir ki? Rahatlıq yaranır, körpülər o qədər zövqlə fundamental inşa edilir ki, tikildiyi andan memarlıq abidəsi kimi baxılır. Hər bir sahədə meyarlar ümumxalq prinsipləri gözlənilsə nəticəsi uğurlu olacaq. Əslində, bu yanaşma da cəmiyyətin mədəniyyət göstəricisidir.

Bizim jurnala arzu edərdiniz?

- Qoy gözəl biçimli, məzmunlu uzunömürlü olsun. Oxucu sarıdan korluq çəkməyəsiniz.

 

Pəncərə.- 2007.- 1.- S. 8-9.