Azərbaycan Milli Kitabxanasında 5 mliyona yaxın ədəbiyyat saxlanılır

 

AzərTAc xəbər verir ki, ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam Şurası Məclisinin sədri Quləməli Həddad Adilin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 24-də M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə tanış olmuşdur.

Kitabxananın direktor müavini Rəfael Muradov qonaqlara məlumat vermişdir ki, kitabxana 1922-ci ildə yaradılmış, rəsmi açılışı isə 1923-cü ilin may ayının 23-də olmuşdur.

1939-cu ildə kitabxanaya Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri, dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun adı verilmişdir.

Hazırda kitabxanada 25 şobə, 26 bölmə fəaliyyət göstərir. Kitabxananın fondunda 5 milyona yaxın müxtəiif dillərdə çap məhsulu saxlanılır.

Qeyd olunmuşdur ki, kitabxana 1966- ildən İran milli kitabxanası ilə kitab mübadiləsi apanr.

Qonaqlar qədim əlyazma nüsxələri üə tanış olmuş, fars Azərbaycan dillərində müxtəlif nəşrlərə maraqla baxmışlar.

 

Azərbaycan.- 2007.- 25 noyabr.- S. 4.