Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında zərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 454-III QD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 19 oktyabr tarixli 454-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:
1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunla
şdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.3. abidə qoruqlarının nümunəvi əsasnaməsini təsdiq etsin bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.4. öz səlahiyyətləri daxilində Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
2.
Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 725 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, 6, maddə 386; 2002-ci il, 1, maddə 14; 2006- il, 9, maddə 743, 11, maddə 943) 2-ci bəndinin:
2.1. ikinci abzasında Qanununun sözündən sonra 22-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti," sözləri, 24-cü sözlərindən əvvəl 22-ci
maddəsinin ikinci hissəsində, sözləri əlavə edilsin;
2.2. dördüncü abzasından 22-ci maddəsinin birinci ikinci hissələrində, sözləri çıxarılsın.
3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 noyabr 2007-ci il.

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 27 noyabr.- S. 1.