Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında zərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, 6, maddə 365; 2005-ci il, 4, maddə 278) 22-ci maddəsinin birinci hissəsindən elmi-tədqiqat müəssisələrinin tövsiyəsi ilə sözləri çıxarılsın.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 oktyabr 2007-ci il.

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 27 noyabr.- S. 1.