İbrahimova S.

 

Almas İldırımın portreti çay daşı üzərində əbədiləşdirilib

 

Oyma ustası Ədalət Pirverdiyev Almas İldırımın iki portretini çay daşı üzərində əbədiləşdirib. Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurov bildirib ki, qeyri-adi sənət nümunəsi hesab edilən oymaların oriyinalı Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fonduna təqdim ediləcək. 30 yaşlı Ədalət Pirverdiyevin qeyri-adi üsulla daş üzərində əbədiləşdirdiyi 100-ə yaxın elm, ədəbiyyat və siyasət xadimlərinin oyma portretlərinin foto-reproduksiyası isə yaxın günlərdə Salman Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin fonduna daxil ediləcək.

 

Kaspi.- 2007.- 6-8 oktyabr.- S.19.