Behbudqızı S.

 

 

Mən sənətdə hələ heç nə etməmişəm

yaxud Hacı İsmayılovun səhər duaları və sənət kredosu

 

Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Hacı İsmayılovdur. Başqa sözlə, təqdimata ehtiyacı olmayan, teatrda 100-dən artıq, kinoda isə 15 filmə çəkilmiş aktyor.


   
   - Oxuduğum 190 saylı məktəbin dram dərnəyinin fəal üzvlərindən olmuşam. Rəhbərimiz hazırda tanınmış kinorejissor olan Tofiq İsmayılov idi. Daha sonra 26 Bakı Komissarı adına Mədəniyyət Sarayından Lütfü Məmmədbəyovun yaratdığı Xalq Teatrının bir sıra tamaşalarında iştirak etmişəm. O illərdən yaddaşımda həkk olub qalan ən dərin xatirə ondan ibarətdir ki, bir idman dərsi olan gün kefim kök olurdu, bir də teatra gedəndə. İdmanın futbol, boks, voleybol, qılıncoynatma növləri ilə mütəmadi məşğul olmuşam. Təəssüf ki, aktyorluq fəaliyyətinə başlayanda istər teatrda, istərsə də kinoda elə bir rolum olmayıb ki, bu vərdişlərdən bilavasitə istifadə edim. Amma aktyor sənətinin ümdə şərtlərindən biri fiziki hazırlıqdır. Buna görə də çox şadam ki, uşaqlıq həvəslərim, maraqlarım bir-birini tamamlayan sahələrə aid olublar.
   1963-cü ildə sənədlərimi Mirzəağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna verdim. Qəbul imtahanlarında 2 il ritmikadan kəsildim. 3-cü il qəbul komissiyasının sədri Rza Təhmasib idi. Elə həmin il bu ali məktəbə qəbul olundum. Əsas sənət müəllimlərim Məlik Dadaşov, Rza Sarabski, Tofiq Kazımov, Nəsir Sadıqzadə olublar. IV kursda bizim kursu Cabbarlı adına İrəvan Azərbaycan Dövlət Teatrına göndərdilər. Orda "Sevil" tamaşasını hazırladıq. Mənə Məmmədəli bəy obrazı həvalə olunmuşdu. İrəvan teatrında çox qala bilmədim. Valideynlərim artıq yaşlı idilər, mən isə tək övlad idim. Buna görə də Bakıya qayıdıb institutda səhnə danışığı fənni üzrə assistent işləməyə başladım. 1968-ci ildə Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı açıldı. 1970-ci ildə "Azdrama"nın truppasına daxil olana kimi orada çalışdım.
Akademik Milli Dram Teatrında ilk rolum "Xırs-quldurbasan" tamaşasında Kərəm rolu olub.
   - Sonralar pedaqoji fəaliyyətinizi davam etdirmədiniz?
   - Yox. Teatrda, kinoda işlərim çox olduğundan müəllimlik edə bilməzdim.
   - Amma ola bilməz ki, teatrınızda çalışmağa başlayan gənc aktyorları müşahidə edib, hansısa cəhətləri müəyyənləşdirməyəsiniz...
   - O vaxt biz korifeylərlə işləmişik. Adil İsgəndərov, Mehdi Məmmədov, Tofiq Kazımov, Ələsgər Şərifov kimi rejissorların tamaşalarında Hökumə Qurbanova, Hamlet Xanızadə, Ətayə Əliyeva, Sofa Bəsirzadə, Məmmədrza Şeyxzamanov digər müqtədir sənətkarlarla tərəf-müqabil olmuşuq. Onlar sənətə təmənnasız xidmət etmək nümunəsi idilər. Şübhəsiz, dövrün, zamanın təsiri mütləq özünü göstərir. İndiki nəsildə peşəyə biganə, məsuliyyətsiz münasibət halları artdıqca qəribədir ki, fəxri adlara, məşhurlaşmağa meyl güclənir. Bizdə belə bivaxt iddialar baş qaldırmırdı. Əlbəttə, birmənalı şəkildə demək olmaz ki, gənclərin hamısı belədir. Teatrımızdakı sənətə yenicə qədəm qoyan aktyorları müşahidə edib deyə bilərəm ki, az da olsa, inkişaf, ümidverici gənclər var.
   - Bu nədən irəli gəlib - bəlkə məsuliyyət anlayışında hansısa dəyişikliklər baş verib?
   - Yox, məsuliyyət məsuliyyətliyində qalır. Sadəcə, bir var sənətə ciddi münasibətlə yanaşıb sənətkar olmağa çalışmaq, bir var bu sahədə elə-belə mövcud olmaq. Birincilərdən olarsansa, fəxri adı da, mükafatı da yerində, vaxtında alarsan. Etiraf qazanmaqdan ötrü gərək o dərəcəyə yetişəsən. Mərhum pedaqoq Nəsir Sadıqzadə diplom tamaşamızı təhvil verməzdən öncə hər birimizə arxasında müxtəlif hikmətlər yazdığı açıqcalar bağışlamışdı. Mənim açıqcamda bu sözləri yazmışdı: "Mən sənətdə hələ heç eləməmişəm" sözləri qoy sənin səhər duanın ilk kəlmələri olsun". O zamandan mən hər dəfə yeni rolum üzərində işə başlayanda bu sözlər beynimdə olur.
   - Fəxri adlara münasibət dəyişməkdədir. Siz fikirləşirsiniz bu barədə - lazımdırmı bu ənənəni saxlamaq?
   - Fəxri adlar, dövlət mükafatları təqaüdləri zəruri amillərdir. Əgər dövlət bu ya digər sənətkarın fəaliyyətini təqdir edirsə, bunun nəyi pisdir? Başqa ölkələrdə bunun əvəzində maddi təminat, yüksək məbləğdə mükafatlar verilir...
   - Kinoda ilk rolunuz mərhum sənətkar Rasim Ocaqovun "Ad günü" filmindəki Mustafa obrazı olub...
   - Bəli.
Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilmiş bu ekran əsərinin mənim yaradıcılığımda çox böyük rolu oldu. "Ad günü" 1976-cı ildə tamamlandı. 1978-ci il yanvarın 26-da isə filmimiz mərkəzi televiziya ilə nümayişləndi. Bu, ilk Azərbaycan filmi idi ki, ümumittifaq ekranına çıxmışdı.
   - Bir neçə ay öncə Rasim Ocaqovun bir sıra filmlərində maraqlı obrazlar yaratmış aktyorlarımızdan biri bəyan edib ki, Rasim Ocaqovdan sonra Azərbaycan kinosu rejissorsuz qalıb. Bu qənaəti bölüşürsünüz?
   - O aktyor çox düz deyib. Rasim Ocaqov o səviyyəyə, sadəcə, mükəmməl təhsil sayəsində gəlib-çıxmamışdı. Təhsilin bəhrəsi yalnız o zaman olur ki, həyat təcrübəsi, müşahidə qabiliyyəti, ən əsası isə fəhm, ilahi istedaddan məhrum olmursan. Rasim Ocaqov məhz belə seçilmişlərdən idi. Onun üçün dəfələrlə imkan yaranmışdı ki, kino sahəsində ən yüksək vəzifələrdə çalışsın. Özü yalnız respublika səviyyəsində yox, SSRİ səviyyəsində imkanlar yaranmış, təkliflər olmuşdu. Amma onun üçün həyatının ən ümdə vəzifəsi kino yaradıcılığı ilə məşğul olmaq, potensialını Azərbaycan kino sənətinin inkişafına, zənginləşməsinə yönəltmək idi. Rejissorlarımız inciməsinlər, amma Rasim Ocaqovun yoxluğu son dərəcə qabarıq görünür...
   - Dublyaj sahəsindəki fəaliyyətiniz kifayət qədər mütəmadidir.
Müxtəlif dövrlərin təcrübəsini müqayisə edəndə kimi nəticələr çıxarırsınız?
   - 1970-ci illərdən filmlərin dublyajında iştirak edirəm. Bu işdə obrazı ərsəyə gətirməyin yeganə yolu onu səsinlə, nəfəsinlə yaşamağı bacarmaqdır. 1970-ci illərdə filmlər Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında sinxron üsulu ilə dublyaj olunurdu bu peşəkarların əlində olduğu üçün çox yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. İndiki dublyaj işindən həm texniki, həm üslub cəhətinə görə çox fərqlənirdi. Bu gün dublyaj diktor mətninin oxunması ilə baş verir. Bu isə bir sıra uyarsızlıqlar törədir.
   - Aparıcılarından biri olduğunuz "Kinoklub" verilişi ilə bağlı bir müddət öncə xoşagəlməz söz-söhbətlər gəzirdi. Bəzi kino xadimlərimiz umu-küsü edirdilər ki, o verilişə dəvət edilənlərin əksəriyyətinin kinoya heç bir dəxli yoxdur...
   - "Kinoklub" Azərbaycan kinosunun tənəzzül, dərin böhran keçirdiyi dövrdə ekranlara çıxdı.
Biz bu verilişlə vurğulamaq istəyirdik ki, kino sənətimizin zəngin ənənələri deməli, tənəzzüldən çıxmaq üçün yaradıcı qüvvəsi var. Qonaqlara gəldikdə isə orda kinoya dəxli olmayanlar yalnız müğənnilərdir. Dəvət olunmayanlar darıxmasınlar. Mövzularımızdan asılı olaraq hər bir kino xadiminə növbə çatacaq.
   - Qloballaşma, müasir meyarlar, yeni üsulu teatr sahəsinə toxunmaq ərəfəsindədir. Əlbəttə, söhbət keçmiş SSRİ respublikalarının teatr sahəsindən gedir. Azərbaycan teatrı hazırdırmı prodüser digər təcrübələrin tətbiqinə?
   - Bizim teatrın özünəməxsus tarixi var. Qloballaşmanın da yeri olmalıdır. İstənilən təcrübədən, qədər mütərəqqi olur-olsun, yalnız özümüzə uyğun olanını götürməliyik. Azərbaycan tamaşaçısının öyrəşdiyi teatr estetikasını pozmamaq şərti ilə yeniliklər zəruridir - həm texniki baxımdan, həm yaradıcı nöqteyi-nəzərdən. Amma mütləq hər kəs öz yolunu getməlidir. Unutmaq olmaz ki, "Azdrama" zəngin ənənələrə malikdir 1980-ci illərə kimi İntibah dövrü yaşayıb.
   

Həftə içi.- 2007.- 24 oktyabr.- S.8.