Xəlilzadə H.C.

 

Ürəklərdə yaşayan bəstəkar

 

Bu il iyulun 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyev Emin Sabitoğlunun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə bəstəkarın yaşadığı binaya (Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, 7) xatirə lövhəsinin vurulmasının təmin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu diqqətinə və qayğısına görə dövlətimizin başçısına Emin Sabitoğlunun ailəsi və yaxınları adından minnətdarlığımızı bildiririk.
Emin Sabitoğlu öz dəst-xətti, yaradıcılıq siması olan bəstəkardır. Onun mahnılarının daxili mayasını muğam və müasir xalq musiqisi təşkil edir.
Bizim otuz ilə yaxın dostluq tariximiz vardı. Məni ona bağlayan ilk növbədə yazdığı musiqilərə həddindən çox heyranlığım, sonra isə atası Sabit Rəhmanın komediya, roman, ssenari və hekayələrini gənclikdə oxuyub-sevməyimdi. Bir də eloğlu, həmyaşıd idik.
Bəlkə də çoxları bilmir ki, Sabit Rəhman yaxşı piano çalırdı. Hətta deyirlər Üzeyir Hacıbəyov cavan Sabitin piano çalmasına qulaq asmış və bəyənmişdi. Hazırda həmin piano Sabit Rəhmanın ev-muzeyində ondan yadigar musiqi aləti kimi yer alıb.
Təbiidir ki, Emin kiçik yaşlarından musiqiyə həvəs göstərib. O, Bülbül adına Musiqi Məktəbinə daxil olanda çox sevinirdi. Burada dərs aldığı müəllimlər, ələlxüsus görkəmli musiqişünas, pedaqoq, Azərbaycanda özünəməxsus musiqi məktəbinin yaradıcısı olan professor Kövkəb Səfərəliyeva haqqında həmişə minnətdarlıqla danışardı.
Emin Sabitoğlu Kövkəb xanımın ən sevimli tələbələrindən idi. O, hələ məktəbdə oxuduğu illərdə fortepiano üçün bir neçə pyes və kiçik romanslar yazmış, musiqiçilər arasında yavaş-yavaş tanınmağa başlamışdı.
Emin orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində davam etdirdi. Fitri istedadına görə dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayev onu öz sinfinə götürdü. Sonra P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına köçürüldü və orada məşhur Yuri Şaporinin bəstəkarlıq sinfində çalışdı. Bakıya qayıdanda "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında musiqi redaktoru vəzifəsinə təyin edildi. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri olanda artıq tanınmış bəstəkar idi.
O illərdə Emin Sabitoğlunun lirik, melodik mahnıları Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Mirzə Babayev, Gülağa Məmmədov, Yalçın Rzazadə, Akif İslamzadə, Hüseynağa Hadıyev, Flora Kərimova, Elmira Rəhimova kimi sənətçilərin ifasında televiziya ekranlarında, radio dalğalarında, xalq şənliklərində, konsertlərdə səslənirdi. Bu mahnıların bir çoxunun ilk dinləyicilərindən olmağımla indi də fəxr edirəm. Ümumiyyətlə isə mənə dostumun 600-ə qədər mahnısı məlumdur.
Emin Sabitoğlunu onu tanıyanların sevimlisinə çevirən bəstəkarlığından əlavə son dərəcə nəcib, səmimi, zarafatcıl olması idi. Hamıya diqqət, qayğı göstərər, ehtiram bəsləyərdi. Tez-tez xeyirdə-şərdə görüşər, söhbətləşərdik və hər dəfə yeni mahnıları haqqında bizə - Anara, Vaqif Səmədoğluna, Mərahim Fərzəlibəyova və başqalarına fərəhlə danışardı. Məni "Hicran", "Nəğməli könül", "Gülüş sanatoriyası" və bir sıra digər musiqili komediyalarının premyerasına dəvət etmişdi.
Ötən əsrin səksəninci illərində Eminlə daha yaxın əlaqəmiz vardı. Vaxtaşırı 28 May küçəsindəki "Gül kafesi"nə təşrif gətirərdi, armudu stəkanda pürrəngi çay içər, fikir mübadiləsi edərdik. Burada çalışanların səliqə-səhmanı, hazırlanan milli xörəklərin keyfiyyəti bəstəkar dostumun ürəyincə idi. Xidmətçilər ona xüsusi həssaslıqla yanaşar, aşpazlar ləziz xörəklərə qonaq edərdilər. Xüsusilə bəstəboy, laləyanaqlı, qaragöz kulinar qızın incə hərəkətləri, zirəkliyi, şirin danışığı, süfrə mədəniyyətini əla bilməsi diqqətindən yayınmamışdı. Bir dəfə astaca ondan adını soruşdu. Yerinə mən cavab verdim və dərhal da dedim ki, Emin, bəlkə bizim Esmiraya - bu kulinar qıza bir mahnı bəstələyəsən. Dinmədən çıxıb getdi. Üç-dörd gün gözə dəymədi. Evinə telefon açırdım, susurdu. Bir də həftənin sonunda gəldi və hamının eşidəcəyi tərzdə bildirdi: Esmiranın şəninə bir mahnı bəstələyib xalq artistimiz Zeynəb Xanlarovaya təqdim etdim. Mahnının şuxluğu və melodiyası Zeynəb xanımın xoşuna gəldi. Bazar günü saat 12-yə 15 dəqiqə qalmış radioda konsertində oxuyacaq, qulaq asarsınız. Dediyi gündə həmin vaxt radionun diktoru elan etdi:
- Efirdə ilk dəfə "Esmira" mahnısı səslənəcək. Musiqisi Emin Sabitoğlunun, sözləri Rüfət Əhmədzadənindir. Oxuyur SSRİ xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Musiqinin xoş melodiyası ətrafa yayıldı, müğənninin məlahətli səsi dinləyiciləri məftun etdi.
Bir gün iş otağımda müharibə veteranı, əməkdar müəllim, yazıçı, ağsaqqal Məmmədiyyə Yusifzadə ilə çay içərək onun son pyesi haqqında danışırdıq. Bu dəmdə Emin içəri girdi, qonağımı onunla tanış etdim. Söhbət əsnasında bəstəkar Məmmədiyyə müəllimin gənclər üçün yazdığı "Aşığın arzuları" pyesindən xəbər tutdu. Əsər bir il əvvəl Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. Bu, Emini çox maraqlandırdı, əsəri ikihissəli televiziya tamaşası kimi hazırlamağı təklif etdi, musiqisini, mahnılarını isə öz boynuna götürdü. Quruluşçu rejissor Mərahim Fərzəlibəyov tezliklə çəkilişlərə başladı, Emin Sabitoğlu az müddətdə sözləri Rüfət Əhmədzadənin olan səkkiz mahnı yazdı. Tamaşa boyu bu mahnılar - "Aşıq gəncəli dağlar, ol yarı var", "Uzunu, ay uzunu" və sair səslənirdi.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, "Şöhrət" ordenli, professor Emin Sabitoğlu 1994-cü ildə Türkiyənin İstanbul Xalq Musiqi Konservatoriyasına dəvət olunmuşdu və təklifi qəbul edərək orada çalışırdı. O, 2000-ci ilin noyabrında atasının 90 illik yubileyi tədbirlərində iştirak üçün vətənə qayıtdı. Lakin bu günü görmək ona nəsib olmadı. Elə noyabr ayının 18-də səhərə yaxın 63 yaşında əzizlərinin qolları arasında dünyasını dəyişdi, ruhu mahnılarının qanadında göyə uçdu. Qədirbilən dostları, pərəstişkarları isə onu unutmayıblar, gözəl insan, təkrarsız bəstəkar kimi ürəklərində yaşadırlar.

Azərbaycan.- 2007.- 27 oktyabr.- S. 7.