H M Əliyevin İstiqlal ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Habil Mustafa oğlu Əliyev İstiqlal ordeni ilə təltif edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 oktyabr 2007-ci il

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 20 oktyabr.- S.2.