Ələddinqızı N.

 

Bu mükafat mənə ömür, həyat verdi

 

Habil Əliyev Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni ilə təltif edilib

 

Azərbaycan xalq artisti, "Şöhrət" ordenli , kamança ustası Habil Əliyevin 80 illik yubileyi respublika səviyyəsində qeyd olunmaqdadır. Milli musiqi xəzinəmizə gözəl əsərlər bəxş edən ifası ilə Qərb Şərq ölkələrini gəzib dinləyiciləri heyrətləndirən ustadın yaradıcılıq irsi hər zaman diqqət mərkəzində olmuş, dövlət tərəfindən layiqli qiymətini almışdır. Habil Əliyevin orijinal ifa üslubundakı dəst-xətt onun sənətkarlıq xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə əks etdirən keyfiyyətdir.

Bu baxımdan, kamança ustası ifaçılıq sənəti tarixində məktəbini yaratmış neçə-neçə musiqiçilər onun yaradıcılıq nümunələrindən bəhrələnərək sənətkar kimi yetişmişlər. Qeyd edək ki, musiqi tariximizdə Habil Əliyev novatorçu kimi imzasını atmışdır ötən əsrin 40-50-ci illərində milli musiqimizə münasibət kəskin olduğu bir dövrdə, milli elementləri özündə cəmləşdirərək, kamanının səsi ilə Azərbaycanı, onun milli-mənəvi dəyərlərini əks etdirmişdir. Məlum həqiqətdir ki, o illərdə Azərbaycan musiqisində millilik arxa plana çəkilir, sovet realizmi prinsipləri əsasında dövrün ideologiyasını əxz etdirən milli ideologiyadan kənar olan musiqilərin tariximizdə yer almasına cəhd göstərilirdi.

Habil Əliyev Azərbaycan xalqının kökü ilə bağlı olan dəyərləri kamançanın dili ilə səsləndirib, zamanın ab-havasını dinləyicilərə çatdırmaqda böyük məharət nümayiş etdirirdi. Azərbaycan muğamları, xalq musiqisi, rəqsləri, bəstəkar mahnıları onun repertuarının əsasını təşkil edirdi. Məhz musiqi sənətində öz nəfəsini hiss etdirən, müxtəlif mövzuları musiqinin dili ilə canlandırmağı bacaran bir sənətkarın yaradıcılıq yolu öyrənilir. Yaradıcılığının ən qaynar dövrlərini yaşayan bu gün dünya miqyasında sənətkar kimi böyük nüfuz qazanan Habil Əliyevin ifasına böyük ehtiyac duyulur. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin sənətkarın 80 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə onu "İstiqlal" ordeni ilə təltif etmişdir. Dövlətin sənətkara təqdim etdiyi bu ali mükafat, yubiley təntənəsini yaşayan Habil Əliyevin həyatında ən uğurlu hadisələrdən biridir:

- Prezidentin mənə təqdim etdiyi bu mükafat həyat yaradıcılığında təkcə mükafat kimi qəbul olunmur. Səmimi deyim ki, bu mükafat mənə ömür həyat verdi. Həqiqətən , çox böyük sevinc hissi keçirdim. Belə humanizm, yüksək insanlıq nümayiş etdirən ölkə Prezidentimiz haqlı olaraq xalq tərəfindən sevilir, ehtiram göstərilir. Onun 80 illik yubileyi ilə bağlı imzaladığı sərəncamın mahiyyət dəyərini ifadə etməkdə sözün gücü çatmır. Prezidentimiz hər zaman Azərbaycanın milli musiqisinə, mədəniyyətinə böyük qayğı diqqət göstərmiş, istedadlı simaların yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmişdir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan milli musiqisinə dövlət tərəfindən böyük qayğı vardır. Ölkə rəhbərinin ardıcıl olaraq mədəniyyət abidələrinin bərpa təmiri, mədəni irsimizin qorunması, eləcə , bu sahənin mütəxəssislərinin ali mükafatlara layiq görülməsi mədəniyyət incəsənətimizə göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir.

Onu da qeyd edim ki, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü layihələri əsasında milli musiqimizə göstərilən qayğı milli mədəniyyətimizin inkişafına yönəldilmişdir. Artıq dünya miqyasında Azərbaycan musiqisi layiqincə təmsil olunur. Azərbaycan mədəniyyət günlərinin dünya ölkələrində keçirilməsi, eləcə , dünya dövlətlərinin Azərbaycanda musiqi günlərinin təşkil olunması, Azərbaycan milli musiqisinin dünyada tanınmasına yönəldilmişdir. qədər Azərbaycan milli musiqisini, adət-ənənələrini öz adına çıxmaq iddiasında olan insanlar olsa da, düzgün istiqamətdə aparılan təbliğat, dərin köklər buna yol verməyəcək. Azərbaycan musiqisinə yönəldilmiş məqsədyönlü fəaliyyət milli xəzinəmizi yad elementlərdən kənarda saxlayacaqdır.

Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illik yubileyi münasibətilə onun bütün üzvlərini təbrik edirəm, ümummilli liderimiz tərəfindən YAP yaradıldı İlham Əliyev cənabları bu gün Onun siyasətini layiqli şəkildə davam etdirərək, partiyanın sıralarını daha da möhkəmləndirir. Ölkənin bugünkü ab-havası gələcəyin gözəl həyatını açıq-aydın əks etdirir. Mən ümidvaram ki, gələcəyimiz bundan da işıqlı parlaq olacaqdır. Bir daha ölkə Prezidentinin imzaladığı sərəncama əsasən, "İstiqlal" ordeni ilə təltif olunmağım münasibətilə İlham Əliyev cənablarına öz dərin minnətdarlığımı bildirib, qətiyyətlə deyirəm ki, bu ali mükafat təkcə mənim sənətimə deyil, bütövlükdə milli musiqimizə verilən qiymətdir.

 

Səs.- 2007.- 23 oktyabr.- S. 12.