Lalə D.

 

Saz ktəbi

 

Kitabın çapında məqsəd sazı peşəkar səviyyədə öyrətməkdir

 

Qarabağ nəşriyyatında "Saz məktəbi" adlı dərslik çapdan çıxmışdır. Azərbaycan Mədəniyyyət və Turizm Nazirliyi musiqi təhsili üzrə tədris-metodik kabinetinin qərarı əsasında çap olunmuş bu kitab orta ixtisas musiqi və incəsənət məktəblərinin saz aləti üçün dərslik vəsaiti kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Bu kitab xalq artisti, Milll Konservatoriyanın rektoru Siyavuş Kərimi, Konservatoriyanın alimləri: Azərbaycan aşıq musiqisinin araşdırıcılarından olan musiqişünas alim Akif Quliyev və aşıq sənətinin bilicisi Mübariz Əliyevin birgə əməyinin məhsuludur.

Qədim aşıq sənətinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müasir zamanda və gələcəkdə də inkişaf etdirilməsi üçün əvəzsiz töhfə olan bu kitab min nüsxə tirajla çap olunmuşdur.

Konservatoriyanın rektoru S.Kərimi Azərbaycan musiqi pedaqogikası təcrübəsində ilk dəfə olaraq professional səviyyədə çap olunan kitabın davamlı olaraq, texnikum, institut və Konservatoriya üçün dərsliklər səviyyəsində də işlənib hazırlanacağını bildirmişdir.

Kitaba filologiya elmləri doktoru Məhərrəm Qasımlı, sənətşünaslıq namizədi, professor Vaqif Əbdulqasımov və başqaları rəy vermişlər.

Kitabın redaktoru sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovdur.

Ötən həftə H.Sarabski adına 7 saylı musiqi məktəbində kitabın təqdimetmə mərasimi keçirildi.

Tədbiri Mədəniyyət Turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev giriş sözü ilə açaraq bildirdi ki, bu gün çox müqəddəs bir bayramdır. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın, sənət musiqi yaddaşımızdan təmizlənib keçən günümüzədək gəlib çatan, yüksək musiqi nümunəmiz sayılan aşıq sənəti musiqimizin təntənəli səhifələrindən biridir. Son illər Azərbaycan musiqisinə olan təcavüz artıq son həddə çatıb. Amma sevindirici haldır ki, Azərbaycan musiqi alətlərinin anası-atası sayılan saza hələ ki, sahib çıxa bilməyiblər. Saz 21-ci əsrə qalibiyyətlə - alnıaçıq, üzüağ gəlib.

Nazir müavini eyni zamanda onu da qeyd etdi ki, bu il Mədəniyyət Turizm Nazirliyi musiqi məktəbləri üçün öz hesabına dərslik çap edib kitab musiqi məktəblərinə hədiyyə edilib.

Ədalət müəllim təqdimatın müqəddəs Ramazan bayramı ərəfəsində keçirilməsini xoş hadisə kimi qiymətləndirdi. Kitabın müəlliflərini tədbir iştirakçıları təbrik etdi.

Sonra sözü kitabın müəllifi, xalq artisti, professor, Milli Konservatoriyanın rektoru Səyavuş Kərimiyə verdi.

Səyavuş Kərimi bildirdi ki, kitabın çap edilməsində məqsəd odur ki, saz da tar aləti kimi peşəkar musiqiyə qədəm qoysun dünyanı dolaşsın.

Sonra söz Bəstəkarlar İttifaqının katibi Ramiz Zöhrabova verildi. O, bu günü tarixə düşən gün kimi dəyərləndirdi. Eyni zamanda aşıq havalarının fortepiano ilə işlənməsi təklifini irəli sürdü. Arzu etdi ki, bu kitabın nüsxələri çoxalsın yüksək tirajla çap olunsun. O, aşıq siniflərində təhsil alan tələbələri təbrik etdi.

Filologiya elmlər doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı səbəbkarları təbrik edərək xüsusi vurğuladı ki, Qarabağa qayıdan yol Koroğlu ruhundan keçir. arzuladı ki, bütün musiqi ictimaiyyəti bu sənətin təbliğinə qoşulsun.

Musiqi dünyası jurnalının baş redaktoru Tariyel Məmmədli Azərbaycanın milli kimliyi sayılan saz sənətini yüksək qiymətləndirənləri təbrik etdi.

Tədbirin sonunda musiqi məktəbinin şagirdlərinin ifasında saz musiqisi səsləndirildi.

 

Kino+.- 2007.- 3 oktyabr.- S. 4.