Əsədov B.

 

Postsovet məkanında elmi kitab probleminin həllinə

Azərbaycan fəal kömək edir

 

Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli kitabxananın elmi işlər üzrə direktor müavini Firəngiz Hüseynova Moskva şəhərində keçirilən "Postsovet məkanında elmi kitab" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştirak ediblər. Konfrans Rusiya Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyasının himayəsi altında MDB dövlətləri İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə baş tutub. Tədbirə Rusiyadan, digər MDB dövlətlərindən, eyni zamanda Avstriyadan, Bolqarıstandan, ABŞ-dan iki yüz nəfərdən çox alim mütəxəssis qatılıb, yüzdən artıq məruzə dinlənilib.

Konfransın birinci günündə filologiya elmləri doktoru A.Əliyeva-Kəngərlinin F.Hüseynovanın "Azərbaycan MEA-nın elmi tədqiqatlarının informasiya təminatında Mərkəzi Elmi Kitabxananın nəşriyyat fəaliyyətinin rolu" mövzusunda məruzələri iştirakçıların böyük marağına səbəb olub. Digər məruzələrdə elmi kitabın nəşrləri yayılması problemləri ilə bağlı məsələlər qoyulub, elmi nəşrlərin qloballaşma şəraitində tədqiqatlarda təcrübədə əhəmiyyətli rolundan danışılıb, bu sahədə aparılan işlərin daha da gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Konfransda elmi nəşrlərin kitabxanalarda mövcudluğuna, postsovet məkanında elmi kitabın azad səmərəli yayılmasına mane olan iqtisadi-siyasi əngəllərin aradan qaldırılması məsələləri müzakirə edilib.

Konfransın ikinci günü seksiyalar üzrə keçirilib. Azərbaycan nümayəndələri "Elmi kitabxanaların fəaliyyəti, elmi-biblioqrafik ehtiyatlar, beynəlxalq kitab mübadiləsi" seksiyasının işində iştirak ediblər. A.Əliyeva-Kəngərli Rusiya Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyası nəzdində fəaliyyət göstərən Kitab nəşri üzrə şuranın iclasına da qatılıb. Burada elmi kitabın nəşri, yayılması, digər məsələlər problemlərlə bağlı çıxışlar edilib, müzakirələr aparılıb bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Nəticədə "Rusiya Elmlər Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyası nəzdində fəaliyyət göstərən Kitab nəşri üzrə şuranın proqramı" hazırlanıb. Həmin proqrama əsasən bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər elmi kitabın nəşri sahəsi üzrə MDB dövlətlərinin informasiya fəzasının formalaşdırılması, postsovet məkanında elmi kitabın nəşrinin, yayılmasının təkmilləşdirilməsi inkişafı, kitab mübadiləsi, elmi kitabın nəşri yayılması sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin güzəştli şərtlər üzrə qurulması, elmlər akademiyalarının elmi kitabxanaların marağında olan Kitab Nəşri üzrə Şuranın elmi-nəşriyyat fəaliyyətinin inkişafı məsələlərini əhatə edəcək.

Mərkəzi Elmi Kitabxana "AMEA elmi tədqiqatlarının informasiya təminatında Mərkəzi Elmi Kitabxananın nəşriyyat fəaliyyətinin rolu" mövzusunda məruzəni konfransa təqdim edib. Məruzədə göstərilib ki, müasir kitabxanaların fəaliyyətinin əsas istiqaməti elmi tədqiqatların informasiya təminatıdır, bu informasiyanın həmin tədqiqatların aktuallığına səviyyəsinə müəyyən dərəcədə təsiri olur. Lazımi informasiyanı, ehtiyatları alimlərə məhz elmi kitabxanalar təqdim edirlər. Mərkəzi Elmi Kitabxana hər zaman Milli Elmlər Akademiyasının tarixi, elmi həyatı, ümumiyyətlə, respublikamızla bağlı fundamental elmi-biblioqrafik əsərlərin hazırlanmasına nəşrinə ciddi diqqət yetirir. 80 illik fəaliyyəti dövründə kitabxana 300-dən artıq biblioqrafik vəsait hazırlayıb çap edib. Bu nəşrlər alimlərə gərəkli informasiyanı çatdırmaqla Azərbaycanda elmin öyrənilməsi gələcək inkişafı yolunda əhəmiyyətli rol oynayıb.

Məruzədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında" sərəncamı xüsusi vurğulanıb. Həmin sərəncama əsasən Mərkəzi Elmi Kitabxana üçün müasir standartlara cavab verən yeni bina tikiləcək. Bu isə kitabxananın maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinin, o cümlədən Milli Elmlər Akademiyasında aparılan elmi tədqiqatların informasiya təminatının genişləndirilməsinə gücləndirilməsinə böyük imkanlar yaradacaq.

 

Azərbaycan.- 2007.- 6 oktyabr.- S. 6.