Giriş-çıxış qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Müasir texnoloji inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədən getməsi və ölkəyə gəlməsi, onların yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyatı sahəsində göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün elektron informasiya resurslarının formalaşdırılması, uzlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi zəruridir.
Bu sahədə aidiyyəti dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkil edilməsi, onların informasiya təminatı, sənədləşmə, yoxlama, sorğu təhlil işlərinin avtomatlaşdırılması prosesinin, qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Giriş-çıxış qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin təşkilati-hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1."Giriş-çıxış" avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" Giriş-çıxış qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi" adlandırılsın.
2. Giriş-çıxış qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında əsasnamə təsdiq edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:
3.1."Giriş-çıxış qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarını təmin edən normativ hüquqi aktları təsdiq etsin;
3.2."Giriş-çıxış qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini müəyyən etsin;
3.3. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.5. öz səlahiyyətləri daxilində bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 aprel 2008-ci il

 

Xalq qəzeti.- 2008.- 23 aprel.- S. 1.