Azərbaycanda Misir rəssamlarının bədii plastik incəsənət sərgisi nümayiş etdirilmişdir

 

Aprelin 21-də Bədii Sərgi Salonunda Azərbaycanda Misir mədəniyyəti günləri çərçivəsində misirli rəssamların plastik incəsənət sərgisi nümayiş etdirilmişdir.
Sərgidə xanım sənətkarların - Hanan əl-Şeyx, Marva əl-Şazli, Asmaa əl-Navavi Ramia əl-Helvinin fəlsəfi-didaktik mövzuda əl işləri maraqla qarşılanmışdır.
Abstrakt təsəvvür gücünə malik Hanan əl-Şeyxin əsərləri daha çox maraq doğurmuşdur. Onun əsərlərində, əsasən, konfliktin həllində həyat uğrunda mübarizədə ağlın qələbə çalacağına inam təbliğ olunur.
Əsasən qırmızı yaşıl rənglərdən istifadə edən Marva əl-Şazli həndəsi predmetlərlə ideyanın tamaşaçıya çatdırılmas
ına nail olmuşdur.
Dünyanın ağ-qara, xeyir şərdən ibarət olduğunu göstərən Asmaa əl-Havavinin əsərlərində ana-qadın obrazı "xeyir mələk" anlamını yaratmışdır.
İllüziyaya qapılaraq, bütün problemlərin həllini rənglərin dili ilə verməyə çalışan Ramia əl-Helvinin əsərləri
janr formasına görə yenilikdən xəbər verir.
Sərgidəki qeyri-adilik, saflıq həqiqətə inam hissi tamaşaçılarda rəğbət hissi oyatmışdır.

 

Azərbaycan.-2008.- 22 aprel.- S.4.