Mirzəliyev C.

 

Azərbaycan Teatrı 135

 

İstedad üstəgəl zəhmət

 

O, səhnədə oynamaq üçün təkcə öz fitri bacarığından istifadə etmir, həm də aktyorluq sənətinin texnikasına yiyələnir, öz bədəninə, səsinə, mimikasına hakim olmağı öyrənir. Əlbəttə, bunsuz rolun daxili zənginliyini açıb göstərmək mümkün deyildir. O, öz yaradıcılığında həyəcan, emosionallıq, təxəyyül, intonasiya zənginliyi, ilham, improvizə və təcəssüm etdirmək qabiliyyətini cəmləşdirir. O, həm də öz qəlbi və hissləri ilə tamaşaçıları düşünməyə vadar edir.

Haqqında söz açmaq istədiyimiz Xasıyev Nadir Şənbə oğlu 1961-ci il dekabrın 21-də Ağsu rayonunun Keşdiməz kəndində doğulub. 1969-cu il sentyabrın 1- əlinə çanta alıb dərsə getdiyi gün elə bil dünən olubmuş. Teatr sənətinə, musiqiyə həvəs onda vaxt yaranıb; keçən əsrin 60- illərindən bəri ömrünün səhifələrini xəyalından keçirir. 7-8 yaşı olanda özünə qoyun dərisindən saqqal düzəltdiyi, başına motal papaq qoyub əlinə əsa götürdüyü din xadimi, kənd ağsaqqalı babası İzzətulla kişinin obrazını yaratdığı günləri xatırlayır. Onu da xatırlayır ki, bu "səhnə quruluşuna" görə atasının sərt baxışları ilə qarşılaşmışdı.

Nadir bu məzəmmətdən sonra "səhnəsini" anasının təndirxanasına köçürdü. O, burada ən çox sevdiyi "Gözəlim sənsən" xalq mahnısını təkrar-təkrar oxuyardı. Məhəllə uşaqları, qonum-qonşular onu həvəslə dinləyərdilər. O vaxt Nadirin konsert tamaşaları sanki onu böyük səhnəyə doğru aparırdı.

Keçən əsrin 70-ci illəri Azərbaycan kinosu teatrı üçün yeni bir dövr idi, inkişaf dövrü. Həmin illərdə Ağsuda böyüyüb boya-başa çatan Səməndər Rzayev, Rasim Balayev, Mikayıl Mirzəyev kimi gənc istedadların nümunəsi uşaq yaşlarından incəsənətə böyük maraq göstərən Nadirə bir təkan oldu. O, 1979-cu ildə - Ağsu rayonundakı Bico kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra sənədlərini M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət institutunun musiqili komediya aktyorluğu şöbəsinə verdi. Böyük sənətkarlar Lütfüyar İmanov, Rəhilə Cabbarova başqala onu imtahana çəkdilər. Nadir o biri imtahanları da müvəffəqiyyətlə verdi, çoxdan bəri arzusunda olduğu məqsədinə çatdı, tələbə oldu.

1981-ci ildə Opera Balet Teatrında mimans aktyoru kimi fəaliyyətə başladı. Tələbə gənc üçün bu böyük etimad, böyük sənətə doğru atılan uğurlu addım idi. O, 1982-ci ildə artıq teatrın xorunda çalışırdı. O vaxt teatrın direktoru işləyən xalq artisti, professor Azər Rzayev Nadirin gələcəyinə inanır, ona xüsusi qayğı ilə yanaşırdı.

Nadir Xasıyev hələ tələbəlik illərində "Arşın mal alan" operettasında Əsgər obrazını obrazın vokal partiyasını, sonra S.Ələsgərovun "Ulduz" tamaşasında Möhsün obrazını uğurla ifa etmişdi. Bu tamaşaya baxan SSRİ xalq artisti Mehdi Məmmədov demişdi:

- Möhsünü oynayan oğlan çalışsa gələcəkdə yaxşı aktyor ola bilər.

Gənc aktyor Nadir Xasıyev 1984-cü ildə institutu bitirdikdən sonra həyatını Opera Balet Teat ilə bağlamaq istəsə , şəhərdə daimi qeydiyyatda olmadığı üçün buna nail ola bilmədi. Təyinatla H.Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına dram aktyoru kimi işləməyə göndərildi. Bir müddətdən sonra hərbi xidmətə çağırıldı. Hərbi hissədən qayıdıb yenidən əvvəlki yerində fəaliyyətini davam etdirdi. Sumqayıt teatrındakı 10 illik səhnə fəaliyyəti onun üçün bir məktəb oldu.

SSRİ xalq artistləri Lütfiyar İmanov, Xuraman Qasımova, Fidan Qasımova başqa böyük sənətkarlarla bir səhnədə olmaq, müxtəlif rollarda məharətlə çıxış etmək gənc aktyoru daha da ruhlandırdı.

S.S.Axuhdovun "Tamahkar" əsərində İmran, C.Məmmədquluzadənin "Ölülər" tamaşasında İsgəndər, N.Hikmətin "Bayramın birinci günü" tamaşasında Camal, "Qınamayın məni" tamaşasında Sərkar və başqa obrazları uğurla ifa etdi.

Ölməz bəstəkarımız S.Ələsgərovun "Subaylarınızdan görəsiniz" tamaşası gənc aktyorun sənət-səhnə həyatında dönüş yaratdı. 1992-ci ildə bu tamaşanın premyerasında iştirak edən S.Ələsgərov axırda Nadiri bağrına basıb dedi:

- Mən bilməzdim ki, Sumqayıt teatrında mənim əsərimi ifa edən belə bir səs var. Oğlum, sənin səs imkanlan da, aktyorluq qabiliyyətin , səhnə görkəmin mənim çox xoşuma gəldi. Sənə məsləhət görürəm ki, bundan sonrakı səhnə fəaliyyətini Musiqili Komediya Teatnda davam etdirəsən. Sənin yerin ordadır. Teatn direktoru Qəzənfər Topçiyevə deyərəm. Yaxşı olar ki, Musiqili Komediya Teatnda işləməklə bərabər, həm konservatoriyada da təhsil alasan...

Süleyman müəllimin dedikləri əvvəlcə gənc aktyora əlçatmaz zirvə kimi göründü. Ancaq o, bu zirvəni öz istedadı zəhməti ilə fəth edə bildi. Musiqili Komediya Teatrına gedib Qəzənfər Topçiyevin qəbulunda oldu. Bir neçə gündən sonra bədii şura qarşısında bir neçə vokal əsəri ifa etdi. Sorğu-sual yaxşı keçdi, Süleyman müəllimin təklifi nəzərə alındı.

Beləliklə, Nadir Xasıyev 1993-cü ilin aprel ayında Musiqili Komediya Teatrının solisti oldu. Burada Süleyman müəllimin iki əsərində baş qəhrəman obrazlarını ifa etdi. "Özümüz bilərik" Zəfər, "Subaylarınızdan görəsiniz" Fəqan obrazlarını. 1994-cü ildə Nadir Xasıyev Musiqi Akademiyasında təhsil almaq istəyini şöhrətli müğənni, vokal kafedrasının müdiri Xuraman xanım Qasımovaya bildirdi. Xuraman xanım onu dinlədikdən sonra:

- Gözəl səs tembrin, geniş səs diapozonun var. Mən razı qaldım. Ancaq kafedra əməkdaşları qarşısında da imtahandan keçməlisən.

Nadir Xasıyev imtahandan da uğurla keçdi, Musiqi Akademiyasının vokal şöbəsinə qəbul olundu. O, burada dünya klassiklərinin bir çox əsərlərini konservatoriyanın böyük konsert zalında ifa etdi. 1998-ci ildə Nadir Musiqi Akademiyasını opera müğənnisi ixtisası üzrə bitirdi. Burada təhsil illərində teatrda da fəaliyyətini davam etdirdi.

"Qızıl toy"da Azər, "Hələlik" Mürsəl, "Qızılgül" Etibar, "Hərənin öz ulduzu"nda Qan Əlibala, "O olmasın, bu olsun"da Sərvər, "Nəğməli könül" Ramazan, "Məhəbbət oyunu"nda Camal, On min dollarlıq keyf Dayıoğlu, Səhnədə məhəbbət Rüstəm, "Qısqanc ürəklər" doktor Emil, "Milyonçunun dilənçi oğlu"nda milyonçu Senator, "Aldın payını, çağır dayını" tamaşasında tərs Tahir başqa obrazları məharətlə oynadı.

İstedadlı sənətkar Nadir Xasıyevin səhnə taleyinə - Hacıbaba Bağırov, Səyavuş Aslan, Afaq Bəşirqızı, İlham Namiq Kamal kimi böyük sənətkarlarla tərəf-müqabil olmaq qismət oldu.

...Nadir Xasıyevin övladları onun sənət yolunu davam etdirirlər. Böyük oğlu Səməd Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetini bitirib. Hazırda atası ilə birlikdə Musiqili Komediya Teatrında çalışır. Kiçik oğlu Elay həmin universitetin musiqili teatr aktyorluğu şöbəsinin birinci kursunda təhsil alır.

Tanınmış aktyor Nadir Xasıyev deyir:

- 25 ildən çoxdur ki, professional teatr səhnəsindəyəm. Düşünürəm ki, daha qüdrətli, daha zəngin, daha sanballı səhnə obrazlarım hələ qabaqdadır. Onu da deyim ki, uğurlu obrazlar yaratmaq üçün aktyordan istedadla yanaşı, həm gərgin zəhmət, gərgin məşqlər tələb olunar. Bu məşqlərin sayəsində rəngarəng insan xarakterləri yaratmaq mümkündür. Mən buna çalışıram.

 

Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S. 12.