İlyasov V.

 

Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının

inkişafına görə MDB-də birincidir

 

İndiki zamanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları hər bir ölkənin və xalqın intellektual səviyyəsini müəyyənləşdirən, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafa təkan verən mühüm amil kimi qiymətləndirilir. Son on beş ildə müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi və onların inkişaf etdirilməsi dövlətimizin qarşısına qoyduğu başlıca vəzifələrdən sayılır.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 17 fevral 2003-cü il tarixdə imzaladığı "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları  üzrə  Milli  Strategiya (2003-2012-ci illər)" müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə ölkəmizdə geniş meydan açdı. Ancaq qeyd edilməlidir ki, 1994-cü ilin 20 sentyabrında ulu öndərin siyasi iradəsi ilə bağlanan "Əsrin müqaviləsi" rabitə və informasiya texnologiyalarının Azərbaycana tətbiqində nəzərəçarpacaq irəliləyiş gətirmişdir.

"Milli Strategiya"ya uyğun olaraq informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi üçün bir neçə qanun-poçt və rabitə haqqında, informasiya təhlükəsizliyi, elektron sənəd və imza, tele-kommunikasiya haqqında qanunlar Milli Məclis tərəfindən qəbul edildi.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında respublika rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasovun çıxışında bildirilir ki, Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafının təmin edilməsi, ölkəmizin bu sahədə əlverişli tranzit dövlətə çevrilməsi, regionda lider olması üçün ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.

Nazir Əli Abbasoy fərəh hissi ilə söylədi ki, bu il Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumu öz texnoloji hesabatında Azərbaycanı İKT-nin inkişaf səviyyəsinə görə MDB ölkələri arasında birinci yerə çıxarmışdır. Belə yüksək qiymətin arxasında təkcə İKT sektorunun və informasiya strukturunun inkişafı yox, həmçinin son illər İKT-nin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının bütün istiqamətlərində kütləvi tətbiqi və istifadəsi durur. Bununla belə, İKT-nin Azərbaycanda prioritet sahə olmasını, dünya iqtisadiyyatında sürətlə genişlənməsini və onun lokomotivinə çevrilməsini nəzərə alaraq, ölkəmizdə yüksək texnoloji tutumlu və yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın qurulmasında İKT-nin rolunu artırmaq üçün hazırda regional əhəmiyyətli bir neçə layihə hazırlanmışdır və onların həyata keçirilməsi vacib hesab olunur.

Ölkəmizdə kosmik sənayenin inkişafı üçün iki telekommunikasiya süni peykinin orbitə çıxarılması məqsədilə texniki-iqtisadi əsaslandırma və kontraktlar tərtib edilmişdir. Hər iki layihə kommersiya tiplivə rentabellidir. Həmin layihələrin reallaşması Azərbaycanın beynəlxalq kosmik bazara çıxışını təmin edəcəkdir. Əgər layihənin reallaşmasına bu ilin sentyabr-oktyabr aylarından gec olmayaraq başlanarsa, onda 2010-cu ildə birinci, 2011-ci ildə isə ikinci süni peyk orbitə çıxarıla bilər.

Sahədə ikinci irihəcmli layihə ölkəmizdə "Regional innovasiya zonası" adlı texnoloji tutumlu məhsul və xidmətlər istehsalını və ixracını təmin edən genişmiqyaslı xüsusi iqtisadi zonanın yaradılmasıdır. Daha bir layihə region ölkələrinin və müvafiq beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb edən Qərblə Şərq arasında super informasiya magistralının layihəsidir. Bu magistral iKT-nin yüksək tərəqqisinə malik olan iki nəhəng regionu- Qərbi Avropanı və Sakit okean hövzəsində olan Şərqi Asiyanı birləşdirərək magistral üzərində yerləşən, qonşu olan və həmin regionlarla müqayisədə zəif inkişaf etmiş təxminən 20 ölkəni əhatə edəcəkdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə, bu layihənin həyata keçirilməsi dünya miqyasında informasiya texnologiyalarının genişmiqyaslı tətbiqinə və ümumiyyətlə, regional iqtisadi inkişafa yeni təkan verəcəkdir. Fərəhli faktdır ki, layihənin təşəbbüskarı Azərbaycandır və o, ölkələr və aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunur.

Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında ölkəmizdə kompüter və informasiya texnologiyalarının inkişafı prosesinin aktiv fazaya daxil olduğu təsdiqlənmişdir. Bu, təsadüfi deyil və Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlıdır.

İndiki dövrdə hər bir istənilən dövlətin tərəqqisi yalnız təbii sərvətlərlə deyil, eyni zamanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı ilə şərtlənir. Ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı tədbirlər bu sahənin çevrilməsinin əyani sübutudur. Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, genişləndirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələri sırasında aparıcı yerlərdən birini tutacaqdır, belə düşünməyə dövlətimizin bu sahəyə göstərdiyi yüksək qayğı və diqqət əsas verir.

 

Respublika.- 2008.- 20 avqust.- S. 2.