Seyidov M.

 

Qədim tariximizi yaşadan muzey

 

Şərurun mərkəzində əzəmətli bir bina ucalır. Milli üslubda tikilmiş bu binada rayon tarix -diyarşünaslıq muzeyi yerləşir. Binaya daxil olduqda əlindəki dəmisinə qüllab vurub xəyala dalan Dədə Qorqud timsallı pirani qocanın tunc heykəli ilə qarşılaşırsan. "Minbir gecə" nağıllarındakı illüstrasiyalara, dahi Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”, Fərhad Şirin, Füzulinin “Leyli Məcnun” poemalarındakı qəhrəmanlıq, sevgi məhəbbət səhnələrini əks etdirən tablolar insanı heyran edir.
Binanın tavanındakı beş guşənin hər biri xalqımızın qəhraman oğullarının igidlik dastanından söhbət açır. Yağlı boya ilə çəkilmiş rəngli tablolar da əlində Misri qılınc tutub nərə çəkən xalq qəhrəmanı Koroğlunun, “Aynalı”sını çiyninə salıb Boz atını çapan Qaçaq Nəbinin Azərbaycan torpaqlarının birliyi, bütövlüyü naminə canından keçməyə hazır olan Şah İsmayıl Xətainin, yadellilərə qarşı mübarizədə mərdliklə həlak olan Babəkin, erməni daşnaklarına qan udduran Abbasqulu bəy Şadlinskinin məğrur simaları ilə qarşılaşdıqca fəxr edirsən.

1978-ci ildə ictimai əsaslarla fəaliyyətə başlayan muzeyimiz 1980-ci ildən ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə rəsmi dövlət müəssisəsinə çevrilmişdir. 30 ilə yaxın tarixi olan muzey indi qabaqcıl mədəniyyət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində muzeyə 7 minə yaxın nadir eksponat toplanmışdır. Muzeydə 2 şöbə 12 bölmə fəaliyyət göstərir. “Təbiətşünaslıq”, “Arxeologiya”, “Etnoqrafiya”, “Numizmatika”, “Şəhidlər”, “Böyük Vətən müharibəsi” , Azərbaycan – Ana Vətən", “Heydər Əliyev -85", ”Mədəniyyət incəsənət", “Qırmızı tabor”, “Alimlər”, “Şairlər” bölməsindəki 4 minə yaxın eksponat nümayiş etdirilir. Muzeydə saxlanılan nümayiş etdirilən eksponatların əksəriyyəti Şərur ərazisindən toplanıb gətirilmişdir.

Eramızdan əvvəl III-II minilliklərə aid gil və saxsı qablar, daş büt və keramik bəzək nümunələri, tunc bilərzik, tunc balta, xəncər, nizə ucluqları və sair əşyalar nadir incilərdir.

Orta əsr Azərbaycan mədəniyyəti xalçaçılıq sənəti ilə daha çox yadda qalıb. Xalqımızın doğma sevimli sənətinin qədim Şərurda da özünəməxsus inkişaf yolları olub. Muzeydəki kilim, xalça nümunələri bu sənətin tarixindən söz açır. Bər-bəzəkli farmaşlar, xurcunlar, heybələr bu təsəvvürü daha da zənginləşdirir. Qadın bəzək əşyaları xalqın mənəvi yaddaşının mühüm bir amilidir.

Muzeydə nümayiş etdirilən muxtəlif bəzək əşyaları – boyunbağılar, gözmuncuqları, sırğalar, kəmərlər, qolbaqlar və sair əşyalar diqqəti cəlb edir. Eləcə əmək alətləri olan xış, cüt, kotan, vəl, mərəndi sair keçmiş əkinçiliyin nümunələridir.

Tamaşaçılar mədəniyyət bölməmizi də xüsusi maraqla seyr edirlər. Burada şərurlu Aşıq Nabatın sazı, qədim ney, zurna, tulum, tütək sair musiqi alətləri nümayiş etdirilir. Rayonumuzdakı məşhur “Nuranı” yallı kollektivinin Almaniya, Polşa, Çexoslovakiya başqa Avropa ölkələrindəki çıxışlarını, qastrol səfərlərini əks etdirən fotoşəkillər, albomlar, fəxri fərmanlar, prizlər digər sənədlər bölmənin dəyərli eksponatlarındandır. Həmçinin sovet dönəmində rayon mədəniyyət şöbəsinin layiq görüldüyü Ümumittifaq Respublika keçici qırmızı bayraqları da bu guşəni bəzəyir. Muzeyn ikinci mərtəbəsindəki zəngin bir guşə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat fəaliyyətinə, anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuşdur. 2002-ci ildə ulu öndərimizin Naxçıvana səfəri zamanı Şərura gəlişinə dair foto-materiallar böyük bir ekspozisiya təşkil edir.

Muzeydəki “Böyük Vətən müharibəsi” və “Şəhidlər” bölməsində Şərurun qəhrəman övladlarının müharibədə göstərdikləri igidliklərdən bəhs olunur. Azərbaycanın Milli qəhrəmanları Məhərrəm Seyidova, Səyavuş Həsənova, Kərim Kərimova həsr olunmuş guşələr maraqlıdır. Məktəbli gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində bu guşənin xüsusilə böyük rolu vardır. “Alimlər”, “Şairlər” bölmələrində rayonumuzdan olan elm adamlarının, şair yazıçıların portretləri, foto-şəkilləri əsərləri nümayiş etdirilir.

Muzeyimiz həmişə qonaq-qaralı olur. MDB məkanından, Türkiyə, İran, ABŞ, İngiltərə, Fransa, Şimali Cənubi Koreyadan gələn qonaqlar muzeyimizdə xalqımızın tarixi keçmişi ilə yaxından tanış olub xoş təəssüratlarını bildirirlər. Şərur şəhərindəki 1 2 saylı, Yengicə, Çərçiboğan, Cəlilkənd, Çomaxtur kənd məktəblərinin, Şərur Türk Liseyinin, rayondakı uşaq bağçalarının müəllim-şagird kollektivləri vaxtaşırı muzeyimizə gəlir, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirlər.
Muzeyin əməkdaşları — fond mühafizi Zərifə Əliyeva, bələdçi Aygün Heydərova, elmi işçi Xəyal Bağırov, nəzarətçi Zəhra Nəcəfova başqaları muzeylə bağlı tamaşaçılara maraqlı məlumatlar verir, rayonumuzun tarixi keçmişini əks etdirən materiallarla eksponatlarla onları yaxından tanış edirlər.

 

Xalq qezeti.- 2008.- 22 avqust.- S. 4.