Mədəniyyətlərarası dialoq sülhə xidmət edir

 

Kompendium layihəsinin milli müəlliflərinin illik yığıncağının 10 illik yubileyinə yekun vuruldu

 

Kompendium layihəsinin milli müəlliflərinin illik yığıncağı "Avropada Mədəniyyət siyasəti: əsas faktlar və meyillər" Avropa Şurası və ERİCarts institutunun birgə layihəsinin 10 illik yubileyinə həsr olunmuş iclasa yekun vuruldu. Layihə mədəniyyət siyasəti vasitələri, əsas fəaliyyət və debatlar və Avropada mədəni meyillərlə bağlı yeganə informasiya və monitorinq sistemlərini özündə birləşdirir.

"Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Ağ kitab"ın qəbulundan bir neçə ay sonra təşkil olunan və 2005-ci ildə baş tutan dövlət və hökumət başçılarının üçüncü sammiti, həmçinin, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı üzrə "Faro Strategiyası"nın implementasiyasının davamı olan "Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və ona qonşu regionlarda sülhün və davamlı inkişafın əsasıdır" mövzusuna həsr olunmuş mədəniyyət nazirlərinin konfransından dərhal sonra başlanacaq Kompendium layihəsi milli müəlliflərinin illik görüşü nazirlər səviyyəsində insan hüquqları, demokratiya və mədəniyyətlərarası dialoq və mədəniyyət siyasəti ilə qanunların idarə olunması haqqında qəbul edilmiş sənəd və qərarların müzakirəsi və həyata keçirilməsi üçün mühüm imkanlar təklif edir.

 Azərbaycanın coğrafi mövqeyindən asılı olaraq və onun regionlararası xüsusiyyətlərinə, sosial - siyasi cəhdlərinə, tarixi - mədəni ənənələrinə əsaslanaraq, bu regionun tarixi baxımdan Şərqlə Qərb, həmçinin, Cənub - Şimal arasında körpü, eyni zamanda, Avropa Şurası və İSESCO kimi hər iki təşkilata üzv olan yeganə ölkə olmasını nəzərə alaraq, böyük sivilizasiyaları yaxınlaşdırmaq müasir Azərbaycan Respublikasının özünəməxsus missiyasıdır və biz bunu "Bakı Prosesi" adlandırırıq.

"Bakı Prosesi" çərçivəsində Avropa Şurasının Mədəniyyət, mədəni və təbii irs üzrə direktoru və Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm nazirinin qərarına əsasən Bakı Kompendium müəllifləri layihəsi milli müəlliflərinin illik görüşünə İSESKO üzv dövlətlərindən bir neçə yüksək vəzifəli tədqiqatçılar da dəvət edilmişdi. Bunun əsas səbəbi isə "Avropada Mədəniyyət siyasəti: əsas faktlar meyillər" Layihəsinin əhatə dairəsini genişləndirmək mədəni-siyasi tədqiqatlar haqqında qlobal şəbəkəni inkişaf etdirmək, həmçinin, mədəniyyətlərarası dialoqlara yeni yanaşmaları gələcək transmilli əməkdaşlıqlar üçün imkanları tədqiq etməkdən ibarətdir.

Kompendiumun 10 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı yığıncaqda Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Avropa Şurası Təhsil və irs, gənclər və idman üzrə baş direktoru Qabriella Battaini-Dragoni, ERICarts İnstitutunun prezidenti Ritva Mitchell, Kompendium Müəllifləri Birliyinin nümayəndəsi Milena Dragicevic-Sesic və başqaları iştirak edirdi.

Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin beynəlxalq əlaqələr və mədəniyyət proqramları şöbəsinin beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, proqramlar sektorunun müdiri Yaşar Hüseynli araşdırma məqaləsinin prezentasiyası: "Mədəniyyət siyasəti Konseptualizasiyası Problemləri və onun Azərbaycanda həlli yolları", Avropa Şurasının Mədəniyyət siyasəti, Müxtəliflik və Dialoq bölməsinin müdiri xanım Katrin Merkle, ERİKarts İnstitutu və Avropa Şurasının Mədəniyyət, mədəni və təbii irs üzrə direktoru cənab Robert Palmer "Qlobal Maliyyə Böhranları və onun mədəniyyət və mədəni sənayelərə gələcək təsiri" və başqaları müxtəlif mövzular ətrafında çıxış etdilər. Kompendium Birliyi onun bir sıra ekspertlərinin mədəniyyət nazirlərinin konfransında müəyyənləşmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə verə biləcəkləri töhfələrlə bağlı açıq müzakirələr apardılar.

İclasın sonunda Sevda Məmmədəliyeva bağlanış nitqi ilə çıxış etdi.

 

Səs.- 2008.- 6 dekabr.- S. 12.