Yusifova S.

 

Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyəti İlinin son akkordları səslənib

 

Almaniya Kral Qəsrində bu ölkədə Azərbaycan Mədəniyyəti İlinin yekun konserti keçirilib. Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə bu konsertdə həm müəllif, həm dirijor pianoçu kimi çıxış edib. Proqramın əvvəlində Almaniyanın məşhur kvarteti Firəngiz Əlizadənin "Muğamsayağı" əsərini səsləndirib. Sonra Məcnun Kərimovun rəhbərliyi altında qədim musiqi alətləri ansamblı Əbdülqədir Marağayinin "Heydərnamə" melodiyasını təqdim edib. "Bayatı-Şiraz" muğamı Zülfiyyə İbadovanın ifasında aşıq musiqisi rəğbətlə qarşılanıb. Konsertin sonunda Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyəti İlinin yekun akkordu olan "Crossings"- "Kəsişmələr" əsəri ifa olunub. Qeyd edək ki, F.Əlizadənin Avropada sənət uğurları bununla bitmir. Brüsseldəki "Zərif sənətlər sarayı"nda İtaliya rejissorları Oskar Pittso Quido Qarnierinin "Alkamandjati" - "Skripkaçı" tamaşası nümayiş etdirilib. İsrailli dramaturq Amira Naasın əsəri əsasında hazırlanan bu tamaşanın musiqisini məhz Firəngiz Əlizadə yazıb.

 

525-ci qəzet.- 2008.- 12 dekabr.- S. 7.