Miniatür And kitabı çapdan çıxmışdır

 

Respublika "Kitab" Cəmiyyəti Prezident İlham Əliyevin bu il oktyabrın 24-də Heydər Əliyev Sarayında keçirilmiş andiçmə mərasimindəki nitqini "And" adı altında Azərbaycan, rus və ingilis dillərində minitatür kitab şəklində nəşr etdirmişdir. 38x53 millimetr ölçüdə "İndiqo" nəşriyyatında işıq üzü görmüş 336 səhifəlik kitabda 9 rəngli foto da verilmişdir.

Cəmiyyətin idarə heyətinin sədri Zərifə Salahova demişdir ki, 2008-ci ilin 24 oktyabrı müstəqil Azərbaycanın tarixinə mühüm hadisə kimi yazılacaqdır. Seçkilərdə xalqın böyük əksəriyyətinin etimadını qazanaraq ikinci müddətə prezident seçilmiş İlham Əliyevin həmin gün Heydər Əliyev Sarayında andiçmə mərasimi keçirilmiş, o, xalqa və dövlətə sədaqət andı içmişdir. Prezident andiçmə mərasimindəki nitqində ötən beş ilə yekun vurmuş, qarşıdakı müddət üçün fəaliyyət proqramını açıqlamışdır.

Azərbaycan bu gün demokratiya və inkişaf yolu ilə inamla irəliləyən müstəqil ölkədir. Bölgədə Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir layihə həyata keçirilmir. Azərbaycan iri regional layihələrin təkcə iştirakçısı yox, həm də əsas təşəbbüskarıdır. Ölkəmizin başçısı mərasimdəki nitqində bütün bunlardan bəhs edərək demişdir: "Bölgədə apardığımız işlər həm Azərbaycanın möhkəmlənməsinə, həm də regional əməkdaşlığın inkişafına böyük xidmət göstərir". Prezident xalqımızı əmin etmişdir ki, "Mən bundan sonra da Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün öz səylərimi əsirgəməyəcəyəm". Bu gün bütün dünya etiraf edir ki, Prezident İlham Əliyevin bacarıqla idarə etdiyi Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilmişdir. Prezidentin nitqində buna hansı yolla nail olunduğu aydın göstərilmişdir. Ona görə də biz bu proqram sənədi miniatür kitab həvəskarlarının diqqətinə çatdırmağı özümüzə borc bildik.

İki yüz nüsxə tirajla çap edilmiş kitabın forzasında Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələri təsvir olunmuş xəritəsi verilmişdir.

 

Azərbaycan.- 2008.- 23 dekabr.- S. 3.