Mehdiyev R.

 

Rəngləri danışdıran sənətkar

 

Əsərlərindən çoxları kimi, mən də zövq aldığım istedadlı fırça ustası İsa Məmməd oğlu Məmmədov öz dəst-xətti, üslubu ilə seçilən sənətkarlardandır. Onu çoxdan, Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində oxuduğu vaxtdan tanıyıram. Danışmaqdan çox dinləməyi, yaradacağı əsər haqqında düşünməyi xoşlayır. Müraciət etdiyi mövzu isə təbiətdir - ilin dörd fəslinin məqamlarını canlandıran mənzərələrdir. Onun "Dağlar", "Payız meşəsi", "Saralan yarpaqlar", "Günorta çağı" tablolarına etinasız, həyəcansız baxmaq mümkün deyil. Seyrçilərə, bir peşəkar rəssam kimi mənə elə gəlir ki, İsanın ştrixləri, nüansları sanki indicə dil açıb danışacaq, bulaqların suyu axacaq, saralan yarpaqlar budaqdan üzüləcək...

İsanın təbiətə vurğunluğu səbəbsiz deyil. O, füsunkar diyarda - əlçatmaz, ünyetməz dağları ilə göz oxşayan, könül açan əzəli yurd yerimiz Zəngəzur mahalının Qafan şəhərində anadan olub. Yeniyetmə yaşına çatanda doğma obasından uzaqlaşmaq məcburiyyəti qarşısında qalıb. Çünki zaman-zaman millətimizdən xeyirxahlıq, mərhəmət, humanistlik görən nankor ermənilərin təzyiqlərinə məruz qalırdı. O, Bakıya gələndə bəxt üzünə güldü. İmtahanlardan yüksək qiymət alıb rəssamlıq məktəbinə qəbul oldu. Təhsilini uğurla başa vurub həvəslə, istəklə yaradıcılığa başladı. Əsərləri bir çox sərgilərdə nümayiş etdirildi. İsa ali təhsil almağı da unutmadı. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin rəngkarlıq fakültəsini bitirdi.

Həmkarım özünə qarşı həddən artıq tələbkardır. Bəzən bir əsərini araya-ərsəyə gətirmək üçün aylarla molbert önündə dayanır, düşünür, yaradıcılıq məhsulunun ürəyi istəyən kimi, olması üçün hər cür əzab-əziyyətə qatlaşır. Çoxları kimi, mən sevinirəm ki, onun gərgin əməyi hədər getmir, əsərləri sərgilərdə maraqla qarşılanır, baxılır, müəllifinə hörmət qazandırır.

Tale elə gətirib ki, İsa ilə bu gün eyni ünvanda - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında pedaqoji fəaliyyət göstəririk. Sənətini tələbələrinə sevdirir, onların dünyagörüşlərini formalaşdırmağa çalışır.
İsaya yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Həmkarım yaxşı bilir ki, könül açdığımız sənətin yolu enişli-yoxuşludur, amma şərəfli, şöhrətlidir. Hər dəfə eşidəndə ki, onun əsərləri sərgidə nümayiş etdirilir, sevinirəm. Bu yaradıcılıq ənənəni yaşat, yeni-yeni göz oxşayan, diqqət çəkən əsərlər yarat, əziz həmkarım. Sənin nailiyyətlərinin, yaradıcılıq uğurlarının təsviri sənət tarixinə yazılacağına əminəm. Çünki sən rənglərin dilini mükəmməl bilən, onları danışdıran sənətkarsan.

Azərbaycan.- 2008.- 20 dekabr.- S. 8.