O olmasın, bu olsun illüstrasiyalar toplusu çapdan çıxmışdır

 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun böyük elmi işçisi, əməkdar incəsənət xadimi, professor Elturan Avalovun dahi Ü.Hacıbəylinin eyni adlı operettasına çəkdiyi "O olmasın, bu olsun" adlı illüstrasiyalardan ibarət toplu işıq üzü görmüşdür.

E.Avalov 1940-cı ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Texniki Universitetin) memarlıq ixtisasını bitirmişdir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, Memarlar İttifaqının, Karikaturaçılar Cəmiyyətinin üzvüdür. Azərbaycan ədəbiyyatının musiqili teatrın bir çox məşhur obrazlarını əks etdirən onlarla rəsm əsərlərinin müəllifidir.

Professor Azərbaycanın memarlıq və incəsənət məsələlərinə həsr olunmuş 60-dan çox elmi məqalənin, broşüra və kitabların müəllifidir. Onun qrafik əsərləri yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın bir sıra ölkələrində nümayiş etdirilmiş çap olunmuşdur. O, 4 rəsm albom - monoqrafiyanın, o cümlədən "Şuşa şəhərinin memarlığı" kitabının müəllifidir.

2005-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı və Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə rəssamın Bakıdakı "Azərbaycan dünyası" qalereyasında təşkil edilmiş Ü.Hacıbəylinin anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan və Elturan" adlı fərdi sərgisi böyük maraq doğurmuşdur.

Onun əsərləri Bakının müxtəlif muzeylərində, Moskvadakı Şərq Xalqları İncəsənəti Dövlət Muzeyində saxlanılır. Həmçinin rəsmləri dünyanın bir sıra ölkələrinin şəxsi kolleksionerləri tərəfindən alınmışdır. Professor E.Avalov 1996- ildən bu günə kimi Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universitetinin "Təsviri incəsənət" kafedrasının müdiridir, rəsm rəngkarlıq fənlərindən dərs verir.

Rəssamın "O olmasın, bu olsun" adlı illüstrasiyalar toplusunda operettaya uyğun maraqlı süjet xətti vardır. Elə bu baxımdan müəllif illüstrasiyalara uyğun olaraq gözəl bir cizgi filminin çəkilməsi arzusundadır.

Nəzərə çatdıraq ki, bundan əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi ilə birgə Ü.Hacıbəylinin "O olmasın, bu olsun" - "Məşədi İbad" operettasının klavirini ilk dəfə çap etdirmişdir. Həmin klavirin üz qabığında içində rəngli formada dərc olunmuş əsərə aid rəsmlərin müəllifi məhz Elturan Avalovundur.

Rəssam Elturanın gözü ilə ərsəyə gələn "O olmasın, bu olsun" adlı illüstrasiyalar toplusu Üzeyir sənətini sevənlər, o cümlədən uşaqlar üçün dəyərli töhfədir.

Azərbaycan.- 2008.- 2 dekabr.- S. 6.