Rəhmanlı Ə.

 

Musiqi mədəniyyətimizin yeni uğuru

 

Ölkəmizin musiqi həyatında daha bir maraqlı hadisə baş verdi: Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyinin (Kapellhaus) konsert salonunda respublikanın xalq artisti, professor, "Şöhrət" ordenli bəstəkar Tofiq Bakıxanovun qarmon ilə fortepiano üçün əsərləri ifa edildi. İfaçılar respublikanın əməkdar artisti, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, qarmon ifaçısı Zakir Mirzəyev və Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, fortepiano ifaçısı Kəmalə Mirbabayeva idi. Tamaşaçılar tanınmış ziyalılar, məşhur musiqiçilər, Milli Konservatoriyanın, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professor və müəllim heyəti, Musiqi Kollecinin müəllimləri, tələbələri, Təbrizdən və Tehrandan gələn qonaqlar idi.
Konsert Zakir Mirzəyevin 65 illik yubileyinə həsr olunmuşdu.

Məhsuldar və uğurlu yaradıcılıq yolu keçən Tofiq Bakıxanovla Zakir Mirzəyevin yaradıcılıq əlaqələri zəngin bəhrəsini verdi. Kəmalə Mirbabayevanın fortepiano müşayiəti qarmonun ecaskar səsiylə həmahənglik, gözəl bir uyğunluq yaradaraq bəstəkarın əsərlərindəki saf duyğuların tamaşaçıya çatdırılmasında mühüm rol oynayırdı. Şair Müslüm Mahir Hikmət dedi:

- Millilikdən kənarda əsl mədəniyyət olmur. Əsl mədəniyyət, mədəni irs xalqın yaddaşından gələn varislikdir. Azərbaycan musiqi tarixində ilk dəfə idi ki, iki bölmədən ibarət "solo-konsert"də qarmon ifa olundu. Həm də proqrama yeni əsərlər daxil edilmişdi. Misal olaraq "Segahsayağı" adlanan əsərin adını çəkə bilərik. Bu əsərin təqdimində Zakir yüksək peşəkarlıq göstərərək özünəməxsus ifa tərzini təqdim edib, bədii boyalarla, emosionallıqla daxili sevgini "Segahın"ın fəlsəfi anlamına vararaq tamaşaçıya çatdırdı.

Proqramda lirik əsərlərlə bərabər texniki cəhətdən mürəkkəb əsərlər də yer almışdı. "Sevgilim" adlanan caz sayağı musiqi tamaşaçılarda xoş ovqat yaratdı, alqışlarla qarşılandı. Zakir müəllim bütün əsərləri, o cümlədən "Sevgilim"i ifa edərkən bir daha göstərdi ki, o, geniş diapozonlu, həssas musiqi duyumlu, yüksək ifaçılıq mədəniyyətinə malik musiqiçidir.

T.Bakıxanovun "Salam olsun" adlı muğam-poeması olduqca maraqlı və təsirli əsərdir. Bu musiqi ilk dəfə idi ki, məhz Zakir Mirzəyev tərəfindən ifa edildi. Eləcə də "Xatirə-Konsert" də ilk dəfə açıq konsertdə səslənirdi. Konsert boyunca bir-birindən gözəl əsərləri ifa edən ustad qarmon ifaçımız "Yadıma düşdü" mahnısını səsləndirəndə qəlbləri riqqətə gətirdi, könülləri oxşadı. Mahnının arasında çalınan "Dilkəş" muğamı və onun bir şöbəsi olan "Kürdü" qarmonun zəngin çalarları, Zakirin ürək çırpıntıları ilə bir özgə aləm yaradaraq ifa olunan əsəri daha da zənginləşdirərək oradakı fikirləri tamamladı.

Konsert ərzində bütün tamaşaçıların diqqəti səhnədə, Zakirdə və onun qarmonunda idi. Səsgücləndirici aparatlarsız qarmon və fortepiano öz təbii səsilə necə də gözəl səslənirdi. Bəstəkarın "Xəzər balladası" baletindən "Fəvvarələr rəqsi"ni qarmon ustası çox böyük bacarıq və məharətlə ifa etdi. Bu ifada əsl ifaçılıq qabiliyyəti və çox yüksək peşəkarlıq var idi. "Gözəlliklər məskəni" və "Yaylaqların mahnısı" şən ovqatda, oynaq ritmlər əsasında yazıldığından konsertə şuxluq gətirdi.

Zakir Mirzəyev bu solo-konserti ilə 65 yaşında da yüksək enerji, pafos, emosional təsir və ən zəngin çalarlarla sənət göstərərək bir də sübuta yetirdi ki, o, qarmonda yüksək ifaçılıq sənətinə öz möhürünü vurub. Qarmon sənəti Zakirin misilsiz xidmətlərindən qidalanır, nəfəs alır və inkişaf edir. Bir zamanlar xalq havalarını, rəqs musiqilərimizi ifa edən qarmon artıq bütün klassik muğamlarımızı, müxtəlif janrlı musiqiləri və ən zəngin bəstəkar əsərlərini ifa edə biləcək səviyyəyə gəlib. Bu böyük uğur məhz Z.Mirzəyev kimi sənətkarlarımızın sayəsində qazanılmışdır.

"Kapellhaus"da keçirilən belə konsert artıq möhtəşəm saraylarda, geniş mədəniyyət ocaqlarında da təşkil olunmalıdır. Çünki, haqqında söhbət açdığımız konsertin olduqca böyük uğuru bizə bunu deməyə əsas verir. Tofiq Bakıxanov, Zakir Mirzəyev və Kəmalə xanım Mirbabayevaya yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S. 16.