Mükərrəmoğlu M.

 

Vaqif Mustafazadənin xatirəsi yad edildi

 

O, qeyri-adi istedada malik sənətkar idi. Öz yaradıcılığında Şərqlə-Qərbin intonasiyalarını böyük ustalıqla birləşdirə bilmişdi. Vaqif Mustafazadə Azərbaycanda caz musiqisinin əsasını qoydu, onu inkişaf etdirdi. Muğamla cazın sintezini yaratdı. Bu böyük sənətkarın muzeyinə toplaşanlar da onun haqqında xoş sözlər dedilər, əsərlərindən danışdılar, xatirələrini dilə gətirdilər. Muzeyin direktoru, Vaqif Mustafayev adına Xeyriyyə Fondunun direktoru Afaq Əliyeva Vaqifin həyat yaradıcılıq yolundan danışdı. O bildirdi ki, dekabrın 16-sı Vaqif Mustafazadənin anım günüdür.

Artıq neçə vaxtdır ki, ilin bu günü Azərbaycanın tanınmış musiqiçiləri Ч bəstəkarlar, müğənnilər, Vaqif sənətinin pərəstişkarları bu evə toplaşıb onun xatirəsini yad edirlər. Vaqifin tərcümeyi-halından söhbət açan Afaq xanım bildirdi ki, o, 1940-cı ildə Bakıda doğulmuş, Bakı Dövlət Musiqi Məktəbini bitirmişdir. Bir müddət Tiflisdə yaşamış, burada bir neçə caz festivalının iştirakçısı olmuşdur. Sonralar Bakıya qayıdan Vaqif Mustafazadə burada caz sənətinin inkişafında mühüm xidmətlər göstərmişdir. УSevilФ vokal instrumental ansamblını yaradaraq, ona rəhbərlik etmişdir.

Vaqif Mustafazadənin əsas devizi Caz-Muğam birliyi idi. Ümumiyyətlə, Vaqif Caz-Muğam sintezinin memarıdır. Onun həyat yoldaşı Elza Mustafazadə Azərbaycanın Caz-Muğam tərzində oxuyan ilk qadınıdır.

Vaqifin sənətini bu gün onun qızı Əzizə Mustafazadə uğurla davam etdirir. Əzizə xanım dünyanın məşhur caz muğənniləri arasında layiqli yer tutur. O, dünyanın bir sıra ölkələrində keçirilən caz müsabiqələrinin qalibidir.

Afaq xanım çıxışının sonunda yenə o dəhşətli 16 dekabrı xatırladı. 1979-cu il dekabrın 16-da Daşkənd şəhərində konsert verərkən Vaqifin ürəyi əbədi olaraq dayandı. Azərbaycan xalqı bu böyük sənətkarın xatirəsini həmişə əziz tutur.

Tədbirdə çıxış edənlər Vaqif Mustafazadənin ölməz sənəti barədə danışdılar, onun əsərləri ifa olundu.,

 

Xalq qəzeti.- 2008.- 17 dekabr.- S. 7.