Kərimova V.

 

Dialoq bəşəriyyətin ən vacib ehtiyaclarındandır

 

Bakıda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransında əsas məqsəd qonşu regionlarda davamlı inkişafın təmin edilməsi və sülhün vacibliyinin təsdiqi idi

İlham Əliyev: Mən əminəm ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı bundan sonra da davam etdiriləcək və bu inkişafı şərtləndirən təkcə siyasi, yaxud da iqtisadi islahatlar deyildir. Eyni zamanda, Azərbaycanda hökm sürən çox gözəl ictimaiÜsiyasi ab-hava, burada yaşayan bütün millətlərin hüquqlarının qorunması hər bir insanın, hər bir millətin nümayəndəsinin rahat yaşamasıdır.

Hazırda Cülüstan sarayında Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionda davamlı inkişafı və sülhün əsasıdır mövzusunda yüksək səviyyəli, geniş konfransı keçirilir. Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşşəbbüsü ilə keçirilən konfranda Avropa Mədəniyyət Konvensiyasını imzalamış dövlətlərin, Avropanın qonşu regionlarını təmsil edən dövlətlərdən 10 ölkənin, habelə Avropa Komissiyasının YUNESKO Ünun, İslam ölkələri Elm, Təhsil Mədəniyyət Təşkilatı olan İSESKO, Ərəb dövlətləri liqası ölkələrinin Elm, Mədəniyyət Təhsil Təşkilatının (Alekso)-nun yüksək rütbəli rəsmiləri, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Konfransa ümumilikdə 250 nümayəndə, 16 nazir 18 nazir müavini, bir neçə beynəlxalq təşkilatların başçıları qatılmışdır.

Dünyaya inteqrasiya edən ölkəmiz indi beynəlxalq aləmdə mötəbər yer tutmuşdur. Dövlətimizin son beş ildə apardığı düzgün siyasətin təhlili bu günün reallığına əsaslanır. Prezident İlham Əliyevin istər daxili, istərsə xarici siyasəti ölkəmizin nüfuzunu artırmışdır. İndi Azərbaycanla dünyanın iri qüdrətli dövlətləri yaxından əməkdaşlıq edir. Ölkəmiz son 5 ildə daha da güclənmişdir. Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə yerini daha da möhkəmləndirmişdir. Dövlətimizin siyasəti həm Azərbaycanın güclənməsinə, həm regional əməkdaşlığın ikişafına böyük xidmət etmişdir. Təməl prinsiplər əsasında qurulan siyasətimiz müstəqil siyasət, milli ləyaqət, milli qürur, milli dini tolerantlıq- uğurlarımızın əsas şərtlərini təşkil edir. Son illər ideoloji dayaqlarımız xeyli güclənib. Hazırda ölkəmizdə bütün xalqlar qardaşlıq dostluq şəraitnində yaşayır. İndi müstəqil respublikamız dünyada daha çox müttəfiq ölkələr qazanmış strateji tərəfdaşlıq pilləsinə qalxmışdır.

Dövlətimiz hazırda tarazlı və davamlı inkişaf siyasətini uğurla davam etdirir. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı digər sahələrə yol açır düzgün istiqamətdə inkişafı təmin edir. Bu isə kompleks tədbirlərin həllini sürətləndirir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə mədəniyyət turizm sahələrinin inkişafı, dünya missiyasında təbliğini genişləndirmək üçün 100-dən çox Fərman Sərəncam imzalamışdır. 2008-ci ildə bu istiqamətdə 71 beynəlxalq saziş konvensiya imzalanmışdır ki, bu da öz növbəsində mədəniyyətin inkişafının yaxşılaşdırılmasını təmin edən amillərdəndir.

Mədəniyyət sahəsində Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlər təqdirə layiqdir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir. Mədəniyyətimizin inkişafı bütün dünyada təbliği üçün bu fondun tədbirləri məqsədyönlüdür. Bakı 2009-cü il İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. Bu gün Azərbaycanın paytaxtında keçirilən tədbir ölkəmizin həyatında mühüm rol oynayır. Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin bilikdə bəzi məsələləri müzakirə etməsi qururvericidir.

Azərbaycanın daha yaxından tanınması üçün Gülüstan sarayının foyesində sərgi təşkil olunmuşdu. Bu sərgi qədim irsimizi, zəngin mədəniyyətimizi özündə əks etdirir. Qeyd edək ki, ölkəmiz son illərdə yüksək ali məclislərdə öz imcini xeyli artırmışdır. İndi Azərbaycan beynəlxalq forumların mədəniyyətlərarası dialoqların keçirilməsi üçün ən əlverişli bir məkana çevrilmişdir. Bütün bunlar isə ölkəmizin dünyaya inteqrasiyasını təmin edən ən vacib şərtlərdəndir.

Cənab İlham Əliyevin siyasətinin qayəsini xalqın maraqları təşkil edir. Məhz buna görə dövlətmizin başçısı digər xalqlara da hörmətlə yanaşır. Deyilənlərin bariz nümunəsidir ki, hazırda Azərbaycan sözün əsl mənasında dostluq, qardaşlıq məkanına çevrilib. Artıq 8 ildir ki, müstəqil dövlətimiz Avropa Şurasının üzvüdür. Ölkəmizdə qanunun aliliyini təmin edilməsi üçün dövlət başçısı bir çox islahatlar həyata keçirmişdir.

Ölkəmizdəki iqtisadi yüksəliş sosial həyatda da mühüm irəliləyişə səbəb olmuş və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün dövlətimiz kompleks tədbirlər planı həyata keçirmişdir. Beləliklə, ölkəmizin iqtisadi potensialı bölgələrimizin inkişafını təmin etmişdir. İşsizliyin aradan qaldırılması yoxsuluğun azaldılması ölkə vətəndaşlarının daha firavan yaşaması üçün zəmin yaratmışdır.

İndi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlar reallıqdır. Azərbaycan enerji sahəsində əhəmiyyətli nailliyyətlər əldə etmişdir. Enerji sahəsindəki uğurlarımız nəinki ölkəmiz üçün, həm bölgə üçün çox vacib olmuşdur. Bu gün ölkəmizin enerjidaşıyıcıları Avropa dünya bazarlarına çıxarılaraq, enerji təhlükəsizliyinin təinatçısına çevrilmişdir.

Konfransda bir çox məsələrə şərh verən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda dini və milli tolerantlığın, dozümlülüyün yüksək səviyyədə olması üçün ölkəmizdəki xalqların rahat, mehriban və sülh şəraitndə yaşaması üçün hər cür şərait olduğunu vurğuladı. Bu şərtlər bütün dövlətlər üçün vacibdir.

Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Ölkəmiz bir çox iri layihələrin reallaşdırılmasının icraçısıdır. Lakin Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü bütün hüquqi normaları pozmuşdur. Ermənistan Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağı onun ətrafındakı 7 rayonu işğal etmişdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 faiz torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qalmışdır. Bir milyon vətəndaşımız isə öz torpaqlarından qovularaq qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Ölkəmizin başçısı çıxışında bəyan etdi ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə əsasən Ermənistan silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxarılmalı idi. Lakin Ermənistan bütün bunlara hələ əhəmiyyət vermir. Avropa Şurasının işğalçılıq siyasəti ilə bağlı qətnaməsinə baxmayaraq Ermənistan heç bir ciddi addım atmaq istəmir. Əfsuslar olsun ki, bu gün mötəbər təşkilatların qərarları icrasız qalıb. Bütün bunlar isə bölgədə gedən proseslərin gedişatında maneədir.

Prezident İlhvm Əliyev hərbi təcavüzün ölkəmizin mədəni irsinə də böyük ziyan vurduğundan danışdı. Qeyd etdi ki, işğal nəticəsində torpaqlarımızda hər şey daşıdılmışdır. Bunu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri təsdiq edir. 2005-ci ildə ATƏT-in faktlaşdırıcı missiyası Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarınında monitorinq keçirmişdir. Məlum olmuşdur ki, bizim xalqa məxsus tarixi abidələr məhv edilmiş, muzeylərimiz talan olunmuşdur. Mədəniyyət abidələrimizlə yanaşı məscidlərimiz uçurulmuşdur. Bütün bunların real şahidi olmuş ATƏT-in faktaraşdırıcı missionerləri bunu digər xalqların mədəni irsinə hörmətsizlik kimi dəyərləndirmişlər.

Qeyd edək ki, dövlətlər arasında dialoq bu gün ən aktual və vacib amillərdəndir.

İki sahil.- 2008.- 4 dekabr.- S. 4.