Əsədov B.

 

Dənizkənarı bulvarı elə şəklə salmaq olar ki, dünya tamaşasına gələr

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında fərmanı qəzetimizdə dərc edilən gün redaksiyaya gəlib dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi:
- Çox vaxtında görülən tədbirdir.
Dənizkənarı bulvarı elə şəklə salmaq olar ki, dünya tamaşasına gələr. Bu işdə mən də əlimdən gələn köməyi etməyə hazıram. Layihələrim həyata keçirilsə, özümü xoşbəxt sayaram.
- Nə layihələrdir elə?
- Layihəm çoxdur. İcazənizlə sizi altısı ilə tanış etmək istərdim.
Məcid Namazov Azərbaycan Tibb Unitversiteti Normal fiziologiya kafedrasının əməkdaşıdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodik Mərkəzində ictimai əsaslarla metodist işləyir. Məktəb illərindən rəsm çəkməyə, Azərbaycanın və dünyanın tarixi şəxsiyyətlərinin portretlərini, təbiət mənzərələrini tablolara köçürməyə həvəs göstərir. Sözügedən layihələr üzərində çoxdan düşündüyünü, indi onlardan Dənizkənarı bulvarın yenidən qurulmasında, bəzədilməsində istifadə edilməsinin mümkünlüyünü vurğuladı.


"Qlobus" - fırlanan kürə

"Qlobus" - fırlanan kürə qurğusu (diametri və hündürlüyü 50 metr) soldan-sağa firlanmalıdır. Qlobusun ətrafında dağlar, meşələr, səhralar, çaylar, dövlət sərhədləri, dövlətlərin rəmzi binaları, tarixi abidələri və bayraqları maket şəklində həkk olunmalıdır. İnsanlar maketi xaricdən kanatlarla yuxarı-aşağı hərəkət edən qırx kabinədən müşahidə edəcəklər.
Qlobusun daxilində Yerin yeddi qatı və nüvə fantaziyası bədii dizayn formasında nümayiş olunacaq. Qatlar arasında 6 mərtəbə yerləşəcək və hər mərtəbə bir funksiya daşıyacaq.
I mərtəbə - Antarktida-Aysberq fantaziyası. Aysberq maketləri arasında, buz döşəmələr üzərində səyahətçilər milli çay dəstgahına qonaq olacaqlar.
II mərtəbə - Azərbaycan-Türk xalqının zəngin mədəni irsi, milli adət-ənənəsi, tarixi şəxsiyyətləri öz əksini tapacaq.
III mərtəbə - dünya xalqlarının tarixi şəxsiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri, dövlət xadimləri və dövlətləri haqqında məlumat.
IV mərtəbə - ulu öndərlər Atatürk Mustafa Kamal Paşa və Heydər Əliyev şəxsiyyətlərinin həyatı, yaradıcılığı, əbədi irsi.
V mərtəbə - dünya xalqlarının inam və iman bəslədiyi səmavi dinlərin tərənnümü, peyğəmbərlərin həyatı, yaradıcılığı və tövsiyələri.
VI mərtəbə - Şimal Buzlu okeanı fantaziyası, tavandan buz maketlərinin sallanması, astronomiya elmi və səma cisimləri haqqında bilgilər.
Qurğunun zirvəsində ətrafa, şəhərə, fauna-floraya baxmaq üçün meydança yerləşəcək. Meydançada dünya dövlətlərinin bayraqları daldalanacaq.
Qurğunu eyni vaxtda min nəfər səyahət edə biləcək. Hər mərtəbədə qonaqlara çay və qəhvə təklif olunacaq. Maraqlı gəzinti 6 saat davam edəcək. Bakı buxtası ətrafında yerləşən Milli park qızıl üzük mənzərəsi yaradırsa, Nargin adasında tikilməsi nəzərdə tutulan "Qlobus" - fırlanan kürə qurğusu bu qızıl üzüyün almaz qaşı ola bilər.
Layihə Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyində sənədləşir.

"Əşrəf" - rəmzi sədaqət andı

İnsan Yer üzünün əşrəfidir. "Əşrəf" - rəmzi sədaqət andı kompozisiyası yeni ailə quranlar üçündür. Burada əksini tapmış fayton icad ediləndən mədəni minik vasitəsi kimi xalqımızın mentalitetinə daxil olub. Ağ atlı faytonda ayaq üstə dayanmış bəy sağ əlində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, gəlin sol əlində müqəddəs Qurani-Kərimi tutub, hər ikisinin o biri əllərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır.
Bəy tərəfdə canlı dekorativ kol bitkilərindən Azər adı, gəlin tərəfdə Baycan adı yazılacaq. Dekorativ kol bitkiləri xüsusi hərf fiqurları yaradan karkasın ətrafında yerləşəcək. Fayton, at, bəy-gəlin dövlət atributları və Qurani-Kərim monumentdən ibarət olmalıdır. Fayton dövlətə işarədir. At uğurlu, sədaqətli dost təki insanları muradına çatdıran rəmzi varlıq kimi qəbul edilib. Dövlət qanunlarına, müqəddəs Qurani-Kərimə sədaqətli hər gənc ailə dövlətin himayəsi ilə xoşbəxtliyə gedir. Bütün bitki aləmi və canlı aləm Yer kürəsinin əşrəfi insanların xoşbəxtliyinə xidmət edir.
Rəmzi sədaqət andına sadiq insanların vəhdətindən yaranacaq yeni nəsil Azərbaycan xalqının uğurlu xoşbəxt gələcəyidir. "Əşrəf" kompozisiyası şəhər, rayon və hər hansı yaşayış məntəqəsinin mərkəzi ərazilərində, parklarında da inşa edilə bilər. Əsər Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində dövlət reyestrindən keçərək rəsmi şəhadətnamə qazanıb.

"Mizan-tərəzi" emblemi

Azərbaycan xalqının musiqi mədəniyyəti çox qədim və zəngin tarixə malikdir. Milli musiqi alətlərimiz - ulu Dədə Qorqudun qolça qopuzunun sələfi olan saz, tar, kamança, tütək, zurna, balaban, nağara və qavaldan ibarət rəmzi "Mizan-tərəzi" emblemi yastı, dairəvi formalı, özündə təsviri motivi və şrift yazısını birləşdirən kompozisiyadır. Yazılar dairənin sağ və sol qövsü üzrə, təsviri motiv isə mərkəzdə yerinə yetirilib. Təsviri motiv saz, kamança, tar, zurna, balaban, tütək, dəf və nağaranın stilləşdirilmiş təsvirində yaranmış əl tərəzisi şəklində qrafik rəsmdir. Emblem qırmızı, göy, sarı, mixəyi, ağ, yaşıl, mavi, boz, şabalıdı rənglər qamması üzərində qurulub. Kompozisiyada tərəzinin detalları saz, zurna, balaban, tütək, qaval və nağaradan ibarətdir. Tərəzidə cəkilərək mizan tarazlığı yaradan isə tar və kamançadır.
Rəmzi "Mizan-tərəzi" emblemi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyində ilkinlik (prioritet) patenti alıb, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində təsis olunmuş "Zirvə" mükafatına təqdim edilib.
Kompozisiyadan milli bəzək əşyaları, sırğalar hazırlanmasında və digər sahələrdə də istifadə etmək olar.

"Dekorativ qədəh üzərində ilan"

Müxtəlif materiallardan maket və rəsm şəklində düzəldilmiş vaza-ilan kompozisiyası dünyada tibbin rəmzi kimi qəbul olunub. Məcid Namazov isə bu modeli təbii dekorativ ağacdan və dekorativ sarmaşıq bitkilərindən yaratmağı təklif edir:
- Bunun üçün hündürlüyü 3-4 metr olan dekorativ canlı ağacın budaqlarının arasında tərsinə çevrilmiş konus formasında karkas düzəltmək və həmin karkasın on santimetr kənarından ağacın budaqlarını səliqəli kəsərək qədəhin görkəmini yaratmaq lazımdır. Dekorativ ağacın dibindən başınadək ilanvari karkas düzəldilməli, ağacın dibində yetişdirilən dekorativ sarmaşıq bitkiləri ilanvari karkasın gövdəsindən yuxarı hissələrinə qədər dolanmalıdır. Gecələr dekorativ qədəhin ətrafı sadə işıqlarla, ilanın ətrafı isə hərəkət göstərən işıqlarla bəzədilməlidir.
Təbii bitkilərdən ibarət bu rəmzi kompozisiya gözəl bir mənzərə yaradaraq yaşıllığın artmasına səbəb olar. Eyni zamanda tibb müəssisələrinin göstəricisi funksiyasını daşıya biləcək layihə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyində ilkinlik qazanıb, onun rəsmi bülletendə çap olunması qərara alınıb.

"Yaxşılığa yamanlıq"

Azərbaycan xalqının müdrik kəlamları, atalar sözləri var. Bunlardan biri belədir: yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir.
"Yaxşılığa yamanlıq" rəmzi tablosunda dağ zirvəsinə qalxan xeyirxah Azərbaycan əsgəri siçanın balalarını əjdahadan xilas edir. Lakin ana siçan yaxşılığa yamanlıq edərək əsgərin kəmərini dişləri ilə kəsir. Tablonun aşağısında isə böyük əjdaha bu hadisədən bəhrələnmək niyyətindədir. Amma igidliyi milli adət-ənənədən qaynaqlanan əsgər ehtiyat kəmərindən istifadə edərək bu xəyanətdən qurtulur.
Tablo Azərbaycan xalqının milli qürurunu, nəcibliyini, cəsurluğunu özündə əks etdirir və rəmzi məna daşıyır: yaxşılığa yamanlıq edən canlı məxluqat ermənilərdir.
Əsər Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində dövlət reyestrindən keçərək rəsmi şəhad
ətnamə qazanıb. Ondan hərbi hissələrdə, tədris müəssisələrində və digər yerlərdə də istifadə etmək məsləhətdir.

"Şirin qəzəbi"

"Şirin qəzəbi" rəmzi tablosu Azərbaycan xalqının milli vətənpərvər ruhunu tərənnüm edir. Şir bütün dünyada xo
şməramlı, ədalətli, cəsarətli, qürurlu və yenilməz qüvvə kimi qəbul olunub.
Əsərdə yatmış şirin qəfildən oyanaraq hücuma keçməsi, onun yuvasına soxulmuş kaftarı, donuzu, ala iti və tülküləri qovması, ərazisini düşməndən təmizləməsi əksini tapıb.
Buradakı qılınc, nizə, toppuz, qalxan və papaq şirin xalqımızı təmsil etdiyinə işarədir. Yəni demək istənilir ki, artıq işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etmək, erməni təcavüzünə son qoymaq vaxtı çatıb, bizim güclü ordumuz, şir ürəkli, şir cüssəli oğullarımız var.
Əsər Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində dövlət reyestrindən
keçərək rəsmi şəhadətnamə qazanıb.


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin yaradılması haqqında fərmanında deyilir: "Bakı şəhərinin əvəzsiz incilərindən olan Dənizkənarı bulvar maddi mədəiyyətimizin əsrarəngiz nümunəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun həm tarixi, həm də müasir simasını təşkil edin xüsusi təbii komplekslərdən biridirE Şəhərsalma, istirəhət və turizm infrastrukturu, böyüyən paytaxtın ekoloji təhlükəsizliyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Dənizkənarı bulvarın təbii kompleksinin qorunub saxlanması və bərpa edilməsi, muasir memarlıq tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulması onun idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini və mərkəzləşdirilməsini zəruri edir".
Məcid Namazovun layihələri də Dənizkənarı bulvarın yenidən qurulmasında kara gələ, onun istirahət və turizm infrastrukturunun yaxşılaşmasına kömək edə bilər.


Azərbaycan
.- 2008.- 24 fevral.- S. 8.