Samirə

 

Moskvanın Bakılıları Bakı mühiti Dünya mədəniyyəti proqramı üçün örnək ola bilər

 

MDB ölkələri Humanitar İnstitutunun rektoru, "Bakılılar" mədəni-maarifçilik klubunun prezidenti Cəmil Sadıqbəyov artıq 25 ildir Moskvada yaşayır. Bu yaxınlarda Rusiya mətbuatına verdiyi müsahibədə C.Sadıqbəyov doğma şəhərinin zahiri gözəlliyindən, insanlarının xeyirxahlığından, mədəni-mənəvi aləminin çoxrəngli dolğunluğundan, bir sözlə, Bakının təkrarsızlığından bəhs edib: "Bütün bakılıları qədim İçərişəhər birləşdirir. Burda böyüyüb boya-başa çatanların özünün adət-ənənəsi, prinsipləri, öz dialekti, ünsiyyətdə yalnız onlara xas olan koloriti, orijinal zarafatları, özünün həyat anlamı, dünyagörüşü var. Vaxtilə Bakıda 72 millətin nümayəndəsi yaşayırdı. Onlar bir-biri ilə ünsiyyət zamanı qeyri-ixtiyari olaraq ən yaxşı mədəni vərdiş adət-ənənələri yaxşı mənada özününküləşdirirdilər. İndi bu dərəcədə müxtəlif mədəniyyətlərin çulğaşdığı şəhər tapmaq çox çətindir".
   Rəhbərlik etdiyi "Bakılılar" klubunun məqsəd vəzifələrindən bəhs edən C.Sadıqbəyov vurğulayıb ki, bu qurum Rusiya ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin saxlanmasına daha da möhkəmlənməsinə, həmçinin iki ölkənin paytaxtlarının ictimaiyyətinin diqqətini xalqlarımızın tarixi irsinə cəlb etməyə xidmət göstərmək məqsədilə formalaşıb. C.Sadıqbəyov: "Klubumuzun əsas vəzifəsi silsilə mədəni-maarifçilik layihələrinin gerçəkləşdirilməsidir. Bu layihələrdə Moskvada məskunlaşmış bakılıların intellektual yaradıcı potensialından mütləq istifadə edilməlidir. Məhz bu cür layihələr çoxmillətli Moskva şəhərində Azərbaycandan olan insanların mədəni xüsusiyyətləri ilə tanışlıq, məlumatın daha da dolğun olmasını təmin edə bilər".
   Ötən ilin dekabrından isə "Bakılılar" klubu "Birlik ölkəsi" qəzetini nəşr
etdirir. Mətbu orqanının ən qabarıq mövzusu mühacirlərin vəziyyəti, onların hüquqlarının müdafiəsidir. C.Sadıqbəyov: "Bizim vəzifəmiz MDB ölkələrində miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsi barədə operativ məlumat vermək, qəzetimizin səhifələrində dövlət strukturlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə müvafiq qanun layihələrinin müzakirəsini keçirməkdir. Hər mövzunun müzakirəsinə birlik ölkələrinin hər birindən ekspertlər dəvət edilir".
   "Dünya mədəniyyəti" proqramına bundan sonra da öz töhfəsini vermək niyyətində olan bununla da müxtəlif xalqlar arasında tolerantlıq ideyasını təbliğ edən "Bakılılar" klubunun bir sıra maraqlı planları da var. Bunların sırasında veb-saytın yaradılması, "Bakının işıqları" korporativ dərgisinin nəşri, uşaq caz festivalının keçirilməsi bir sıra digər niyyətləri sadalamaq olar. Klubun ən yaxın perspektivə aid olan tədbirlərindən biri isə hər il olduğu kimi, Novruz bayramının keçirilməsidir.
   

Həftə içi.- 2008.- 27 fevral.- S. 8.