Mehdiyev M.


Monumental abidə

 

Heykəltəraş Aslan Rüstəmov yaradıcılığa başladığı vaxtdan neçə-neçə tarixi şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin obrazlarını mərmər, tunc üzərində canlandırıb. Axtarışları, gərgin əməyi yüksək qiymətləndirilib. Mükafatlar, diplomlar, fəxri adlar alıb. Hazırda Prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür.
Görkəmli tişə ustası sonuncu əsərini "Xocalı soyqırımı - günahsız qurbanlar" adlandırıb. Həmsənətçi oğlanları Teymur Mahmudla birgə yaratdıqları monumental abidəyə həyəcansız baxmaq mümkün deyil. Müdhiş, dəhşətli qış gecəsinin fəryadları, ah-nalələri yaddaşlarda oyanır, müsibətləri göz önündə canlanır. Sənətkarlar bu kədəri inandırıcı təsvir etməklə yanaşı, faciə ilə üzləşən qadınların ümumiləşmiş obrazını həmin heykəldə işləmişlər. Təxminən iki metr postament üstündə ucalan heykəlin hündürlüyü 3 metrdən artıqdır.
Abidənin fonunda isə heykəltəraşlar faciənin mənzərəsini sənətkarlıqla canlandırmışlar. Müsibətlə üz-üzə qalan analar nalə çəkir, saç yolur, atalar düşmən gülləsindən qətlə yetirilən balalarını sinələrinə sıxıblar. O dəhşətli gecənin əks-sədası olan bu fiqurların duruşlarında, baxışlarında hələ inam ölməyib. Sanki yol gözləyirlər, kömək, imdad umurlar.
Bakının, Xətai rayonunun ərazisində ucaldılan monumental abidənin əsas yaradıcısı müəllifi Aslan Rüstəmov deyir:
- 16 ildir ki dincliyim, rahatlığım yoxdur. Yaradıcı adam ürəyindən keçən mövzunu araya-ərsəyə gətirməyincə yuxusunu da itirirE Yetmiş bir yaşım var. Ölkəmizi qarış-qarış, oba-oba gəzmişəm. Laçında, Kəlbəcərdə abidələr ucaltmışam. El-obamızın füsunkarlığını görəndə gözlərim gülər, eynim açılar, yeni əsərlər yaratmağa həvəsim daha da artardı. Xocalı soyqırımından sonra elə bil tişəm əlimdən düşdü. Oğlanlarımla birgə yaratdığımız bu heykəl kompleks, ümidvaram ki, milli dərdimizi çəkənlərə az da olsa təskinlik verəcək. Şəhidlərimizin xatirələri isə gördüyünüz abidə qədər uzunömürlü olacaq. Soyqırımı gecəsi dünyalarını dəyişənlərin hamısının ruhu qarşısında baş əyirəm.

Azərbaycan.- 2008.- 24 fevral.- S. 4.