Qiyas Ə.

 

Rejissorun Vətənə oğulluq missiyası

 

Kino tarixini araşdırdıqca ötən əsrin 50-70-ci illərinin canlı və şərəf duyulası mənzərəsi gözlərim önünə gəlir. Bu dövrlər milli kinomuzun intibah dövrüdür desək, yanılmarıq. Müharibədən sonrakı dövrdə kino sənayesi öz işini yenidən qurmaq, müharibə və sovet ideologiyası prizmasından çıxış edən yeni sənət nümunələri ortaya qoymaq meyli ilə yaşayırdı və əsas qüvvə müharibə illərində sovet xalqının qələbəsini təmin edən amilləri ideoloji cəhətdən xalqa çatdırmaq istiqamətinə yönəlmişdi. Həmin dövr sənədli və xronikal filmlərin geniş vüsət tapdığı dövr kimi tarixə düşüb. Heç təsadüfi deyil ki, qələbədən dərhal sonra "Arşın mal alan" filmi çəkildi və bədii kinoda bir də iki illik aradan sonra "Fətəli xan" (1947) tarixi filmi ortaya qoyuldu. Yenə üç illik fasilədən sonra bədii kino "Bakının işıqları"nı (1950) çəkdi. 1954-cü ildən sonra milli kinomuzun tarixində bir növ dirçəliş dövrü başladı. Bu həm də tarixi şəraitlə - stalinizmin süqutu ilə də bağlı idi. Qorxu və səksəkələr içində yaşayan, sənətindən uzaq düşən kino xadimləri ürəklərində qalan istəyi ortaya qoymaq üçün geniş imkanlar əldə etdilər. "Bəxtiyar" və "Görüş" (hər ikisi 1955) , "O olmasın, bu olsun" və "Qara daşlar" (1956) filmlərini xatırlamaq kifayətdir ki, kino tarixinin mənzərəsi haqqında təsəvvür oyansın.
   Həmin ərəfə bir çox kino korifeylərimizin yaradıcılıqlarının da işıqlı dövrü idi. A.Gəraybəyli, M.Kələntərli, Ə.Ağayev, B.Şəkinskaya, M.Sənani, L.Abdullayev, İ.Osmanlı, M.Mərdanov və onlarla başqa sənətkarlarla yanaşı M.A.Əliyev, Ə.Ələkbərov və A.İsgəndərov da kino sənətinin inkişafına xidmət edir, özlərinə məxsus sənət məktəbi yaradırdılar. Adil İsgəndərov həm bir pedaqoq, həm də nüfuzlu şəxsiyyət kimi kinoya milli kadrların cəlb edilməsinə səy göstərir və bir çox hallarda erməni-daşnak mühafizəkarlarla qarşılaşsa da, bəzən "sapı özümüzdən olan baltalar"ın təzyiqlərinə məruz qalsa da, kinoda milliliyi bərpa etməyin yolunu yalnız milli kadrların yetişməsində görürdü. A.İsgəndərovun Azərbaycan kinosunda bütöv bir nəslin yetişməsində xidmətləri var və bu xidmətlər danılmazdır. Neçə-neçə rejissorun, operatorun, kinoaktyorun təhsil almasına şərait yaradan böyük sənətkar bu gün kino tarixində yaxşı tanıdığımız onlarla simanın mənəvi atası olub desək, səhv etmərik.
   Əbdül Mahmudov da onlardan biridir. Sadə kəndçi balası Ə.Mahmudovun 1962-1966-cı illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (o vaxtlar Teatr İnstitutu adlanırdı) aktyorluq fakültəsində təhsil alması hələ onun gələcəkdə tanınmış kino xadimi olması barədə heç nə demirdi. Amma A.İsgəndərovun kursunda oxumaq artıq çox şeyə zəmanət idi. Çünki böyük sənətkar içində işıq, istedad olan hər bir tələbəsinin gələcəyi haqqında düşünmək və qərar qəbul etmək qüdrətində idi. O qərarlardan biri də Əbdül haqqında verildi (bu siyahı daha böyükdür və yəqin ki, A.İsgəndərov məktəbinin davamçıları sayılan sənətkarlar haqqında yaxın zamanlarda yenə yazılar olacaq). Amma Əbdülün kino fəaliyyəti hələ onun 12 yaşı olanda - 1957-ci ildə "Bir məhəlləli iki nəfər" və L.Səfərovun "Leyli və Məcnun" (1961) filmində epizodik rollara çəkilməsi ilə başlamışdı. Bəlkə də elə o təsadüflər Ə.Mahmudovu böyük kinoya gətirmişdi. İnstitutu bitirən Ə.Mahmudov təyinatla kinostudiyaya gəldi və sənədli filmlərdə ikinci rejissor kimi işə başladı. O dövrlərdə bir neçə sənədli filmdə təcrübə toplayan Əbdül sonradan bədii kinoya keçdi və "Mən ki, gözəl deyildim", "Dəli Kür", "Bizim Cəbiş müəllim" kimi filmlərdə ikinci rejissorluq etdi. Bu ərəfədə Əbdül aktyor kimi də fəaliyyətini davam etdirir, "Dağlarda döyüş", "Şərikli çörək" kimi filmlərdə kiçik rollara çəkilir.
   Onun kinoda ilk müstəqil işləri "Qızlar söz istəyir" və "Ömür-gün sevdası ("Kəlbəcər toyu)" sənədli filmləri oldu. Əbdülün kinoda ən yaddaqalan aktyor işi "Yeddi oğul istərəm"də (1970) Qasım, "Nəsimi" (1974) filmindəki dərviş obrazlarıdır. "Yeddi oğul istərəm" milli kino tariximizdə vestern janrında çəkilən ən dəyərli və hər zaman xalqın sevərək baxdığı filmlərdən biridir. Elə ona görə də Azərbaycan tamaşaçısı Əbdülü ən çox həmin filmlə, o filmdəki yumorlu, gələcəyə ümidlə baxan bir gəncin faciəsini yaradan aktyor kimi xatırlayır. Amma unutmaq olmaz ki, onun bədii kinodakı rejissor işləri də maraqlı və baxılandır.
   1973-1976-cı illərdə Ə.Mahmudov A.İsgəndərovun şəxsi xeyir-duası ilə Moskvaya Ali Kinorejissorluq kursunda təhsilini davam etdirməyə gedir. Onunla bərabər bu gün kinoda tanınmış bir sıra insanlar - Anar, R.İbrahimbəyov, T.Bəkirzadə, F.Əliyev və Y.Qusman da oxuyurlar. Həmin insanların sonradan kinomuzda olan işləri az-çox bizə məlumdur.
   Əbdül Moskvada L.G.Trauberqin və G.Daneliyanın emalatxanasında təcrübə qazanır, praktika dövründə tanınmış və əfsanəvi kinorejissor N.Tarkovskinin yanında olur, kinonun sirlərini öyrənir.
Diplom işini (ikihissəli "Qeyri-adi ov". 1976) əla qiymətlə təhvil verən rejissor doğma kinostudiyada filmlər çəkmək həvəsi ilə işə başlayır. Bir ara kinostudiyanın nəzdində A.İsgəndərovun təşəbbüsü ilə yaradılan kino-aktyor teatrının bədii rəhbəri olur. Onun bədii kinoda ilk ən böyük işi "Atları yəhərləyin ("Qaçaq Nəbi")" (1985) filmidir. Bu filmi Əbdül dostu və sənət yoldaşı Həsənağa Turabovla birlikdə işlədi və film ekranlara çıxandan sonra böyük populyarlıq qazandı. Bu filmə görə o, Dövlət Mükafatına layiq görüldü. Film tarixi şəxsiyyət Qaçaq Nəbinin həyatından və mübarizəsindən bəhs edirdi, amma rejissorun daxili pafosu və gələcək işlərinin işartıları bu filmin əsas ideya xətti idi. Əsərin bir yerində İran şahının "qul-beçələri" Araz boyu ərazilərdə xalqı incidir və bu xəbəri alıbxalqına köməyə gələn Nəbi ərbabın birinin "Arazın bu tayının dərdi səninçün azdır?" sualına qəzəblənərək, təsirli bir bəyanat səsləndirir: "Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma vətənimdir".
   Bu filmdən sonra 1989-cu ildə "Doğma sahillər" filminin çəkilişləri başlayır. Bu, bütövlükdə ayrı düşmüş bir xalqın, bir millətin doğma duyğularından, hisslərindən bəhs edir. Film boyu bir neçə dəfə azərbaycanlı zabit - polkovnik Nəsibov xalq məsəli çəkərək fikirlərini tamamladıqda otaylı azərbaycanlı zabit - polkovnik Həbibi deyir ki, bizdə də bu məsəl var. Yəni bununla da filmi yaradanlar, o cümlədən Ə.Mahmudov bütövlük və böyüklük ideyalarını ortalığa qoyurlar.
   Mənin aləmimdə, Əbdül Mahmudovun bir rejissor kimi məqsədi var və o bu məqsədə çatmaqdan ötrü illərdir ki, yorulmadan çalışır. Gələcək planlarını həyata keçirmək üçün hər bir işini mərhələlərlə görür və bu çox gözəl keyfiyyətdir.
   1990-cı ildə N.Rəsulzadənin ssenarisi ilə çəkilən "Gecə qatarında qətl" filmi insan taleyinə, aldanmış insanın faciəsinə həsr edilib.
Mən bu filmi sənət baxımından uğurlu hesab etsəm də, film maraqlı alınsa da, "Əbdül Mahmudov silsiləsi"ndən deyil. Rejissor məndən inciməsin, amma mənim qənaətim belədir.
   Mən kinostudiyada işlədiyim dövrlərdən eşitmişəm ki, Əbdülün "Şah İsmayıl Xətai" haqqında böyük bir layihəsi var və çəkilişlərə hazırlaşır. Hətta 1993-94-cü illərdə bu sıradan bir qədər işlər də görüldü, amma nə yazıq ki, belə möhtəşəm və gərəkli bir layihənin çəkilişləri təxirə salındı. İndi rejissor İctimai kanalla birlikdə "Ağa Məhəmməd şah Qacar" bədii-televiziya tamaşa-filminin çəkilişlərinə hazırlaşır və mən elə düşünürəm ki, bu iş onun yarımçıq qalmış Xətai layihəsinin bir hissəsi olacaq. Nəticədə yaxın gələcəkdə biz Əbdül Mahmudovun quruluş verəcəyi Xətai layihəsindən olan filmləri də görəcəyik. Mən filmləri deyirəm, ona görə ki, bu belə də olacaq. Bir də son olaraq bunu əlavə etmək istəyirəm ki, onun son aktyor işi "Qətl günü"ndəki tatar Temir roludur və bu obrazı da özünəməxsus şəkildə ifa edən aktyor heç zaman işdən yorulmayıb, sənətə olan sevgisini itirməyib. "Mozalan" satirik kinojurnalının bədii süjetlərini çəkəndə də, arzusunda olduğu layihənin üzərində işləyəndə də içindəki vətəndaşlıq duyğusundan, Vətənə oğulluq missiyasından uzaq düşməyib.

 

525-ci qəzet.- 2008.- 19 fevral.- S. 7.