Pənahov İ.

 

Uşaq musiqi məktəbinin ıığurları

 

Musiqi insan doğulduğu gündən onunla qoşa yaranır. Beşikdən qəbrə qədər bizi müşayiət edən musiqi həyatımızın bütün sahələrində bizə yoldaşlıq edir. Dahi insanlar musiqi haqqında gözəl sözlər söyləmiş, "Musiqi ruhun qidasıdır" demişlər.

İnsan zövqünün formalaşmasında, insanın ziyalı kimi yetişməsində seçdiyi peşədən asılı olmayaraq musiqinin rolu böyükdür.

Musiqini, bu ecazkar sənəti körpələrə tədris edən, uşaqların mənəvi dünyasını zənginləşdirmək, onları cəmiyyət xalqımız üçün yetişdirmək kimi nəcib vəzifəni yerinə yetirən kollektivden söz açırıq.

Azərbaycanın qədim tarixi mədəniyyətini özündə əks etdirən, yüksək sənətkarlar, ədiblər, musiqişünas bəstəkarlar, filosof şairlər yetirən Şəki bu qədim mədəniyyət ocağında fəaliyyət göstərən Şəki 2 saylı Uşaq Musiqi Məktəbi. Məktəbə təcrübəli musiqi müəllimi Aydın İbrahimov rəhbərlik edir. Kollektivin son vaxtlarda əldə etdiyi uğurlardan söhbət açan Aydın müəllim bildirdi ki, 1971-ci ildən fəaliyyət göstərən məktəbdə fortepiano, skripka, tar, kamança, qarmon, nağara, klarnet xanəndəlik şöbələri üzrə ayrı-ayrı ixtisaslarda 580 şagird təhsil alır onlara 185 ali orta ixtisas təhsilli müəllimlər musiqi fənlərini tədris edirlər.

İncəsənətin bu mühüm sahəsinin inkişaf etdirilməsi qayğısı günün əsas tələbləri kimi məktəb kollektivi qarşısında durur. Təbii ki, 580 şagirdin hər biri musiqiçi olmayacaq. Ancaq onların cəmiyyətimiz üçün düzgün zövqlə formalaşması hər bir pedaqoqun müqəddəs vəzifəsidir. Məktəb fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində neçə-neçə məzunlarımız orta ixtisas musiqi məktəblərinə, ali musiqi məktəblərinə daxil olublar. Onların yetişməsində məktəb kollektivi bütün imkanlarından istifadə etməyə çalışır. Şagirdlərdən Aslan Mustafayev Azərbaycan Musiqi Akademiyasının Etnomusiqişünaslıq, Rəvanə Ərəbova Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin xanəndəlik şöbəsinə, Habil Məmmədov Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumuna daxil olmuşlar. Hazırda Azərbaycan musiqisinin təbliğində gözəl fəaliyyət göstərən Vaqif Şıxəliyev, Elvin Əhmədov kimi məzunlarımız vardır. Muğam müsabiqələrində uğurla çıxış edən Rəvanə Ərəbova məktəbimizin muğam sinifinin şagirdi olub. Neçə-neçə şagirdimiz Şəki Musiqi Texnikumunda təhsil alır.

Məktəbdə  bəstəkarların yubileylərinə, həyat yaradıcılığına həsr edilmiş konsert-lektoriyalar, ədəbi-bədii gecələr keçirilir. Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, F.Əmirov, T.Quliyev, V.A.Motsart, L.V.Bethoven, E.Sabitoğlu, C.Hacıyevin yaradıcılıq gecələri keçirilib. "Musiqi dünyası" adı ilə dünya Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından bəhs edən konsert lektoriya, 20 Yanvar şəhidlərinin anılması, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş kompozisiya tədbirlər keçirilib. Hər il muğam xanəndəlik sinfinin "Muğam gecələri" adlı tədbirləri keçirilib. Tədbirlərdə muğam sinfinin çıxışları ilə bərabər muğamların yaranma tarixi forma növlərindən bəhs edən məruzələr oxunub, təbliğ edilib.

Məktəb respublika səviyyəli bütün müsabiqələrdə iştirak edir.

Son 4 ildə respublika üzrə məktəb xor kollektivlərinin baxış müsabiqəsində məktəbin xor kollektivi uğurlu çıxışlarına görə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşəkkür fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

Məktəb daxili deyil, hətta şəhər tədbirlərində məktəbin müəllim şagird kollektivi çox fəal iştirak edir. Gözəl çıxışları ilə insanların zövqünü oxşayır, milli musiqimizi təbliğ edirlər.

Bu gözəl sənət yolunda müəllim kollektivi öz qüvvə bacarığını əsirgəmir, Şəki şəhərinin mədəni həyatında yaxından iştirak edən qabaqcıl kollektiv uğurları bundan sonra da artırmaq əzmilə çalışır.

 

Respublika.- 2008.- 13 fevral.- S. 6.