Qara Qarayevin 90- ildönümü

 

Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90-cı ildönümüdür. 1918-ci ildə Bakıda anadan olan gələcək bəstəkarın musiqiyə həvəsini görən valideynləri onu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında musiqi məktəbinə göndərirlər. Sonralar musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Qara Qarayev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Oranı bitirdikdən sonra isə Qara Qarayev Moskva Dövlət Konservatoriyasında musiqinin incəliklərinə yiyələnir.
   Musiqi mədəniyyətimizə "Yeddi gözəl", "İldırımlı yollarla" baletlərini, "Leyli Məcnun" simfonik poemasını, "Don Kixot", "Alban rapsodiyası" simfonik qravürlərini neçə-neçə romansları, sonataları bəxş edən Qara Qarayev yaradıcılığının ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri əsərlərində xalq musiqisinə, muğamlara önəmli yer ayırmasıdır. Onun "Çahargah" muğamı üstündə yazılmış valsı indi dinləyicilərini düşüncələrlə dolu sehrli bir aləmə qərq edir.
   Özeyir Hacıbəyov, Dmitri Şestakoviç kimi dahi bəstəkarların tələbəsi olduğunu ömrünün sonuna qədər ehtiramla xatırlayan Qara Qarayev bu il 90 illik
yubileyi münasibətilə nəinki Azərbaycanda, hətta dünyanın bir çox ölkələrində yad ediləcək. Bu da Azərbaycan musiqi sənətinin əsrlər ötməsinə baxmayaraq, hələ yaşadığını göstərir. Çünki milli musiqi mədəniyyətimizin tarixi kökündə Qara Qarayev kimi sənətkarların irsi dayanır.

 

Ədalət.- 2008.- 6 fevral.- S. 6.