Azərbaycan aşıq sənəti  

 

 Müasir durumu və inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir

 

AzərTAc xəbər verir ki, fevralın 12- Muzey Mərkəzində Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycanın aşıq sənəti: müasir durumu inkişaf perspektivləri" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirilmişdir.
"Dəyirmi masa"da "Azərbaycan xalqının mədəniyyət tarixində aşıq sənətinin yeri", "Aşıq sənətinin müasir problemləri: aşıq sənətinin qorunması, inkişafı dünya səviyyəsində təbliğinə dair təkliflər" digər mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Mədəniyyət turizm naziri Əbülfəs Qarayev qədim ənənələrə malik olan Azərbaycan xalqının öz tarixinə, ədəbiyyatına, folkloruna münasibətindən söhbət açmışdır. Nazir qədim, əbədi mənəvi varlığımız olan aşıq sənətinə ulu öndər Heydər Əliyevin yüksək qiymət verdiyini, ümummilli liderin təşəbbüsü ilə YUNESKO tərəfindən "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyinin keçirildiyini xatirlatmışdır. Ə.Qarayev ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə, aşıq sənətinə qayğısından, bir çox aşıqlarımıza Prezident təqaüdünün verilməsindən söhbət açmışdır.
Nazir qeyd etmişdir ki, aşıq sənətinin nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya çatdırmaq üçün daha çox tədqiqat əsərləri yazmalı, araşdırmalar aparmalı bu xalq yaradıcılığı sənətinin gələcəkdə YUNESKO-nun dünya xalqlarının mədəni irsi siyahısına daxil edilməsi üçün çalışmalıyıq.
AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn İsmayılov artıq Azərbaycan folklorunun əsası olan aşıq sənətinin dünyaya tanıdılması üçün əlverişli məqamın yetişdiyini bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, dünya xalqlarının tarixində 30 cilddən ibarət olan folklor xəzinəsi yoxdur. Tarixi qəhrəmanlıq, məhəbbət dastanlarımız məclislərdə aşıqlar tərəfindən ifa təbliğ olunur, yaşadılır. H.İsmayılov bildirmişdir ki, Folklor İnstitutunun əməkdaşları dildə-ağızda gəzən dastanlarımızı ayrı-ayrı şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini toplayaraq, folklor külliyyatımızın 30 cildliyini tərtib etmişlər. Bunun Azərbaycan aşıq sənətinin dünya arenasına çıxması üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Tədbirdə Aşıqların I (1928-ci il), II (1938-ci il) III (1961-ci il) qurultaylarından çəkilmiş videogörüntülər ayrı-ayrı ustad aşıqların ifaları nümayiş etdirilmişdir.
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti Siyavuş Kərimi ölkəmizdə aşıq sənətinin formalaşdığını, konservatoriyada aşıq sənəti haqqında xüsusi dərsliklərin hazırlandığını, aşıq sənəti fakültəsinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırmışdır. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Azad Nəbiyev aşıq sənətinin canlı bir sənət kimi dünya ictimaiyyətinə tanıdılmasının vacibliyini vurğulamışdır.
YUNESKO-nun qeyri maddi-mənəvi irs bölməsinin nümayəndəsi Devid Ştel aşıq sənətini çox maraqlı zəngin milli mənəvi dəyər kimi qiymətləndirmişdir. O, aşıq sənətini YUNESKO-nun dünya xalqlarının mədəni irsi siyahısına daxıl etməyin vacibliyini bildirmişdir. Tədbirdə YUNESKO-nun eksperti Jan Dürinq iştirak etmişdir.
"Dəyirmi masa"nın ikinci hissəsində aşıq sənətinin hazırkı vəziyyəti müzakirə olunmuş, müasir aşıq geyimi haqqında fikir mübadiləsi aparılmış, bir sıra təkliflər verilmişdir.

 

Azərbaycan.- 2008.- 13 fevral.- S. 3.