İsmayılova X.


Qələm qılınca bərabərdir

 

Elmi-məlumat, mədəni-maarif müəssisəsi olaraq kitabxanalar bir çox sahələr üzrə sistemli aparır. Tarixi-mədəni, ictimai-hüquqi, ölkəşünaslıq, ekoloji, mənəvi-əxlaqi əlbəttə ki, hərbi vətənpərvərlik sahəsində kitabxanaların rolu vəzifəsi böyükdür. Çünki bütün bu sahələrin fəaliyyətində inkişafında kitabın rolu müqayisəedilməzdir.
Kitabsız heç bir kitabxana uğurlu apara bilməz. Kitabxanaçıların əsas silahı kitabdır. Gəlin görək söhbət açdığımız hərbi vətənpərvərlik mövzusunda kifayət qədər dəyərli ədəbiyyat varmı? Oxucu marağını bilən, sorğularına cavab axtaran mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, yoxdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində bu işlə məşğul olan bir qrup yaradılmalıdır. Bu mövzuda kitabların yazılmasına, nəşrinə, onların kitabxanalara yol tapmasına, təbliğinə nəzarət edilməlidir. Tədqiqatçı alimlər, tarixçilər, yazıçılar toplanmalı, ölkənin hərbi tarixini, hərbçi vətəndaşlarının həyat fəaliyyətini, qəhrəmanlığını əks etdirən ədəbiyyatın yaranması təmin olunmalıdır. Çünki gənclərin belə kitablara ehtiyacı marağı çoxdur. Bu mövzuda mənim tanıdığım ən yaxşı yazarlardan Şəmistan Nəzirlinin kitabları həmişə soruşulur oxunur. Əgər gənclərə tariximizi öyrətmiriksə, onlardan nəsə gözləməyə haqqımız yoxdur.
Kitabxanalar belə kitabların gənclər arasında müzakirəsini keçirməli, müxtəlif mövzulu gecələr təşkil etməlidir. Orta ali məktəblərdə, ən əsası isə hərbi hissələrdə keçirilən bu tədbirlər çox vacibdir, çünki gənclərin döyüş ruhunun, vətənpərvərlik duyğularının güclənməsinə səbəb olacaqdır.
Gənclərlə keçirilən hər görüş onların dünyagörüşünün genişlənməsinə yazarların onların maraq dairəsilə tanışlığına gətirib çıxara bilər. Belə olan halda hər iki tərəf bir-birindən bəhrələnər. "Gənclər oxumaq istəyir?", "Hər bir gəncə kitab", "Kitabxanalar gənclərin xidmətində", "Azərbaycanın hərb tarixindən", "Azərbaycanın milli qəhrəmanları", "Vətən sizə oğul desin" digər mövzularda tədbirlərlə gənclər arasında məqsədyönlü aparmaq olar. Kitabxanalar hərbi hissələrdə mütəmadi kitab sərgiləri, müzakirələr, disputlar, görüşlər keçirməlidir. qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, yurddaşlarımız evsiz-eşiksizdir, hamımız güclü təbliğatçı olmalıyıq. Böyük türk dünyasının dahi oğlu İsmayıl bəy Qaspıralı deyib ki, "bir qələm min qılınca bərabərdir." Biz qələmlə qılıncın gücünü mütləq birləşdirməliyik.

Azərbaycan.- 2008.- 10 fevral.- S. 8.