İbrahimov Ə.

 

“Misrosoft” korporasiyası Rusiyadan “Böyuk Şərqə”dək ərazini əhatə edəcək elektron informasiya mərkəzini Azərbaycanda yaratmaq istəyir

 

Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə şirkətin tədqiqat və strategiya üzrə direktoru Kreyq Mandi bildirmişdir

 

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 23-25-də İsveçrə Konfederasiyasının Davos şəhərində ənənəvi keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmiş, 20-yə yaxın səmərəli görüşlər keçirmiş, ölkəmiz üçün faydalı danışıqlar aparmışdır.

Belə mühüm görüşlərdən biri də yanvarın 25-də Alp dağlarının ətəyində yerləşən kurort şəhərində dünyanın ən məşhur "Microsoft" korporasiyasının tədqiqat və strategiya üzrə direktoru Kreyq Mandi ilə olmuşdur. Görüşünün əsas mövzusu Azərbaycan hökuməti ilə "Microsoft" şirkəti arasında strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin müzakirəsi idi. Sənədin bu ilin yazında imzalanması nəzərdə tutulmuşdur.

Müqavilədə Azərbaycanda intellektual mülkiyyətin qorunması, proqram təminatının leqallaşdırılması və “Microsoft”un Azərbaycanda sərmayə layihələri həyata keçirməsi əksini tapacaqdır.

Görüşdə Azərbaycanın regionda tranzit informasiya mərkəzinə çevrilməsi üçün “Microsoft”un həyata keçirəcəyi bir sıra layihələr müzakirə edildi, həmçinin Azərbaycanda yüksək səviyyəli mühəndislərin hazırlanması istiqamətində “Microsoft”un reallaşdıracağı layihələr barədə fıkir mübadiləsi aparıldı.

Kreyq Mandi dedi ki, bu gün şirkətimiz dünyanın bir çox yerlərində özünün elektron informasiya mərkəzlərini yaradır. Biz artıq Rusiyadan "Böyük Şərq"ədək ərazini əhatə edəcək rnərkəz yaratmaq fikrindəyik və hesab edirik ki, bu mərkəz Azərbaycanda yaradılmalıdır. Bizim şirkətimizin Azərbaycanda insan resurslarının inkişafı üçün planlarımız var. Bu gün Azərbaycanda yüksək sürətli böyük inkişaf gedir, amma ən vacib məsələlərdən biri Azərbaycanda yüksək səviyyəli mühəndıslərin yetişdirilməsidir. Bu istiqamətdə "Microsoft" Azərbaycanda xüsusi layihə həyata keçirmək arzusundadır. Azərbaycanın səhiyyə sistemində də yeni texnologiyaların tətbiqi üçün müəyyən işlər görmək fikrindəyik.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bugünkü dirçəlişini qeyd edərək vurğuladı ki, bizim əsas məqsədimiz neft və qaz sektorundan gələn gəlirlərin ölkəmizin gələcək iqtisadiyyatının yaradılması üçün istifadə etməkdir. Bu istiqamətdə informasiya texnologiyalarına böyük diqqət, üstünlük verilir və bu bizim prioritetimizdir. Biz Azərbaycanda təhsil sistemi ilə birgə yüksək texnologiyaların vəhdətli şəkildə inkişafını istəyirik. Bu istiqamətdə "Microsoft" və digər şirkətlərlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan hökumətində artıq müzakirə olunan Regional İnformasiya Zonası, yəni xüsusi iqtisadi zonanın yaradılmasının müzakirə olunduğunu və qərara alındığını vurğuladı və dedi ki, bu xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması İKT üzrə şirkətlərin fəaliyyətinə, inkişafına yaxşı şərait yaradacaqdır.

Azərbaycanda iqtisadi sahədə böyük inkişafın əldə olunduğunu, eyni zamanda energetika sahəsində yüksək nailiyyətlərin qazanıldığını önə çəkən Prezident bildirdi ki, qeyri-neft sahəsinin inkişafına böyük diqqət yetirilir, bu istiqamətdə informasiya texnologiyaları prıoritet bir istiqamət kimi seçilmişdir. Ümidvaram ki, "Microsoft" şirkəti ilə İKT sahəsində gələcəkdə yaxından əməkdaşlıq həyata keçiriləcək və artıq bu sahədə Azərbaycanda konkret işlər görülür.

 

Rabitə dünyası.- 2008.- 7 fevral.- S. 2.