Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin yaradılması haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Azərbaycan etnoqrafik baxımdan rəngarəngliyi ilə səciyyələnən qədim bir diyardır. Ölkəmizdə indiyədək qorunub saxlanaraq yaşadılan el sənəti sahələri, maddi mənəvi mədəniyyət nümunələri tarixi inkişaf prosesinin ayrı-ayrı mərhələlərini aydın əks etdirir. Əlverişli təbii şərait coğrafi mühitin müxtəlifliyi bəşər sivilizasiyasının ilk ocaqlarından hesab edilən bu ərazidə ənənəvi mədəniyyətin komponentlərinin hərtərəfli inkişafı üçün zəmin yaratmış, yurdumuzu etnoqrafik incilər xəzinəsinə çevirmişdir. Azərbaycanın özünəməxsus koloriti ilə seçilən tarixi-etnoqrafik bölgələri əsrlər boyu qarşılıqlı vəhdətdə unikal milli mədəniyyətin formalaşmasına təsir göstərmişdir.

Bütün bunlar yerli əhalinin keçmişini bugününü özündə yaşatmaqla onun milli simasını müəyyən edən xarakterik həyat tərzinin, məişət mərasim xüsusiyyətlərinin, həmçinin xalq yaradıcılığı formalarının dolğun mənzərəsini canlandıran Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin təşkili zərurətini meydana çıxarır.

Milli mədəniyyətin gənc nəslin yüksək vətənpərvərlik, adət-ənənələrə bağlılıq tarixi-mədəni dəyərlərə ehtiram ruhunda tərbiyə olunmasında müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan xalqının zəngin etnoqrafiyasının layiqincə təbliğ edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Bakı şəhəri yaxınlığında açıq səma altında Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyi yaradılsın.

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin etnoqrafiyanın muzeyşünaslığın müasir tələblərinə uyğun fəaliyyətinə dair təkliflərini dörd ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə, bölgələrin tarixən təşəkkül tapmış etnoqrafik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin kolleksiyalarla ekspozisiya üçün zəruri olan digər materiallarla təchizatını təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birlikdə Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin təşkili üçün müvafiq sahənin ayrılmasına dair təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

6. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 iyul 2008-ci il

 

 

Azərbaycan.- 2008.- 12 iyul.- S. 1.