Hər bina bir abidədir

 

Onları qoruyaq, yaşadaq gərək

 

Gəncə qədim şəhərdir. Tarixi memarlıq abidələri çoxdur. Nizami Gəncəvi məqbərəsi, Comərd Qəssab türbəsi, İmamzadə kompleksi, Gəncə qapıları, Uğurlu xan karvansarayı, Çökək hamamı, Qala divarlarının qalıqları, Şah Abbas məscidi. Təkcə məscidlərin sayı 40-dan çoxdur. Bunlar milli memarlıq abidəsi kimi tanınır, qorunur, mühafizə olunur.

Bunlar öz yerində, hər biri tarixin canlı bir parçasıdır. İndi biz "adi" yaşayış binaları haqqında söhbət açmaq istəyirik. Elə binalar ki, bunların özləri qayğıya, diqqətə layiqdir.

 

Azərbaycan .- 2008.- 4 iyul.- S .7.