Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi

 

 

Tahir Salahovun 80 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq

 

Bildiyimiz kimi, ölkə rəhbəri Azərbaycan mədəniyyət və incəsənətinin inkişafı istiqamətində çox böyük əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Klassik və müasir Azərbaycan sənətinin dünyada tanınması və bu sənət nümunələrini təbliğ edən sənətkarların layiqli bir şəkildə dəyərləndirilməsi İlham Əliyev cənablarının məqsədyönlü siyasətinin müəyyən bir qolunu təşkil edir. Respublika daxilində aparılan qurulucuq işləri muzey və sənət məbədlərinin yaradılması, təmir və bərpa olunması bu istiqamətdə görülən işlərin davamıdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan mədəniyyətinə və onu inkişaf etdirən sənət xadimlərinə diqqət göstərmiş, onların fəxri adlara və mükafatlara layiq görülməsini təmin etmişdir. Sözsüz ki, bu sənət xadimləri milli-mənəvi dəyərlərimizə söykənən bir aləmin dünya miqyasında, eləcə də, Azərbaycan səhnəsində təbliğinə çalışmış və nail olmuşlar. Bu gün bu ənənə ölkə Prezidenti tərəfindən davam etdirilir. Bu təqdiralayiq diqqətin daha bir bariz nümunəsi ölkə Prezidentinin iyulun 11-də görkəmli Azərbaycan rəssamı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, SSRİ xalq rəssamı Tahir Salahovun 80 illik yubiley tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı iyulun 11-də imzaladığı sərəncamdır. Sərəncamda deyilir ki, Tahir Salahov parlaq ənənələrə malik müasir Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindəndir. Onun mövzu və janr zənginliyi, bədii forma əlvanlığı və estetik kamilliyi ilə seçilən rəsm əsərləri milli sənət xəzinəmizin qızıl fonduna daxil olmuşdur. Sənətkarın dünyanın mötəbər muzeylərində və qalereyalarında, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərləri Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliğində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tahir Salahov öz pedaqoji fəaliyyəti və təşkilatçılıq bacarığı ilə gənc rəssamlar nəslinin yetişdirilməsinə və milli rəssamlığın inkişafına sanballı töhfələr vermişdir. Sərəncama əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təklifləri nəzərə alınmaqla, Tahir Salahovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirəcək. Qeyd edim ki, Tahir Salahov 1979-cu ildə SSRİ Rəssamlar Akademiyasının akademik katibi və təsviri sənət şöbəsinin vtse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1996-cı ildən elm, təhsil səhiyyə, mədəniyyət üzrə palatanın sədr müavini təyin olunan Tahir Salahov Rusiya Federasiyasının prezidenti yanında yaradıcı ittifaqla əlaqələr üzrə siyasi məşvərətçi komissiyanın sədridir. O, YUNESKO-nun yanında Beynəlxalq Plastik Sənətlər Assosiasiyasının Fəxri Prezidenti, Almaniya Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvü, Fransa, İspaniya və bir sıra ölkələrin təsviri incəsənət akademiyasının müxbir üzvüdür. Göründüyü kimi, Tahir Salahov Azərbaycan mədəniyyətini və incəsəntini təbliğ edən bir rəssam kimi dünyaya yol aça bilmişdir. Onun rəssamlığın müxtəlif janrlarında yaratdığı əsərlərinin tərcüməsi yoxdur. O, nümunələr hər bir xalqın nümayəndələri tərəfindən məhəbbətlə qəbul olunur. Tahir Salahov palitrasında rənglərin seçimi müasirliklə klassiklər arasında bir körpüdür. Bu rənglərdən Tahir Salahov öz dünyasına məxsus olan düşüncələrini izhar etmək üçün istifadə etmişdir. Onun müxtəlif illərdə yaratdığı əsərləri Azərbaycanın füsünkar görkəmi ilə yanaşı, bu ölkəni təmsil edən nümayəndələri də obrazlaşdırılaraq təqdim olunmuşdur. Belə ki, "Ehtiyat parkı", "Cığır açanlar", "Səhər eşalonu", "Təmirçilər", "Abşeron", "Tretyakova" və digər əsərləri adından göründüyü kimi, müxtəlif məzmunlurı əks etdirən nümunələrdir. Bu əsərlərdən Tahir Salahovun müxtəlif peşə sahiblərinin əməyinə verdiyi qiymət, eləcə də, onların vətənə olan bağlılığı özünü göstərir. Tahir Salahov sovet məkanında yaşadığı illərdə, həmçinin, müasir dövrdə vətənpərvərlik duyğuları əks etdirən tablolarını yaratmış və yaratmaqda davam edir. Tahir Salahov yaradıcılığının bir qolu onun teatrla sıx bağlılığıdır. Belə ki, rəssam Opera və Balet Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulan əsərlərin quruluşçu rəssamı olmuşdur. Həmin əsərlər bu gün də qızıl fonda daxil olan dəyərli əsərlərdir. Belə bir sənətkarın 80 illik yubileyinin geniş bir məkanda qeyd olunması təqdirəlayiqdir. Ölkə Prezidenti məlum Sərəncamı rəssamın yaradıcılığa verilən qiymətlərdən biridir.

 

Səs.-2008.- 15 iyul.- S. 12.