Behbudqızı S.

 

Almaniyada Azərbaycan muğamı dərsləri

 

Cahangir Səlimxanov: "Belə bir uğur mədəniyyətimizin qarşısında yeni perspektivlər açır"

 

"Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti - 2008" festivalı çərçivəsində keçirilən müxtəlif proqramlar sırasında iyunun 23-ü 25-i tarixlərində baş tutmuş "Muğam: səslər sədalar" adlı silsilə konsertlər eksperimental layihə olaraq uğurla keçib. Layihənin təşəbbüskarlarından biri olan musiqişünas, Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cahangir Səlimxanovun "Həftə içi" qəzetinə bildirdiyinə görə, layihənin gerçəkləşməsinə şərait yaradan tərəfin şərtinə görə, Azərbaycanın klassik musiqi irsi olan muğam sənəti ölkənin muğamdan bəhrələnən müasir kamera musiqisi caz ifaçılığı almaniyalı sənətsevərlərə mütəxəssislərə təqdim olunmalıydı. C.Səlimxanov: "Məsələ belə qoyulmuşdu ki, bu janrlar ayrı-ayrılıqda təqdim olunmalı idi. Bu isə xüsusi yaradıcı bir həllin tapılmasını qaçılmaz edirdi - konsertlər ifa olunan musiqinin mahiyyətinə daxili strukturuna xələl gətirmədən, əlavə elementlərdən cüzi dərəcədə istifadə olunmaqla hər iki proqram müəyyən gizli süjet əsasında qurulmuş fasiləsiz tamaşa formasında meydana çıxdı. Tərtib edilmiş proqramı ifa etməkdən ötrü "Contempo" kamera ansamblının üzvləri kimi gözəl ifaçılar cəlb olunmuşdular." Birinci konsert-tamaşa "hermetik", özü-özlüyündə mükəmməl bir sistem olan müasir avanqard musiqi aləmini muğam aləmi ilə qarşılaşdıraraq Xəyyam Mirzəzadə, Elmir Mirzəyev, Firəngiz Əlizadə, Oleq Felzer, İsmayıl Hacıbəyov, Rəhilə Həsənovanın bəstələrini təqdim edib. Gənc bəstəkar Rüfət Xəlilov isə məxsusi olaraq bu layihə üçün "İntizar" əsərini bəstələmişdi. C.Səlimxanov: "Konsert-tamaşanın quruluşuna görə, əvvəlcə mobil telefonun diktofonuna yazılmış zalda asta səslənən musiqi sədasının ardınca gələn tarın səsi musiqiçilərin mobil telefonlarına təkidlə gələn zənglərin səs siqnalları kimi eşidilir. Bundan sonra isə tar ifaçısının konsert məkanına canlı müdaxiləsi baş verdi: tarzən zalın foyesində əyləşib "öz sözünü deməyə başladı". Konsert-tamaşanın sonuna yaxın ifaların hamısı daha çox muğam intonasiyasını özündə ehtiva etməyə başladı. Finalda Qərb musiqi alətləri ilə tarın müştərək ifası bu dialoqun apogey nöqtəsi ola bilərdi. Lakin dialoq fikirlərin ideyaların qarşılıqlı mübadiləsi deməkdir. Bizim konsert-tamaşada isə tarzən bütün salondan keçərək mobil telefonundan səslənən bas-klarnetin solo ifasını özü ilə apardı". İkinci proqramda 2 gənc xanəndə - Güllü Muradova Babək Niftəliyev - dinləyici ilə birlikdə muğamı dərketmə yolunu keçir. Tamaşa boyu onlar ifa tərzlərinə uyğun olaraq geyimlərində zərxara effektli qızılı rəngdən tədricən mənəvi paklıq müdriklik rəmzi kimi qəbul edilən rəngə keçirlər. Proqramın muğam hissələri arasında caz pianoçusu eşitdiyi musiqiyə münasibətini lirik şərhlər vasitəsilə çatdırırdı. Sona yaxın isə o, ümumi ahəngə qoşulur - muğam triosunun üzvləri ifalarını bitirib aram-aram səhnəni tərk edəndən sonra da tənha qalmış cazmen şikəstənin qulaqlarda hələ cingildəyən sədasını bir az da uzatmağa çalışır". Təəccüblü deyil layihənin Münhendəki təqdimatı qeyri-adi hərarətlə qarşılanıb. Konsert-tamaşalar 200 yaşlı Gözəl Sənətlər Akademiyasının tələbkar məlumatlı auditoriyaya malik olan mötəbər salonunda baş tutub. Dinləyicilərin istəyi ilə xanəndələrimiz "Qarabağ şikəstəsi"ni ifa ediblər. C.Səlimxanov bizimlə söhbətində vurğuladı ki, "belə bir uğur eksperimentin digər ölkələrdə maraqla qarşılanacağına zəmanət verir Azərbaycan mədəniyyətinin müasir anlayışlara cavab verən innovativ tərzdə təqdim olunması imkanları barədə dərindən düşünmək zərurətini xatırladır".

 

Həftə içi.- 2008.- 5-7 iyul.- S. 8.