Qarmon ifaçılığı onun Azərbaycanda tədrisi adlı kitab

 

"Qarmon ifaçılığı onun Azərbaycanda tədrisi" adlı kitab işıq üzü görüb. Nəşrin müəllifi qarmon ifaçısı, 50-dən çox mahnı, 10-dək muğam dəramədləri rənglərin müəllifi olan Əhsən Rəhmanlıdır. Əhsən Rəhmanlı ali orta ixtisas musiqi məktəblərində qarmon ifası muğam tədrisindən dərs deyir.  
   Kitabda qarmon alətinin tarixindən onun Azərbaycan musiqisindəki rolundan bəhs edilir. Ə.Rəhmanlı qarmonun Azərbaycanın milli musiqi aləti olmasa da onun incəsənətimizdə çox böyük yer tutduğunu vurğulayıb: "Kitabımız qarmon ifaçılığı, qarmon sənətinin bir ensiklopediyası sayılır. Qarmon Azərbaycana 17-ci əsrin 40-50-ci illərində gəlib. Kiçik formada, bəsit şəkildə Volqa çayı ilə Xəzərə gələn gəmilərdə gətiriblər. Bakıda müxtəlif padvallarda, xüsusilə kömürçü bazarında bu alətin satışına başlayıblar. Bunun səsini eşidən azərbaycanlılar da alıb evlərinə aparıblar, öyrənməyə başlayıblar. Qeyd edim ki, xüsusilə qızlar gəlinlərin, ev xanımlarının sevimli aləti olub".
   
   380 səhifəlik nəfis tərtibatla çap olunan kitabı müəllif opera sənətçisi, xalq artisti mərhum Baba Vəziroğlunun xatirəsinə ithaf edib.

 

Ədalet.- 2008.- 1 iyul.- S. 6.