Kibernetik məkanda dil və mədəniyyət müxtəlifliyi" adlı konfrans keçirilir

 

Konfransda MDB və Avropa dövlətlərinin 100-dən artıq nümayəndəsi iştirak edir

 

Yakutsk şəhərində (Rusiya Federasiyası, Saxa Respublikası) "Kibernetik məkanda dil və mədəniyyət müxtəlifliyi" mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlamışdır. Konfrans YUNESKO-nun himayəsi ilə elan edilmiş 2008-ci il beynəlxalq dillər ili çərçivəsində keçirilir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata əsasən, konfransda 4 MDB dövlətinin (Azərbaycan, Belorus, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası), habelə, Belçika, Braziliya, Kanada, Mali, Niderland, Yeni Zelandiya, ABŞ, Finlandiya, Fransa, Cənubi Koreya, Yaponiyanın və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak edirlər. Bundan başqa, konfransa YUNESKO-nun Moskva Bürosunun məsləhətçisi Marius Lukoşunas və YUNESKO baş direktorunun məsləhətçisi Henrix Yuşkəviçus dəvət olunublar. Konfransda 100-dən çox nümayəndə iştirak edir. Konfransın təntənəli açılışı və plenar iclası Hökumət Evinin "Respublika" zalında təşkil olunmuşdur. Konfransın təntənəli açılışında YUNESKO-nun baş direktoru K.Matsuranın, Saxa Respublikasının prezidenti V.Ştirovun təbrik məktubları oxunmuşdur. Beynəlxalq Forumda "Çoxdilliyi qorumaq üçün kitabxana, muzey və arxivlər nə edə bilər?", "Minoritar dillərdə yerli kontentlərin yaradılması və yayılması", "Mədəni irs və mədəni müxtəliflik İnternetdə", "Çoxdillilik və mədəniyyətlərin dialoqu", "Dünyada çoxdillilikdə nə baş verir?", "Dillər niyə yox olur?", "Latın, qədim yunan. Bütün diri dillərdən ən dirisi olan ölü dillər", "Dillər və kiberməkan", "Finlandiyanın kitabxana sahəsində çoxdillilik", "Dil və mədəniyyət müxtəlifliyi məqsədilə dövlət dil siyasətinin hüquqi əsasları və həyata keçirmə mexanizmləri", "Latın dili. Ölü dildir?", "Qazaxıstan Respublikasında "Mədəni irs", "Milli proqram və Milli portal", "Vahid dil, yaxud çoxdilli tərcümə", "Yoxa çıxmış dillər və multimedia vasitələri", "Kiberməkanda çoxdilliliyin inkişafında Rusiya kitabxanalarının fəaliyyəti" və s. maraqlı məruzələr dinlənildi. Beynəlxalq konfransda Bernar Marlyer (Belçika Təhsil Nazirliyinin inspektoru), Pyetro Sikuro (Kanada Rəqəmli Frankofoniya İnstitutunun direktoru), Adama Samasseku (Malinin Afrika Dilləri Akademiyasının baş katibi), Daniel Prado (Fransa Latın ittifaqının terminologiya və dil planlaşdırılması Departementinin direktoru), Vilyam Maklendo (ABŞ-ın Yay Linqivistik İnstitutunun (SİL) informasiya texnologiyalarının texniki xidmət direktoru) çıxış ediblər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölmə müdiri L.Məmmədova "Azərbaycan: mədəni simbioz və ənənə müxtəlifliyi" məruzəsi ilə çıxış edib. Məruzəçi müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni siyasətindən geniş məlumat vermiş və qeyd etmişdi ki, əhalinin mentaliteti digər xalqların, millətlərin mədəniyyətlərinə tolerantlıq münasibəti şəraitində formalaşmışdır. Əsrlər boyu vətənimizdə polikultur cəmiyyət mövcud olmuşdur. Bu gün də Azərbaycan əhalisinin tərkibi çoxmillətli və çoxkonfessionaldır. Respublika rəhbərliyinin balanslaşdırılmış siyasətinin əsas məsələlərindən biri dövlətin polietnik əhali kütləsinin qorunub saxlanılmasından ibarətdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda "etnik intibah" dövrü başlanmış, Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətində mədəni müxtəlifliyin qorunması və dəstəklənməsi öz əksini tapmışdır. Ulu öndər qeyd edirdi: "Hər bir millət, hər bir etnik qrup ümumdünya mədəniyyətinə, sivilizasiyasına, ümumbəşəri əxlaq dəyərlərinə öz töhfəsini verir". Məruzəçi vurğuladı ki, bu siyasət öz məntiqi davamını sonrakı dövrlərdə də tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev haqlı olaraq deyir: "... biz çoxmillətli ölkəyik... Hər bir insan, hər bir vətəndaş bizim üçün əzizdir... Bu baxımdan Azərbaycan dünyada bir nümunə ölkə kimi ola bilər". Nazirlik tərəfindən milli azlıqların və etnik qrupların mədəni dəyərlərinin qorunması və inkişafı üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir: milli azlıqların mədəniyyət mərkəzləri ilə əməkdaşlıq, sərgilərin təşkili, milli azlıqların xalq kollektivlərinin respublika daxilində və xaricdə qastrol səfərləri və s. Qeyd olundu ki, son illərdə bu istiqamətdə Azərbaycanda 4 böyük layihə həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə YUNESKO-nun mənzil-qərargahında "Azərbaycan sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qovşağıdır" qala-konsert və fotosərgi təşkil olunmuşdur. Milli mədəniyyətlərin qorunması və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı sahəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat konfrans iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu. Məruzə zamanı konfrans iştirakçılarına Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda keçirilən tədbirlər, maraqlı diaqramlar, statistik məlumatlar, Azərbaycanın etnik xəritəsi və s. nümayiş etdirilmişdir. Konfrans iştirakçılarına Azərbaycanın etnik musiqisini əks etdirən "This is our Azerbaijan" elektron nəşri, "Azərbaycan doğma diyar" kataloqu, habelə, "Azerbaijan compendium cultural policies and trends in Europe" və "Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində. Biblioteki v obşestve znaniy", "Armenia: secrets of a "Christian" terrorist state", Velichko "Gaucasus", "Monuments of material culture of Azerbaijani people - target of Armenian terror", "Sharp turning-point! Armenian Mythomania and the truth" kitabları paylanılmışdır. Konfrans öz işini davam etdirir. Konfransda 5 dəyirmi masanın keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

 

Səs.- 2008.- 4 iyul.- S. 12.