Məmmədov M.

 

Yubiley konfransı

 

Bu ilin payızında Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyi ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd olunacaq.
Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar muxtar respublikanın Ali Məclisi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi ilə birgə tədbirlər planı hazırlayıb. Yubiley tədbirləri sırasında Naxçıvan teatrının Gəncə şəhərində, eləcə muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində tamaşalar göstərməsi, "Naxçıvan teatr salnaməsi"nin nəşr olunması, sənədli film çəkilməsi nəzərdə tutulub.
Bu günlərdə AMEA-nın Naxçıvan bölməsində keçirilən elmi konfrans da teatrın 125 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Elmi konfransı giriş sözü ilə açan bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev dövlət başçısının imzaladığı sərəncamın icrasından irəli gələn vəzifələrdən danışıb. Sonra akademik İsa Həbibbəyli, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev, əməkdar mədəniyyət işçisi, teatrşünas Cəlil Vəzirov, sənətşünaslıq namizədi Əli Qəhrəmanov, filologiya elmləri namizədləri Fərqanə Kazımova Lütviyyə Əsgərzadə müxtəlif mövzularda məruzələrlə çıxış ediblər.
Qeyd ediblər ki, Azərbaycan teatrı salnaməsinə parlaq səhifələr yazan Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı zəngin sənət ənənələrinə malik mədəniyyət ocaqlarından biridir. 1883-cü ilin may ayının 11- Naxçıvan şəhərinin Zaviyyə məhəlləsində dövrünün mütərəqqi ziyalılarından biri olan Hacı Nəcəf Zeynalovun evində Mirzə Fətəli Axundovun "Müsyö Jordan Dərviş Məstəli şah" komediyasının tamaşası ilə fəaliyyətə başlayan teatrın təşəkkülü inkişafında Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Bəhruz Kəngərli, Məhəmməd Tağı Sidqi, Eynəlibəy Sultanov, Qurbanəlibəy Şərifov, Əliqulu Qəmküsar Rza Təhmasib kimi görkəmli ədəbiyyat incəsənət xadimləri yaxından iştirak ediblər. Azərbaycan milli teatr sənətinin Zülfüqar Hacıbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Mirzəağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Abbas Mirzə Şərifzadə Hüseynqulu Sarabski kimi tanınmış simaları həmişə bu qocaman mədəniyyət ocağı ilə dərin yaradıcılıq əlaqələri saxlamış, onun inkişafına böyük kömək göstərmişlər. Elmi konfransda belə bir amil xüsusi vurğulanmışdır ki, Naxçıvan teatrı bütün fəaliyyəti boyu maarifçilik düşüncəsinin daha geniş dairədə yayılmasına çalışmış, xalqın mədəni intibahı, milli oyanışı gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq ruhunda tərbiyəsi işinə layiqli töhfələr vermişdir.

 

Azərbaycan.- 2008.- 13 iyul.- S. 6.