Azərbaycan Ukrayna Prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı

 

İyunun 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun birgə mətbuat konfransı olmuşdur. Dövlət başçıları jurnalistlər qarşısında bəyanatlarla çıxış etdilər.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı

- Hörmətli Viktor Andreyeviç!
Hörmətli xanımlar cənablar!
Mən Ukrayna Prezidentini Azərbaycanda bir daha salamlamaq istərdim. Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk ona ölkələrimizin rəhbərləri arasında intensiv əlaqələrin davamı kimi baxırıq. Son vaxtlar bu əlaqələr keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlir. Çox fəal siyasi dialoq, iqtisadi əlaqələrdə, humanitar əməkdaşlıqda, energetikada fəallaşma müşahidə olunur. Başqa sözlə desək, bizim münasibətlərimizin formatı kifayət qədər genişdir.
Bunu demək kifayətdir ki, düz bir ay bundan əvvəl mən Ukraynada rəsmi səfərdə olmuşam həmin səfər çərçivəsində bizim münasibətlərin gələcək inkişafı barədə çox mühüm razılaşmalar əldə edilmişdir.
Bu gün biz Ukrayna Prezidentini ölkəmizdə qəbul edirik. Bu da bizim münasibətlərin dərəcədə dinamik inkişaf etməsinin göstəricisidir. Bu gün biz ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq məsələlərinin çox geniş spektrini müzakirə etdik bu məsələlərin həllinə yanaşmalarımız oxşardır.
Bu gün biz energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqə məsələlərini ətraflı müzakirə etdik. Kiyev energetika sammitindən sonra biz energetika sahəsində əməkdaşlığımızın bütün şərtlərinin razılaşdırılması proseslərinin intensivləşəcəyinə ümid edirik bu ilin payızında keçiriləcək Bakı sammitinə qədər bizim regionda energetika sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti müəyyənləşdirəcək ciddi qərarlar qəbul etmək niyyətindəyik. Diversifikasiyanın istehlakçılar malgöndərənlər üçün vacibliyini nəzərə alsaq, bu məsələ bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Ukrayna bu məsələdə fəal əməkdaşlıq edir biz bu prosesin daha da fəallaşması üçün bundan sonra da səy göstərəcəyik. Bunun üçün çox yaxşı perspektivlər var mən ümid edirəm ki, nəzərdə tutduqlarımızın hamısını yerinə yetirəcəyik.
Biz həmçinin iqtisadi əlaqələrin intensivləşdirilməsi, mümkün qarşılıqlı investisiyalar, bizim şirkətlərin Ukraynada Azərbaycanda layihələrdə iştirakı məsələlərini, başqa sözlə, ikitərəfli əməkdaşlıq üçün güclü iqtisadi potensial yaradan bütün imkanları müzakirə etdik. Bu gün Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixində əlamətdar gündür. Bu gün Ukrayna xalqının görkəmli oğlu, Azərbaycanda xatirəsi əziz tutulan Taras Qriqoryeviç Şevçenkonun abidəsinin açılışı olacaqdır. Bu, ölkələrimiz arasında humanitar sahədə münasibətləri səciyyələndirən mühüm tarixi məqamdır. Bu gün biz həmin əməkdaşlığı yeni formalarla necə zənginləşdirmək barədə konkret danışdıq. Humanitar sahədə əməkdaşlıq xalqlarımızı, dövlətlərimizi bir-birinə yaxınlaşdırır gələcəkdə Azərbaycan ilə Ukraynanın beynəlxalq aləmdə iki dost dövlət kimi fəal qarşılıqlı əlaqələri üçün möhkəm zəmin yaradır.
Biz, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda iştirak məsələlərini müzakirə etdik. Böyük razılıq hissi ilə qeyd edildi ki, biz bir-birimizin bütün təşəbbüslərini dəstəkləyirik. Biz BMT-nin Baş Məclisində Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin Ukrayna tərəfindən dəstəklənməsini xüsusi minnətdarlıqla qeyd edirik. Bu dəstək - dostluq əlaməti, həmrəylik əlaməti, Ukraynanın Cənubi Qafqazda məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll edilməsinə ədalətli yanaşmasının əlamətidir.
Başqa sözlə, bu gün böyük razılıq hissi ilə qeyd etmək olar ki, Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana səfəri gələcək münasibətlər üçün təməl yaradır. Bu möhkəm təməl tarixi köklərə, artıq mövcud olan ciddi təcrübəyə əsaslanır. Ümid edirik ki, gələcəkdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq səmərəli olacaqdır.
Təşəkkür edirəm.

 

Azərbaycan.- 2008.- 1 iyul.- S. 1-2.